بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

 

روز جهانی  زن را به روز اعتراض بین المللی

 علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!

 

 

۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. بیائید به همراه همه زنان و مردان آزادیخواه ایران روز ۸ مارس ۲۰۰۹ را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم ضد زن جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. بیائید تا  با طرح خواست طرد رژیم آپارتاید جنسی جمهوری از مجامع بین المللی٬ با شکوه ترین همبستگی بین المللی با مبارزات برابری طلبانه زنان ایران را به نمایش بگذاریم.

 

به این منظور تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران و علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان٬ به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن برنامه هایی را در کشورهای مختلف تدارک دیده است که ما همه شما را به شرکت وسیع در آنها فرا می خوانیم. لیست این برنامه ها و برخی همایش های دیگر در کشورهای مختلف بدین قرار است و در اطلاعیه های بعدی آنرا تکمیل تر خواهیم کرد.

 

 

سوئد

 

استکهلم

  

روز ۸ مارس: ميتينگ اعتراضى و شرکت در راهپيمايى ۸ مارس

مکان : södermalmstorg  واقع در T-Slussen

ميتينگ از ساعت ۲ الى ۴ بعد ازظهر  با نمايشگاه عکس و اسلايد شو از مبارزات زنان در ايران. راهپیمایی ۸ مارس ساعت ۴ بعد از ظهر.

 

روز ۷ مارس  ساعت  ۷ بعد ازظهر- مراسم و جشن ۸ مارس

مکان : Årsta Folkets Hus

اين مراسم شامل : سخنرانى٬ نمايش اسلايد در مورد حقوق زنان ٬ شعرخوانى ٬ رقص و تائتر و موزيک  خواهد بود.

 هنچنین برپايى ميز اطلاع رسانى در مرکز شهر یک هفته قبل از ۸ مارس. این برنامه با دایر کردن نمايشکاه عکس و انجام سخنرانى براى مردم رهگذر توام خواهد بود.

تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹

 

گوتنبرگ

روز ۸ مارس: ميتينگ اعتراضى و شرکت در راهپيمايى بزرگ ۸ مارس

میتینگ اعتراضی  علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در محل برونز پارکن، نمایشگاه عکس از وضعیت زنان در ایران و برگزاری نمایش خیابانی در باره وضعیت زنان در ایران از ساعت ۳۰/۴ تا ۶  بعد از ظهر

شرکت در راهپیمائی بزرگ ۸ مارس از ساعت ۶ بعد از ظهر

تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹

 

روز ۶ مارس  ساعت  ۷ بعد ازظهر- مراسم و جشن ۸ مارس

مکان: Wieselgrensplatsen طبقه بالای فروشگاه Coop

این مراسم شامل سخنرانی مینا احدی، موزیک زنده، اسلاید شو و رقص و پایکوبی خواهد بود.

تلفن تماس: +۴۶۷۰۷۳۸۷۵۴۸

مالمو

روز ۸ مارس از ساعت ۳ بعد از ظهر - شرکت در مراسم بزرگ روز جهانی زن بهمراه گروههای مختلف مدافع حقوق زنان- در این مراسم از جمله فریده آرمان درباره وضعیت زنان ایران سخنرانی خواهد داشت. ترانه خوانی سینا شهبازی، نمایش اسلاید درباره وضعیت زنان در ایران و سایر کشور های اسلام زده و برگزاری میز اطلاع رسانی درباره وضعیت زنان ایران از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.

مکان: Kirsebergs fritid och kulturhus

 

روز ۱۴ مارس از ساعت ۶ بعد از ظهر در ادامه گرامیداشت روز جهانی زن مراسمی شامل سخنرانی فریده آرمان، موزیک زنده و جشن و پایکوبی برگزار خواهد شد.

مکان: Jannet Kaffe, Nobelvägen 24

تلفن تماس: +۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸

 

هلسینگبوری

روز ۸ مارس مراسم بزرگداشت روز جهانی زن که از سوی گروههای مختلف سازماندهی شده است. این مراسم شامل سحنرانی (و از جمله سخنرانی غریبه حسینی )٬ میز اطلاع رسانی در باره وضع زنان ایران و همچنین موزیک و رقص خواهد بود. از ساعت ۱۵ تا ۲۱ .

مکان: Multiteket واقع در Drottninghögs Centrum

تلفن تماس: +۴۶۷۳۷۲۷۰۶۹۳

 

بوروس

برگزاری میز اطلاع رسانی و نمایشگاه عکس در مراسم ۸ مارس که با شرکت گروههای مختلف دفاع از حقوق زنان برگزار می شود.

 

آلمان

 

کلن

روز ۷ مارس برگزاری تظاهرات- ساعت ۱۴

مکان: Dom-Wallrofplatz

تلفن تماس: +۴۹۱۶۳۶۸۰۹۹۷۲

 

برمن

روز ۷ مارس نمایشگاه عکس و سحنرانی

 

نمایشگاه عکس در باره وضعیت زنان ایران از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در کلوپ انترناسیونال

جلسه سخنرانی با شرکت مهرنوش موسوی – از ساعت ۱۸

مکان: Weber Str.18

 

روز ۸ مارس نمایشگاه عکس در باره موقعیت و مبارزه زنان در ایران- از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر

تلفن تماس: +۴۹۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵

 

برلین

روز ۸ مارس مشارکت در مراسم ۸ مارس بهمراه برقراری میز اطلاع رسانی در باره شرایط زندگی و مبارزه زنان ایران٬ از ساعت ۱۲ تا ۱۵

تلفن تماس: +۴۹۱۷۶۲۴۸۶۶۳۱۷

 

انگلستان

 

لندن

 

روز ۷ مارس میتینگ٬ تظاهرات و جلسه عمومی علیه قوانین شریعه اسلامی در بریتانیا

میتینگ از ۳/۳۰ تا ۴/۳۰ بعد از  ظهر در ميدان ترافالگار لندن.

راهپيمائى از ساعت ۴/۳۰ تا ۵/۳۰  بعد از ظهر از ميدان ترافالگار تا كانوى هال

جلسه عمومی از ساعت ۶ تا ۸ بعد از ظهر با عنوان "قانون شریعه، آپارتاید جنسی و حقوق زنان"- در اين مراسم مسابقه آثار ھنرى برگزار ميشود و به انتخاب شوندگان جايزه داده خواھد شد. ھدف از برگزارى اين مسابقه افشای ماھيت تبعيض آميز قوانين شريعه و ساير مذاھب و تبليغ حقوق برابر براى ھمه شھروندان است. مھلت ارسال آثار ھنرى ٢٧ فوريه ٢٠٠٩ ميباشد۔

مکان: 25 Red Lion Square WC1R 4RL

مریم نمازی سازمانده و سخنگوی کمپین علیه قوانین شریعه اسلامی در بریتانیا و همچنین سخنگوی علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان  است.

تلفن تماس: +۴۴۷۷۱۹۱۶۶۷۳۱

 

ژاپن

 

توکیو

روز شتبه ۷ مارس حضور در  راهپیمایی روز حهانی زن

ساعت ۱۲بعد از ظهر

در این تظاهرات  جمال صابری کادر حزب کمونیست گارگری  به سخنرانی خواهد پرداخت۔ 

مکان: "ایکه بونورو"

 

 

شرق کانادا

 

تورنتو

روز ۷ مارس شرکت در تظاهرات ۸ مارس بهمراه میز اطلاع رسانی در باره وضعیت زنان ایران

مکان: از ۲۵۲ بلور تا دانشگاه یورک

 

روز ۱۴ مارس جلسه سحنرانی و بحث٬ پانل در باره "اسلام سیاسی، حقوق زنان و قوانین شریعه" از ساعت ۱۸:۳۰

مکان: 25 Cecil Street

United Steelworkers’ Hall

(One block south-east of

College & Spadina

 

از دیگر سازماندهندگان این مراسم٬ آزادی  زن عراق  (WLI) و کمیته دفاع از حقوق مدنی در ایران است.

تلفن تماس: ۴۱۶-۴۷۱-۷۱۳۸

فرانسه

 

لیون

روز ۷ مارس گردهمایی در ميدان مركزى شهر ((bellecour بهمراه نمایشگاه عکس و میز اطلاع رسانی در باره وضعیت زنان ایران

 

آمریکا

 

دالاس

روز ۸ مارس از ساعت ۱۲ تا ۱۷ گردهمایی در پارک

مکان :Russell creek park _ plano

تلفن تماس: +۱۲۱۴۶۷۵۲۱۲۰

 

سوئیس

 

زوریخ

 

روز ۸ مارس برگزاری مراسم و جشن روز جهانی زن با سحنرانی مینا احدی – از ساعت ۱۲ تا ۱۷

مکان:  Seefeldstrasse 93

واحد سوئیس فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی یکی از سازماندهندگان این مراسم است۔

نروژ

 

اسلو

روز ۸ مارس مشارکت در راهپیمایی روز جهانی زن – برگزاری میز اطلاع رسانی در مورد زن ستیزی جمهوری اسلامی و شرایط زندگی و مبارزه زنان ایران

مکان: Youngstorget از ساعت ۱۴

 

فنلاند

 

تامپره

برپایی چادر میزاطلاع رسانی و عکس از سه دهه آپارتاید جنسی حکومت اسلامی در مرکز شهر تامپره 

زمان: شنبه ۷ مارس ۲۰۰۹ از ساعت ۱۱ الی ۱۶

مکان:  Jugendtori

 

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 

مارس ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول