بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

Låt oss vända Internationella kvinnodagen till en dag för protest mot könsapartheid regimen i Iran!

8 mars, den Internationella kvinnodagen närmar sig. Denna dag är den internationella dagen för att protestera mot alla former av förtryck och diskriminering av kvinnor. För att markera denna dag uppmanar "Worker-communist Party of Iran" (WPI) och "Equal Rights Now" - Organisation mot kvinnors diskriminering i Iran (ERN) till fördömande av den islamiska republiken Iran för dess systematiska kvinnohat och könsapartheid. Vi kräver också en politisk isolering av regimen som en solidarisk åtgärd för kvinnors befrielserörelse och folket i Iran.

Idag identifieras apartheid inte längre med rasistiska apartheidregimer utan med könsapartheid i regimer som den islamiska republiken Iran. Denna regim har intensifierat, rättfärdigat och stärkt underkastelsen av kvinnor med sina lagar och rättssystem. Den har verkställt den obligatoriska SLÖJAN som ett fysiskt hinder för att isolera och segregera kvinnor från män och har gjort det med brutalt våld, bland annat genom att kasta syra på kvinnors ansikten och fängsla och prygla de som anses vara lagbrytare. Liksom tidigare rasistiska apartheidregimen i Sydafrika har den också segregerat kvinnor i bussar, på arbetsplatser och andra offentliga platser.

Utöver segregation, syftar könsapartheid till att hållas tillbaka kvinnor i hemmet. Kvinnor är utestängda från många yrken. De har inte rätt att träda in i idrottsarenor. Enligt "Sharia" är kvinnor mäns egendom och deras plikt är att tjäna sina manliga "väktare" och ta hand om sina män och barn. Kvinnors rätt till arv är hälften av männens. Kvinnors vittnesmål är värt hälften av männens. Kvinnor kan knappast få en skilsmässa utan sin makes tillstånd medan män kan skilja sina fruar utan anledning och även utan deras närvaro. Kvinnor har inte rätt att resa, arbeta, studera utan att deras manliga "väktares” tillåtelse. Äktenskapet för en vuxen kvinna är inte giltigt och kan inte registreras utan hennes fars samtycke. Sexuella relationer utanför äktenskapet är belagda med döden genom stening, den mest brutala formen av avrättning. Varje protest mot könsapartheid och kvinnors förslavade ståndpunkt är uppfyllt med brutalt våld. Dessutom har regimens propagandamaskin och dess tjänstemän gjort förnedring och förödmjukelse av kvinnor vanlig.

Mot bakgrund av denna nakna verklighet, skall den islamiska regimen i Iran få samma offentliga upprördhet och fördömande som apartheid i Sydafrika fick. Den institutionaliserade och legaliserade förtryck och undertryckande av kvinnor i Iran är en tillräcklig anledning för allmänheten att kräva politisk isolering av denna medeltida regim internationellt. Det organiserade och brutala förtryck
av kvinnor i Iran är tillräckligt att kräva att ledarna av denna regim ställs inför rätta i en internationell domstol för brott mot mänskligheten. Den urusla kvinnans status är tillräckligt skäl för att kräva ett slut på denna situation.

Den islamiska regimen i Iran måste fördömas och isoleras av mänskligheten och den civiliserade världen. . Politisk isolering av Sydafrikas apartheid i början av 90-talet är ett lyckat exempel på de gemensamma insatserna från människor i hela världen på att bli av med en omänsklig regim. Den islamiska republiken Iran kan och måste bemöta samma fördömande och utvisning. Alla eftergifter mot detta system legitimerar systemet på bekostnad av mänskliga rättigheter och människors liv i Iran.

Under de senaste 30 åren har rörelsen mot könsapartheid tagit form vid universitet och skolor, i fabriker och arbetsplatser, i familjen och på gatorna. Denna rörelse blir alltmer expansiv och allt mer intensiv. Enligt officiell statistik i Iran har hundratusentals ungdomar och kvinnor arresterats och straffats årligen för att inte ha tagit hänsyn till "Hijab". Detta visar inte bara regimens orättvisa och förtryck, men också den enorma omfattningen av motstånd och kamp. Uppropet för kvinnornas situation i Iran under den islamiska regimen är ett upprop mot en bakåtsträvande regim och den politiska islamiska rörelse som tillgriper terror och barbari. Frigörelse av kvinnor i Iran är en uppmaning till frigörelse för kvinnor i länder och samhällen som styrs av politisk islam och "Sharia" och kommer att stärka kvinnors befrielserörelse internationellt.

Den 8 mars, uppmanar vi allmänheten att stödja kvinnors befrielserörelse i Iran genom att kräva ett slut på de politiska förbindelserna med den islamiska regimen i Iran, och ett stopp för könsapartheid.

"Equal Rights Now" - Organisation mot kvinnors diskriminering i Iran

"Irans Arbetarkommunistiska Partis utlandsorganisation"

Januari 2009

http://www.equal-rights-now.com

http://www.wpiran.org/


بازگشت به صفحه اول