بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

Tehdään kansainvälisestä naistenpäivästä protesti Iranin sukupuoleen perustuvaa apartheidia harjoittavaa hallintoa vastaan!

 

8. 8. maaliskuut, Kansainvälinen naistenpäivä, on pian täällä. Tämä päivä on kansainvälinen protestipäivä kaikkea naisia kohtaan suuntautuvaa sortoa ja syrjintää vastaan. Päivämäärän johdosta Iranin Kommunistinen Työväenpuolue (WPI) ja Equal Rights Now - Organisation against Women’s Discrimination in Iran (ERN) pyytävät tuomitsemaan Iranin islamilaisen tasavallan sen harjoittaman järjestelmällisen naisvihan ja sukupuoleen perustuvan apartheidin johdosta. Me myös toivomme hallinnon poliittista eristämistä solidaarisuuden osoituksena naisten vapautusliikettä ja Iranin kansaa kohtaan.

 

Nykyään apartheidia ei liitetä enää rotuun vaan sitä vastoin sukupuoleen. Näin asian laita on Iranin islamilaisen tasavallan kaltaisissa poliittisissä järjestelmissä. Tämä hallinto on tehostanut, legitimoinut ja voimistanut naisten alistamista laatimiensa lakien ja oikeusjärjestelmän kautta. Alusta alkaen se on tehnyt pakollisesta hunnutuksesta fyysisen esteen naisten eristämiseksi ja erottamiseksi miehistä käyttämällä raakaa voimaa, mukaan lukien heittämällä happoa hunnuttamattomien naisten kasvoille ja vangitsemalla ja pahoinpitelemällä sääntöjen rikkojiksi katsottuja. Aivan kuten edesmennyt Etelä-Afrikan rotuerottelupolitiikka se on pitänyt naiset erillään linja-autoissa, työpaikoilla ja kaikissa muissa julkisissa tiloissa.

Erottelun lisäksi sukupuoleen perustuva apartheid haluaa työntää naiset takaisin kotiin. Naisten pääsy moniin ammatteihin on estetty. Heillä ei ole edes oikeutta mennä urheilustadioneille. Sharia-lain mukaan naiset ovat miesten omaisuutta, ja heidän ainut tehtävänsä on palvella "miesholhoojaansa" sekä pitää huolta aviomiehistänsä ja lapsistaan. Naisen perintöoikeus on puolet miehen vastaavasta. Naisen todistuksen painoarvo oikeudessa on puolet miehen todistuksesta. Nainen voi hädin tuskin saada avioeroa ilman miehensä lupaa samalla, kun mies voi taasen erota ilman syytä ja jopa vaimon olematta paikalla. Naisilla ei ole oikeutta matkustaa, tehdä työtä, opiskella tai tehdä monia muita asioita ilman "holhoojansa" lupaa. Aikuisen naisen avioliitto ei ole lainvoimainen ennen kuin hänen isänsä on antanut sille suostumuksensa. Seksuaalisesta suhteesta avioliiton ulkopuolella rangaistaan kivittämällä kuoliaaksi, julmimmalla mahdollisella teloitustavalla. Kaikkinaiseen sukupuoleen perustuvan apartheidin ja naisten orjuutetun aseman vastustamiseen vastataan ankaralla voimankäytöllä. Lisäksi hallinnon propagandakoneisto ja sen viranomaiset ovat tehneet naisten nöyryyttämisestä ja orjuuttamisesta jokapäiväisen toimintamallin.

 Tämän karun todellisuuden edessä Iranin islamilaisen tasavallan tulee joutua samanlaisen julkisen paheksunnan ja tuomion kohteeksi kuin mitä rotuerottelua harjoittava Etelä-Afrikka joutui. Iranin laillistettu ja institutionalisoitu misogynia on riittävä peruste julkiselle mielipiteelle vaatia tämän keskiaikaisen hallinnon kansainvälistä eristämistä. Raaka ja organisoitu naisten alistaminen Iranissa oikeuttaa vaatimaan hallinnon johtohahmoja tuomittavaksi kansainvälisessä oikeusistuimessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Naisten järkyttävä asema antaa syyn vaatia loppua nykytilanteelle.

 21. vuosisadan humaaniuden täytyy tuomita ja eristää Iranin islamilainen tasavalta. Rotuerottelua harjoittavan Etelä-Afrikan poliittinen eristäminen 1990-luvun alussa on menestyksekäs esimerkki ihmisten maailmanlaajuisesta yhteistoiminnasta epäinhimillisen hallinnon syrjäyttämisessä. Iranin islamilaisen tasavallan täytyy voida kohdata samanlainen halveksunta ja syrjäyttäminen. Hallinnon kaikenlainen lepyttely vain hyödyttää sitä Iranin kansan oikeuksien ja henkien kustannuksella.

 WPI ja ERN pyytävät osoittamaan solidaarisuutta Iranin tasa-arvoa ajavaa liikettä kohtaan. Viimeisen 30 vuoden aikana liike sukupuoleen perustuvaa apartheidia vastaan on saanut muotonsa yliopistoissa ja kouluissa, tehtaisssa ja työpaikoilla, perheissä ja kaduilla. Tämä liike on yhä voimistuvampi ja laajempi. Virallisten tilastojen mukaan Iranissa pidätetään ja rangaistaan vuosittain satoja tuhansia tyttöjä ja naisia sen vuoksi, että he eivät ole noudattaneet hijabia. Toisinaan heidät ruoskitaan. Tämä ei ainoastaan osoita hallinon epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa, vaan kertoo myös vastarinnan ja kamppailun laajasta mittakaavasta. Vetoomus naisten nykyaseman vastustamiseksi Iranin islamilaisen tasavallan hallinnon alaisuudessa on vetoomus taantumuksellista hallintoa ja kauheuksiin ja keskiaikaisiin menetelmiin turvautuvaa poliittista islamilaista liikettä vastaan. Iranin naisten emansipaatio on vetoomus naisten emansipaation puolesta poliittisen islamin ja sharian hallitsemissa maissa ja yhteisöissä, minkä lisäksi se voimistaa naisten vapautusliikettä kansainvälisesti.

 Maaliskuun kahdeksantena me pyydämme julkista sanaa ja kuvaa tukemaan Iranin naisten vapautusliikettä vaatimalla poliittisten suhteiden katkaisemista Iranin islamilaiseen tasavaltaan ja vaatimalla sukupuoleen perustuvan apartheidin lopettamista.

 Equal Rights Now – Organization against Women’s Discrimination in Iran

Iranin Kommunistinen Työväenpuolue ulkomailla

 

Tammikuu 2009


بازگشت به صفحه اول