بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

ملاقات مريم نمازي و مينا احدي با هيئت هايي از پارلمان اروپا

 

روز چهارشنبه ٤ مارس در شهر بروکسل و در محل پارلمان اروپا يک هيئت ده نفره از طرف  بخش روابط خارجي پارلمان اروپا متشکل از گئوف هريس رئيس هيئت، کنسيکائو گونزالوس، هلنا هالدورف رومئو از مسئولين روابط خارجي پارلمان اروپا و بخش حقوق بشر پارلمان اروپا، جارمو اويکارينن از بخش سياستگزاري پارلمان اروپا و مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا، کارلو چيکو و آليدا نادجه مسئولين رابطه با ايران پارلمان اروپا، روزماري اوپاکيک از کميته امور خارجه پارلمان اروپا و سه تن از مشاورين روابط خارجي با مينا احدي و مريم نمازي از طرف سازمان عليه تبعيض، کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار و  شوراي مرکزي اکس مسلم نشستي برگزار کردند.

 

در اين نشست در ابتدا پس از معرفي افراد حاضر در نشست با مريم نمازي و مينا احدي، درمورد نقض حقوق انساني در ايران و بطور مفصل درمورد آخرين ليست محکومين به سنگسار و همچنين محکومين به اعدام و وضعيت زنان در ايران و لزوم اعمال فشار شديدتر عليه حکومت اسلامي ايران صحبت کردند. از جمله مباحثات اين نشست صحبت درمورد سکينه محمدي آشتياني و هفت محکوم به سنگسار در ايران و اجراي حکم اعدام عبداله فريور مقدم در روز ٢١ فوريه امسال، همچنين درمورد فرزاد کمانگر و ضرورت اعتراض فوري اتحاديه اروپا به حکم اعدام وي، درمورد اجراي حکم وحشيانه شلاق به دو فعال کارگري سوسن رازاني و شیوا خیرآبادی، همچنين در رابطه با شهلا جاهد و خطر اجراي حکم اعدام وي بود. هيئت سازمان عليه تبعيض از حاضرين در اين نشست خواست که فورا به همه احکام اعدام و سنگسار و از جمله احکام اعدام عليه کودکان و نوجوانان اعتراض کنند.

 

معرفي  جنبش گسترده و اجتماعي برابري طلبانه زنان در ايران و ضرورت اعتراض رسمي اتحاديه اروپا  به رژيم آپارتايد جنسي در ايران از دیگر مباحثات اين نشست بود.

 

نمايندگان بخشهاي مختلف روابط خارجه اتحاديه اروپا از ادامه ارتباط با ما استقبال کرده و اعلام کردند که به احکام اعدام و سنگسار اعتراض خواهند کرد و خواستند که هر مورد از اعدام و سنگسار در ايران فورا به اطلاع آنها برسد که دست به اقدامی بزنند.

 

ملاقات با آلکساندر آلوارو از نمايندگان پارلمان اروپا و از حزب ليبرال آلمان بخش ديگري از برنامه مينا احدي و مريم نمازي در پارلمان اروپا بود. در اين نشست نيز در مورد آخرين اخبار اعدام و سنگسار در ايران و موقعيت جنبش برابري طلبانه زنان در ايران در آستانه ٨ مارس روز جهاني زن صحبت شد و قرار شد که آلکساندرا آلوارو به احکام اعدام فرزاد کمانگر، شهلا جاهد و سهيلا گوزلي و همچنين به حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني اعتراض کند. علاوه بر اینها قرار شد در ماههای آينده سه جلسه سخنراني براي مينا احدي و مريم نمازي در پارلمان اروپا به منظور جمع آوري امضا از نمايندگان پارلمان براي لغو قانون سنگسار در ايران برگزار شود.

 

در هر دونشست مينا احدي و مريم نمازي در مورد ضرورت مبارزه عليه رشد اسلام سياسي و سازمانهاي اسلامي در اروپا و ممانعت از نفوذ قوانين ضد انساني و ضد زن شريعه در قوانين مدني کشورهاي اروپايي صحبت کردند.

نشست هيئت سازمان عليه تبعيض  با دو هيئت از اتحاديه اروپا بخشي از فعاليتهاي ما در آستانه ٨ مارس روز جهاني زن بود که با هدف اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي بعنوان رژيم آپارتايد جنسي و در دفاع از محکومين به اعدام و سنگسار در ايران صورت گرفت.

 

عليه تبعيض سازمان دفاع از حقوق زن

٥ مارس ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول