بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

گزارشی از برگزاری روز جھانی زن در ۲۰ شهر اروپا٬ آمریکای شمالی٬ استرالیا و ژاپن

رژیم ضد زن جمھوری اسلامی باید برود!

 

ژاپن- توکیو- به فراخوان "کلوپ سراسری زنان ژاپن" در روز ۷ مارس مراسم و راهپیمایی روز جھانی زن درمنطقه مرکزی توکیو"ایکه بوکورو" برگزارشد. در مراسم حدود ۳۰۰ نفر شرکت داشتند و جمال صابری کادر حزب کمونیست کارگری ایران یکی از سخنرانان بود۔ وی سخنرانی خود را با تبریک روز جھانی زن آغاز کرد۔ جمال صابری جنبھ ھای گوناگون بی حقوقی زنان در ایران را برای حضار برشمرد و بھ افشای سیاستھا و عملکرد زن ستیزانھ جمھوری اسلامی پرداخت۔ وی گفت کھ مبارزه زنان در سی سال گذشتھ بی وقفھ ادامھ داشتھ است.

 

دراین جلسه علاوه برعکسهایی ازتهاجم وحشیانھ جمھوری اسلامی بھ زنان ٬ شعارهای "نه به  حجاب"، "نه به آپارتایاید جنسی"، "نه به شلاق وسنگسار"، "حجاب زندان زنان است" نیزبه نمایش درآمده بود. شرکت کنندگان با دیدن این تصاویر و شعارھا ضمن ابرازنفرت و انزجارنسبت بھ جمھوری اسلامی حمایت خود ازمبارزات زنان ایران را اعلام می کردند.

 

پس ازپایان این مراسم یک راھپیمایی نیز برگزار شد۔ شعار"نه به آپارتایاید جنسی درایران" که ازپشت بلندگو با صدایی بلند مطرح می شد بارها ازسوی راهپیمایان تکرارگردید. "کارگران اتحاداتحاد"، "اعتصاب وانقلاب تنها راه نجات کارگران" وشعارهای انقلابی دیگرازجمله شعارهای این تظاھرات بود۔

 

سوئد- استکھلم- روز شنبه ۷ مارس مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در سالن فولکت هوس در اورشتا ساعت ۷ شب، با خوش آمد گویی آذر پویا عضو کمیتۀ سوئد حزب کمونیست کارگری ایران  شروع شد. وی با تبریک روز جھانی زن،تاریخچۀ کوتاهی از ۸ مارس را بیان کرد. سپس مهین علیپور مسئول علیه تبعیض-سازمان دفاع از حقوق زن سخنرانی کرد. وی در بخشی از سخنانش به جنایات و زن ستیزی سی سالۀ جمهوری اسلامی که با فتوای خمینی و حجاب اجباری شروع شد، پرداخت. او همچنین به پیدایش جنبش برابری طلب و آزادیخواه زنان یک ماه پس از  بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی اشاره کرد و توضیح داد کھ این جنبش در در طول سی سال گذشتھ ھمھ جا علیھ زن ستیزی رژیم اسلامی در جریان بوده است۔ وی گفت مبارز برابری طلبانھ زنان مبارزه ای است بر علیھ مذھب و قوانین اسلامی است کھ آپارتاید جنسی را بھ زنان تحمیل کرده است۔ زنان در امر رھایی بھ چیزی کمتر از  برابری بی قید و شرط رضایت نمی دھند۔

 

وی گفت: "اگر وکلای نوبلی و یا ژورنالیستهای قلم طلائی میخواهند این جنبش را در چهارچوب مذهب و مردسالاری محدود کنند کور خوانده اند و اینها آلترناتیو برای زنان در ایران نیستند بلکه جاری کنندۀ خون تازه در کالبد جمهوری اسلامی هستند." مهین علیپور گفت آلترناتیو برای تغییر وضعیت زنان پلاتفرمی است که حزب کمونیست کارگری ایران از آن دفاع میکند و در پایان از جھانیان خواست کھ از جنبش زنان در ایران حمایت کنند۔

 

 سپس سیما بهاری عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران سخنرانی کرد. وی ضمن تبریک ۸ مارس گفت: "جمهوری اسلامی طی حاکمیت ۳۰ ساله اش سعی کرد عقبگرد گسترده ای را به زنان تحمیل کند، سعی کرد فاطمۀ زهرا را به عنوان الگوی زن به جامعه بفروشد، اما نتوانست. آنچه اتفاق افتاد عکس آنچیزی است که حکومت انتظار داشت و آن تحمیل ۸ مارس به عنوان روز زن به حکومت اسلامی بود. امروز در ایران ۸ مارس به صورت علنی و مقابل چشم حکومت برگزار میشود."

 

سیما بهاری  در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: "امروزهراعتراضی از جانب زنان در جامعه سیاسی است و جنبۀ ضد حکومتی و ضد اسلامی دارد."  وی  در پایان به شرکت کنندگان در مراسم فراخوان داد که برای تقویت برابری طلبی صف حزب  کمونیست کارگری را تقویت کنند.

این مراسم با اجرای برنامه هنری، رقص، آواز و نواختن پیانو و جشن و پایکوبی تا پاسی از شب ادامه یافت.

 

برای روز ۸ مارس در یکی از میدانهای اصلی شهر استکهلم به نام "سودرمالم" از طرف کمیته برگزار کننده ۸ مارس، مرکب از احزاب، انجمنهای سوﺋدی و همچنین احزاب و انجمنهای مهاجر مقیم سوﺋد، فرا خوان برای برگزاری تظاهرات داده شده بود. تظاهرات از ساعت ۴ بعدازظهر شروع شد. اما فعالین حزب و سازمان علیه تبعیض از ساعت ۲ بعدازظهر در محل حاضر شده و با برپایی میزهای اطلاع رسانی و کتاب و نمایشگاه عکس تبلیغات خود را علیه حکومت اسلامی آپارتاید جنسی در ایران آغاز کردند. پخش اطلاعیه به زبان سوﺋدی، شعارهای ۸ مارس، شعار سرنگون باد آپارتاید جنسی و باندرولهای سرخ ۸ مارس، میدان را به تب و تاب آورد. استقبال مردم از این غرفه، همگی را به وجد آورده بود. پخش اطلاعیه و گفتگو با مردم درباره وضعیت زنان ایران، خواسته ها و مبارزات آنان، تا دقایقی قبل از تظاهرات ادامه داشت. تظاهرات امسال بیش از هر سال مورد استقبال مردم قرار گرفته بود. ما با صفوف فشرده و با حمل  باندرولهای سرخ و پلاکاردها و آفیش های رنگی ۸ مارس که شعاریی در محکومیت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت آپارتاید جنسی را در بر داشت،  تظاهرات را آغاز کردیم. در طول مسیر راهپیمایی مردم با شور شوق شعارهای زنده باد هشت مارس، آزادی و برابری، نه به مذهب، نه به آپارتاید جنسی را با صدای بلند تکرار می کردند.

 

سوئد- مالمو- روز ۸ مارس مراسم روز جھانی زن  در شھر مالمو در سالن فرھنگی "شیسھ بری" برگزار شد۔ مراسم توسط  سازمانها و انجمن های مختلفی و از جملھ کمیتھ دفاع از حقوق زنان ایران  فراخوان داده شده بود ۔ در این مراسم کھ چندین ساعت بطول انجامید مجموعا حدود ۴۰۰ نفر شرکت داشتند.  مراسم شامل سخنرانی های مختلف و موزیک و رقص و شادمانی بود. فریده آرمان در این مراسم بھ ایراد سحنرانی تحت عنوان "جنبش زنان ایران در راس جنبش آزادی خواهی و علیه تبعیض در خاور میانه " پرداخت۔

در این مراسم پیامی خطاب به زنان ایران به زبان سوئدی و فارسی خوانده شد. متن این پیام چنین است:

 

"ما برگزار کنندگان این مراسم همبستگی خود را با جنبش برابری طلبانه و علیه تبعیض زنان ایران اعلام می کنیم. ما برای تلاش ومبارزه خستگی ناپذیر زنان ایران در مقابل رژیم تبعیض جنسی و ضد زن جمهوری اسلامی ، بیشترین موفقیت ها را آرزو می کنیم.

ما خواهان آزادی کلیه فعالین جنبش زنان در ایران هستیم.

ما خواهان لغو حکم اعدام کبری رحمانپور و آزادی او می باشیم. کبری رحمانپور و شهلا جاهد باید به آغوش خانواده خود باز گردند."

 

در قسمت دیگری از مراسم سینا شهبازی چند ترانه از جمله ترانه علیه سنگسار خود را اجرا کرد.

نمایش اسلاید شویی از مبارزات زنان در ایران نیز بخشی از این مراسم بود.

 

سوئیس- زوریخ - روز یکشنبه ۸ مارس بمناسبت روز جھانی زن مراسمی از سوی تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران واحد سوئیس وهمبستگی- فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئیس در یکی از سالن ھای آمفی تئاتر شهر زوریخ برگزار شد۔

 

این مراسم از ساعت ۱۲ شروع شد وتا ساعت ۱۷ ادامھ یافت۔ در این مراسم بیش از ۱۰۰ نفر شرکت داشتند۔ مراسم با اعلام یک دقیقھ سکوت بھ احترام یکی از دانشجویان فعال سیاسی کھ در بیدادگاھھای رژیم اسلامی جان داد٬ آغاز شد۔ مینا احدی یکی از سحنرانان این مراسم بود کھ بھ دو زبان آلمانی و فارسی بھ ایراد سخنرانی پرداخت و پرده از جنایت رژیم ضد زن جمھوری اسلامی برداشت۔ سخنرانی وی بھ دفعات از سوی حضار مورد تشویق قرار گرفت۔

 

یکی از برنامھ ھای این مراسم نمایش اسلاید شویی در باره جنایات جمھوری اسلامی علیھ زنان و مبارزات زنان علیھ رژیم اسلامی بود۔ دراین مراسم احمد مام محمدی٬ سونیا پور میرزاجانی٬ مریم مھدوی و اشکان اسلام دوست در باره موقعیت زنان تحت حاکمیت رزیم اسلامی و ھمچنین اعتراضات مردمی علیھ رژیم مطالبی را مطرح کردند۔ 

 

اجرای موسیقی  زنده بخش دیگر مراسم بود۔ پس از صرف غذا واستراحت٬ با اهدای گل به مینا احدی و زنان حاضر در مراسم آز آنھا تقدیر شد۔  دربخش پایانی  پرسش وپاسخ حضار با مینا احدی برگزار گردید۔ این مراسم با قرائت پیام حمید تقوایی دبیرکمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران  به مناسبت هشتم مارس توسط شهرام قدیرلی پایان گرفت۔

 

سوئد- هلسینگبوری- روز يکشنبه ٨ مارس به دعوت غريبه حسيني از کادر هاي حزب کمونيست کارگري ايران و فعال سازمان عليه تبعيض مراسمي در بزرگداشت روز جهاني زن درشھر هلسینگبوری  برگزار شد.

در اين مراسم ابتدا غريبه حسيني سخنراني کرد. او در سخنراني خود درباره وضعيت زنان در ايران و جنايات رژيم جمهوري اسلامي صحبت کرد. سخنان وی کیفرخواست زنان و مردم آزادیخواه ایران علیھ رژیم ضد زن جمھوری اسلامی بود۔ غريبه حسيني سپس از مبارزات زنان و جنبش عظيم آزادي و برابري بر عليه حکومت اسلامي سخن گفت.

از سخنرانان ديگر اين مراسم آنا ماريا گوستاوسون از فعالين حزب محيط زيست و دلکش از فعالين حقوق زنان عراقي بودند.

اين مراسم با استقبال فراوان برگزار شد و بيش از صدو پنجاه نفر در آن شرکت داشتند.

در اين مراسم خبرنگاران دو روزنامه HD و City حضور داشته و با غريبه حسيني درباره وضعيت زنان در ايران مصاحبه کردند. گزارشی از اين مراسم و سخنان غريبه حسيني روز دوشنبھ  در اين دو روزنامه منتشر شد.

پس از اين مراسم پيام ها و اي ميل هاي متعددي براي غريبه حسيني ارسال شد که  در آن از وي بخاطر برگزاري اين مراسم تشکر و قدرداني شده است.

 

کانادا- تورنتو- روز شنبه ۷ مارس، بمناسبت روز جهاني زن مراسم و تظاهرات بزرگي با شرکت صدها نفر در تورنتو کانادا برگزار شد۔ اين مراسم ابتدا با تجمع مردم در دانشگاه تورنتو شروع شد و سپس با راهپيمائي در خيابانهاي تورنتو و سرانجام بطرف  دانشگاه رايرسون ادامه يافت۔  فعالين حزب کمونيست کارگري ايران و حزب کمونيست کارگري چپ عراق و سازمان عليه تبعيض در کل اين مراسم حضور فعال و چشمگيري داشتند و فعاليت آنان در دفاع از آزادي زن و عليه ستمکشي زنان توجه و حمايت مردم آزاديخواه را جلب کرد و عکس العمل مدافعين خجول اسلام سياسي را موجب شد۔

 

ميز کتابهاي حزب و اسنادي عليه سنگسار و بي حقوقي زنان در ايران و نيز عکسها و پوسترهائي درباره حجاب و تحميل بيحقوقي به زنان که از ساعت  صبح در مقابل در ورود به سالن دانشگاه برپا شده بود توجه زيادي بخود جلب کرد و مورد استقبال وسيع مردم و در عين حال مخالفت تعدادي از اسلاميون و طرفداران نسبيت فرهنگي قرار گرفت. فعالين حزب درباره اعمال بيحقوقي شديد به زنان همچنين مبارزه و اعتراض وسيع زنان و مردم آزاديخواه عليه جمهوري اسلامي که هر روز در جريان است با مردم حرف ميزدند و آنان را به اعتراض به حکومت ضد زن جمهوري اسلامي تشويق ميکردند.

 

همچنين در مسير راهپيمائي فعالين حزب و سازمان عليه تبعيض حدود هزار و پانصد نسخه از نشريه و اطلاعيه هاي حزب و عليه تبعيض را پخش کردند. "نه به تبعیض"، "نه به حجاب"، "نه به آپارتاید جنسی"و"نه به رژیم آپارتاید جنسی در ایرانو در غرب و شرق دست مذهب از حقوق زنان كوتاه٬   از جمله شعارهایی بود که از جانب فعالین و کادرهای حزب در طول مسیر سرداده شد و در کنار پلاکاردهای حزب توجه مردم و خبرنگاران  را به خود جلب کرد۔

 

در کنار استقبال مردم از فعاليت و ميزکتاب و پوسترهائي که عليه حجاب و بيحقوقي زنان بود و در مقابل ورود به سالن تجمع قرار داشت، تعدادي از اسلاميون و طرفداران نسبيت فرهنگي عکس العمل نشان دادند و ميخواستند به بهانه "احترام به فرهنگهاي مختلف" از نمايش اين ماتريال و فعاليت کادرهاي حزب جلوگيري کنند.  کادرهاي حزب قاطعانه از حقوق زنان و عليه ستمکشي زن دفاع کردند و با مخالفين درباره جنايات جمهوري اسلامي عليه زنان و مردم ايران حرف زدند. کادرهاي حزب تاکيد کردند که جمهوري اسلامي بعنوان ستون جنبش ارتجاعي اسلام سياسي در اشکال مختلفي آزادي و حقوق زنان را لگدمال کرده است و حجاب يک فاکتور اصلي براي تحميل بيحقوقيهاي وسيعي است که رژيم اسلامي از آن سود ميجويد، و بر افشاگري عليه ستمکشي زن و مبارزه عليه جمهوري اسلامي و براي رهائي زنان قاطعانه تاکيد کردند. اين بحثها با استقبال و حمايت و کف زدنهاي حاضرين همراه بود و در نهايت مخالفين مذکور که به بهانه احترام به فرهنگهاي ديگر قصد جلوگيري از تبليغ و افشاگري عليه اسلام سياسي را داشتند مجبور به عقب نشيني شدند و کادرهاي حزب به فعاليت خود ادامه دادند. حضور کادرهاي حزب توجه زيادي نسبت به ستمکشي زنان در ايران و مبارزه براي آزادي زن و عليه رژيم اسلامي را بخود جلب کرد.

 

آلمان- کلن- روز شنبه ۷ مارس به مناسبت روز جهانى زن در مرکز شهر کلن تظاھرات با شکوھی بھ دعوت حزب کمونیست کارگری ایران٬ سازمان علیھ تبعیض و برخی گروھای آلمانی مدافع حقوق زن برگزار شد۔ دراين تظاهرات بيش از ۱۰۰ نفر شرکت داشتند۔ این تظاھرات در یکی از مناطق پررفت و آمد شھر برگزار شد و مردم وسیعا با تظاھر کنندگان ابراز سمپاتی می کردند۔

 

درمحل تطاھرات پلاکارتھای متعددی بھ زبانھای آلمانى و فارسى درارتباط با مناسبت ۸ مارس  دیده می شد۔  بر روی یکی از بنرھا بھ فارسی نوشتھ شده : دست مذھب از زندگی زنان کوتاه! در این میتینگ چندین سخنرانی پر شور ایراد شد کھ یکی از آنھا سخنرانی مینا احدی بود کھ در دو نوبت بھ ایراد سخنرانی پرداخت۔ مینا احدی مثل ھمیشھ جنبش اسلام سیاسی و رژیم جمھوری اسلامی را مورد حملھ شدید قرار داد و مماشات و سازش با چنین جنبشی را محکوم کرد۔ سخنرانی وی با استقبال حاضرین و مردم رھگذر و کف زدنھای مداوم آنھا روبرو شد۔

 

دراين تظاهرات هارتموت کراوس سردبير نشريه هينترگروند٬ دريديدورفرنويسنده و منتقد اسلام نیز سخنراني کردند۔

سه نفر از زنان شرکت کننده با پوشيدن بورقع به طور سمبوليکی اعتراض خود به اين سمبل اسلامي را نشان دادند و با شعارهايى که به خود آويز کرده بودند توجه مردم را به خود جلب کردند۔

 

خبرنگار راديو فردا در محل تظاهرات بود و با مينا احدى مصاحبه کرد۔

نروژ- اسلو- روز شنبه ٧ مارس به مدت ۳ ساعت از ساعت ۱۳ تا  ۱۶ یک ميز اطلاع رسانی  بھ مناسبت روز جھانی زن در یکی‌ از میادین مرکزی شهر اسلو٬ ستورتروه، در هوای سرد و زیر بارش برف برگزار شد. در این میز پلاکارتهایی مبنى بر محکومیت آپارتاید جنسی‌ و حجاب اسلامی و پوسترهایی درارتباط با توحش رژیم اسلامی و مبارزات زنان به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال عابرین قرار گرفت.

از سوی دیگر روز ۸ مارس مراسم باشکوهی بمناسبت روز جهانی زن با شرکت جمعیت کثیری از زنان و مردان مدافع حقوق زن و سازمانها و جریانات مختلف در مرکز شهر اسلو برگزار شد. فعالین حزب در نروژ با پلاکادرهایی مبنی بر محکومیت آپارتاید جنسی در ایران و با خواستهایی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی در محیط کار و مدارس، و ممنوعیت حجاب برای کودکان زیر شانزده سال، همچنین با پوسترهایی در افشای جنایات حاکمیت اسلامی در ایران در این مراسم حضور داشتند، غرفه اطلاعاتی حزب کمونیست کارگری مورد بازدید بخش وسیع شرکت کنندگان قرار گرفت. در این میان یک گروه از زنان محجبھ به غرفه ما مراجعه کردند و سعی در ایجاد کار شکنی داشتند کھ با عکس العمل ما و مردمی کھ از خواستھای انسانی ما دفاع می کردند ٬ روبرو شدند۔

 

یکی از چهره های شناخته شده حقوق زنان بنام سارا راسموسن پس از سخنرانی پرشورش اقدام بھ آتش زدن مقنعه ایی کھ بھ سر داشت کرد اما بدلیل اینکه اسلامی ها مدام از طبقه بالا  گلوله های بزرگ برف را برروی سر وی  می انداختند موفق بھ اینکار نشد۔  در این اثنا ناصر احمدی از فعالین حزب بھ کمک این زن شجاع شتافت و تا لحظه شعله ور شدن و سوختن کامل روسری، سارا را همراهی کرد۔ مراسم  بھ آتش کشیدن روسری  با حمایت و  تشویق و وسیع شرکت کنندگان روبرو شد۔  اسلامی ھا کھ از بھ آتش کشیدن روسری سرشکستھ شده بودند به قصد پاره کردن پلاکادرها و پوسترهای حزب به غرفه حزب حمله ورشدند۔ مردم حاضر در صحنه نیز درمقابل این حمله وحشیانه، در عقب راندان آنها از فعالین حزب دفاع کردند و تو دھنی محکمی بھ اسلامی زدند. چند کانال تلویزیونی نروژ٬ TV2و NRK  و ھمچنین چندین رسانھ خبری دیگر در این رابطه با صبری امیر حسینی فعال  حزب مصاحبه کردند۔ در اين مراسم صدها نسخه از اعلاميه هاى حزب و عليه تبعيض و همچنين جزوه هايى در افشای جنایات رژیم اسلامی در میان حاضرین توزیع شد.

 

سوئد- گوتنبرگ- روز جمعه ۶ مارس به مناسبت روز جهانی زن مراسم با شکوهی در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد. سالن محل مراسم با پلاکاردهای حزب کمونیست کارگری ایران و عليه تبعيض- سازمان دفاع از حقوق زنان در محکوميت رژيم آپارتايد جنسی در ايران تزئين شده بود. در ابتدا مجریان برنامه نازنین صدیقی و نوید مینائی ضمن خوش آمدگویی بھ حاضرین روز جهانی زن را بھ آنھا تبریک گفتند. سپس بيانيه حزب به این مناسبت قرائت گرديد۔ برنامه با پخش اسلايد شوهايی بسيار زيبا و ديدنی در معرفی جنبش آزاديخواهانه  و برابری طلبانه زنان در ايران و جهان، ادامه یافت. نمایش یک فيلم مستند نیز از تاريخچه ٨ مارس در جهان و ايران پخش شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

 

حضور مينا احدی روی سن و آغاز سخنرانی او با استقبال پرشکوه حاضرین و کف زدن های مداوم روبرو شد. مینا احدی پس از تبریک روز جهانی زن سخنرانی خود را آغاز کرد۔ این سخنرانی ادعانامھ ای بود علیه رژیم ضد زن جمهوری اسلامی و سکوت و بی تفاوتی دولت ها کھ سیاست سازش و مماشات با این رژیم را در پیش گرفتھ اند۔

 

سخنان پرشور مینا احدی بارها با کف زدن های حاضرین قطع شد. مینا احدی با بر شمردن مختصات جنبش آزادی زن به افشای نیروهای ملی اسلامی را که هدفی جز به سازش کشاندن این جنبش و تزئین چهره حکومت اسلامی ندارند، پرداخت. وی در سخنان خود اتحادیه اروپا و دولت های غربی را مورد حملھ قرار داد که چشم خود به سنگسار و اعدام و کشتار زنان  را می بندند و با خامنه ای و خاتمی و احمدی نژاد دست می دهند و وارد دیالوگ می شوند.

 

مینا احدی در پايان سخنرانی خود به تمامی زنان و مردان و جوانان آزاديخواه فراخوان داد که در صف حزب و سازمان عليه تبيعض خود را برای تعين تکليف نهايی با جمهوری زن ستيز اسلامی متشکل شوند. سخنرانی مينا احدی با کف زدن و تشويق ممتد شرکت کنندگان روبرو شد که به این صورت موافقت خود را با سخنان او نشان داده و از تلاشهایش در دفاع از حقوق زنان و فعالیت های انسان بود، قدردانی کردند.

 

در پاسخ به فراخوان مينا احدی در اين مراسم مبلغ ۲۰۵۰ کرون کمک برای تلويزيون کانال جدید جمع آوری شد. در ادامه مراسم  شرکت کنندگان با موزیک زنده به رقص و پايکوبی پرداختند و این مراسم تا پاسی از شب ادامه یافت.

 

از سوی دیگر بعد از ظهر روز یکشنبه ۸ مارس روز جهانی زن، در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی و آزادی و برابری طنین انداخت. برقراری یک نمایشگاه عکس از جنایات جمهوری اسلامی،  پخش ترانه های شاد و رقص و پایکوبی و نمایش سوزاندن حجاب، گوشه هایی از تظاهرات به مناسبت ۸ مارس بود. این تظاهرات بار دیگر چهره کریه جمهوری اسلامی و جنایات این رژیم بویژه بر علیه زنان را به مردم شهر یادآوری کرد و حمایت و پشتیبانی مردم از تظاھرکنندگان را بھ ھمراه داشت۔

 

در این میتینگ باندرول های بزرگ با شعار های سرنگون باد رژیم آپارتاید جنسی، زنده باد ۸ مارس، نه به حجاب اسلامی توجھ مردم شھر را بھ خود جلب کرد و صدها نسخه اطلاعیه های حزب به مناسبت ۸ مارس در بین مردم توزیع شد.

 

آلمان- فرانکفورت- روز شنبه ٢۸ فوريه، در مرکز شهر فرانکفورت یک تظاهرات با شکوه با حضور حدود ۱۰۰ نفر و سمپاتی مردم  رھگذر٬ در استقبال از هشت مارس روز جهاني زن در اين شهر برگزار شد.

 

این تظاهرات از جانب  حزب کمونيست کارگري ايران، سازمان عليه تبعيض، کميته بين المللي عليه اعدام وسنگسار سازمان داده شده بود و سازمان ضد فاشيست در آلمان نیز در آن مشارکت داشت. تظاهرکنندگان در مرکز شهر فرانکفورت اعتراض خود به زن ستيزي و قوانين و سنتهاي ضد زن را با صداي بلند اعلام کردند.

 

محل تظاهرات و راهپيمايي در يکي از شلوغ ترين مراکز در شهر فرانکفورت انتخاب شده بود. از همان آغاز راهپيمايي در حاليکه تعداد زيادي پليس محوطه را قرق کرده بودند، توجه مردم به اين راهپيمايي و شعارهايي که در دست تظاهرکنندگان بود جلب شد. مردم زیادی از خواستھا و شعارھای تظاھرکنندگان حمایت می کردند۔ شعارھا از جملھ بدین فرار بود:  نه به آپارتايدجنسي، نه به حجاب، نه به حکومت آپارتايد جنسي در ايران، زنده باد هشت مارس روز جهاني و ۔۔۔

 

در طول مسير راهپيمايي شعارهايي عليه سنگسار٬ عليه حجاب و قوانين ضد زن اسلامي و عليه آپارتايد جنسي داده مي شد. در طول این حرکت چندین بار در مورد جنبش ارتجاعی اسلامي و موقعيت ميليونها زن در ايران و عراق و افغانستان و سایر کشورهاي اسلام زده براي حاضرين سخنراني شد. در سخنرانی ها از بی حقوقی مطلق زنان در این کشورها حرف زده شد و اینکه چگونه در قرن بیست و یکم  زنان همچنان سنگسار می شوند. در همان حال از صدها نفری که شاهد اين ميتينگ بودند، دعوت ميشد که بر عليه اين رفتار سبعانه اعتراض کنند. همچنین در مورد حضور سازمانهاي اسلامي در آلمان و اروپا و همکاري دولتهاي غربي و از جمله دولت آلمان با سازمانهاي اسلامي و در مورد تحميل حجاب و يا ساختن مساجد در آلمان صحبت شد و اعلام گردید که دادن بودجه هاي کلان به سازمانهاي اسلامي، در جهت تحميل بي حقوقي بيشتر به زنان و دامن زدن به قتلهاي ناموسي است و بايد با اعتراض عمومي روبرو شود.

 

بارها سخنرانيها با تشويق و ابراز احساسات مردم روبرو ميشد. در بخش پاياني اين راهپيمايي نماينده سازمان آنتي فاشيست با محکوم کردن جنايات جمهوري اسلامي ايران عليه کارگران و دانشجويان و معلمين و زنان در ايران، سياست همکاري و مماشات دولت آلمان با جمهوري اسلامي ايران را نقد کرد و از همگان خواست که از مبارزات گسترده و انساني و برابري طلبانه زنان و مردم ايران دفاع کنند.

 

مينا احدي در سخنراني خود گفت:

"ما از سه دهه قبل در ايران بر عليه حکومت جنايت اسلامي فعاليت مي کنيم. در شرايطي که احزاب و افرادي حجاب را نشانه ادغام در جامعه مي دانستند ما در مقابل اين امر ايستاده و کفتيم حجاب سمبل آپارتايد و جداسازي جنسی و سلول انفرادي زنان است.، در عين حال اضافه کرديم که حجاب سمبل اسلامي سياسي است. ما در مقابل جمهوري اسلامي ايران و اسلام سياسي ايستاده و سالهاي سال است عليه اين جريانات و دولتها مبارزه مي کنيم. در ايران يک جنبش اعتراضي عميق و گسترده عليه مذهب و اسلام و عليه حکومت اسلامي در جريان است.

دولتهاي غربي با روابط و مناسبات حسنه سياسي و اقتصادي به کمک اسلاميون شتافته و اکنون هم که اين جريانات جاي پاي خود در اروپا را باز ميکنند، با آنها همکاري ميکنند. ما در اين موقعيت نيز پرچم جبهه سوم را بلند کرده و اعلام کرده ايم که عليه ميليتاريسم امريکا و عليه اسلام سياسي ، عليه راسيسم و اسلاميسم،  هستیم. جنبش اسلامي٬ جنبشي فاشيستي در اين قرن است و هر کس که ضد فاشيست و يا سازمان مدافع حقوق انسان و حقوق زن است بايد در مقابل جنبش اسلامي واين جنايات غير قابل تصور عليه زنان و مردم بايستد و دست به اعتراض بزند."

مينا احدي در سخنراني حود سازمانهاي آلماني در قدرت و تعدادي از سازمانهاي  اپوزيسيون را بدليل سکوت و يا مماشات با دولتهاي اسلامي و سازمانهاي اسلامي و حکومت اسلامي ايران بشدت مورد نقد قرار داد و از مردم دعوت کرد به اين دولتها و همچنين به قوانين ضد زن اسلامي اعتراض کنند.

 

شهنازمرتب از کادرهاي حزب کمونيست کارگري در سخنراني خود از مبارزات گسترده زنان در ايران بر عليه آپارتايد جنسي و بي حقوقي مطلق زنان، حرف زد و اعلام کرد که بايد به ياري زنان و مردم ايران شتافت و با ابراز همبستگي جهاني با اين مبارزات و با ايزوله کردن جمهوري اسلامي ايران به اين مبارزات ياري رساند.

 

سيامک مکي یکی دیگر از کادرهاي حزب کمونيست کارگري ايران،  متن آلمانی اعلاميه حزب کمونيست کارگري ايران به مناسبت روز جهاني زن را قرائت کرد و سپس مهدي عدالت فام از کادرهاي حزب در يک سخنراني که بارها مورد تشويق قرار گرفت، از تجارب خود در کمک به جوانان و نوجوانان از خانواد ه هاي مهاجر و پناهنده و تاثيرات مخرب مساجد در بين جوانان حرف زد و گفت ساختن مساجد جديد در آلمان آنهم با کمک های دولتی٬ سياستي کاملا غلط و در جهت جدا کردن مردم است. او گفت، مردم بطور عادي به بهانه هاي  متعدد مذهبي و ناسيوناليستي از هم جدا نگه داشته شده اند، اکنون ساختن مساجد اين جداييها را بيشتر کرده و به فضاي تشنج بين جوانان دامن ميزند. عدالت فام گفت بايد براي زندگي انساني و روابط انساني و مدرن بدون حضور مذهب و دخالت مذهب در دولت و آموزش پرورش تلاش کرد.

 

کانادا-ونکور- بدعوت عليه تبعيض - سازمان دفاع از حقوق زن و واحد حزب كمونيست كارگرى در غرب کانادا٬ عصر روز شنبه ٢٨ فوريه مراسم شاد و پرشوری جهت بزرگداشت روز جهانى زن در ونكور كانادا برگزار شد.

 

مراسم با خوش آمدگویی به شركت كنندگان و اعلام برنامه توسط مهين نريمانى- مجرى مراسم آغازو با نمايش فيلم تظاهرات اسفند ٥٧ زنان در تهران ادامه يافت.  پس از آن مهين نريمانى پيام حميد تقوايى ليدر حزب كمونيست كارگرى را به سمع حضار رساند.

 

در بخش بعدى برنامه فهيمه صادقى در مورد ٣۰ سال مبارزه بى وقفه زنان علیه حكومت جمهورى اسلامى در ايران  سخنرانى كرده و فرازهايى از اين جنگ همچنان جارى را با شركت كنندگان اين مراسم در ميان گذاشت.  سخنران بعدى برنامه  امل فواد محمد از سازمان آزادى زن در عراق بود. وی در مورد موقعيت جنبش آزادى زن در عراق و مصافهايى كه در آنجا درگيرش هستند و از جمله مبارزه با تحميل قوانين ضد زن شريعه  صحبت كرد. در پايان اين بخش ميكروفن آزاد نيز در اختيار علاقمندان قرار گرفت.

 

اين مراسم كه قريب به ١٥۰ تن در آن شركت داشتند تا ساعتى پس از نيمه شب با رقص و پايكوبى ادامه يافت و در ميان شادى و رضايت عمومى بپايان رسيد.

 

از سوی دیگرھمزمان با ۸ مارس فعالین حزب کمونیست کارگری ایران و عليه تبعيض- سازمان مدافع حقوق زنان  بمناسبت روز جھانی زن  در مقابل آرت گالرى مركز شهر ونكور- چادرها و ميزهاى تبليغاتى خود را برپا كردند.

دراين برنامه كه جمعى از مدافعين حقوق زنان نيز شركت داشتند٬ پرچمها و پلاكاردهايى كه دراين رابطه تهيه شده بود همراه با عكسها و پوسترهايى از مبارزات زنان در ايران و نقاط ديگر به نمايش گذاشته شده و مورد توجه عابرين قرار گرفت. تعدادى از اطلاعيه ها و نشريات مربوط به اين برنامه هم پخش شد و  فعالين حزب به سوالات مردم پاسخ گفتند. جوليوس فيشرخبرنگار تلويزيون آلترناتيو كارگرى هم در محل حاضر شده و با تنى چند از شركت كنندگان مصاحبه و از مراسم فيلمبردارى كرد.

بلژیک-بروکسل- روز چهارشنبه ٤ مارس در شهر بروکسل و در محل پارلمان اروپا يک هيئت ده نفره از طرف  بخش روابط خارجي پارلمان اروپا متشکل از گئوف هريس رئيس هيئت، کنسيکائو گونزالوس، هلنا هالدورف رومئو از مسئولين روابط خارجي پارلمان اروپا و بخش حقوق بشر پارلمان اروپا، جارمو اويکارينن از بخش سياستگزاري پارلمان اروپا و مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا، کارلو چيکو و آليدا نادجه مسئولين رابطه با ايران پارلمان اروپا، روزماري اوپاکيک از کميته امور خارجه پارلمان اروپا و سه تن از مشاورين روابط خارجي با مينا احدي و مريم نمازي از طرف سازمان عليه تبعيض، کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار و  شوراي مرکزي اکس مسلم نشستي برگزار کردند.

در اين نشست در ابتدا پس از معرفي افراد حاضر در نشست با مريم نمازي و مينا احدي، درمورد نقض حقوق انساني در ايران و بطور مفصل درمورد آخرين ليست محکومين به سنگسار و همچنين محکومين به اعدام و وضعيت زنان در ايران و لزوم اعمال فشار شديدتر عليه حکومت اسلامي ايران صحبت کردند. از جمله مباحثات اين نشست صحبت درمورد سکينه محمدي آشتياني و هفت محکوم به سنگسار در ايران و اجراي حکم اعدام عبداله فريور مقدم در روز ٢١ فوريه امسال، همچنين درمورد فرزاد کمانگر و ضرورت اعتراض فوري اتحاديه اروپا به حکم اعدام وي، درمورد اجراي حکم وحشيانه شلاق به دو فعال کارگري سوسن رازاني و شیوا خیرآبادی، همچنين در رابطه با شهلا جاهد و خطر اجراي حکم اعدام وي بود. هيئت سازمان عليه تبعيض از حاضرين در اين نشست خواست که فورا به همه احکام اعدام و سنگسار و از جمله احکام اعدام عليه کودکان و نوجوانان اعتراض کنند.

 معرفي  جنبش گسترده و اجتماعي برابري طلبانه زنان در ايران و ضرورت اعتراض رسمي اتحاديه اروپا  به رژيم آپارتايد جنسي در ايران از دیگر مباحثات اين نشست بود.

نمايندگان بخشهاي مختلف روابط خارجه اتحاديه اروپا از ادامه ارتباط با ما استقبال کرده و اعلام کردند که به احکام اعدام و سنگسار اعتراض خواهند کرد و خواستند که هر مورد از اعدام و سنگسار در ايران فورا به اطلاع آنها برسد که دست به اقدامی بزنند.

ملاقات با آلکساندر آلوارو از نمايندگان پارلمان اروپا و از حزب ليبرال آلمان بخش ديگري از برنامه مينا احدي و مريم نمازي در پارلمان اروپا بود. در اين نشست نيز در مورد آخرين اخبار اعدام و سنگسار در ايران و موقعيت جنبش برابري طلبانه زنان در ايران در آستانه ٨ مارس روز جهاني زن صحبت شد و قرار شد که آلکساندرا آلوارو به احکام اعدام فرزاد کمانگر، شهلا جاهد و سهيلا گوزلي و همچنين به حکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني اعتراض کند. علاوه بر اینها قرار شد در ماههای آينده سه جلسه سخنراني براي مينا احدي و مريم نمازي در پارلمان اروپا به منظور جمع آوري امضا از نمايندگان پارلمان براي لغو قانون سنگسار در ايران برگزار شود.

در هر دونشست مينا احدي و مريم نمازي در مورد ضرورت مبارزه عليه رشد اسلام سياسي و سازمانهاي اسلامي در اروپا و ممانعت از نفوذ قوانين ضد انساني و ضد زن شريعه در قوانين مدني کشورهاي اروپايي صحبت کردند.

نشست هيئت سازمان عليه تبعيض  با دو هيئت از اتحاديه اروپا بخشي از فعاليتهاي ما در آستانه ٨ مارس روز جهاني زن بود که با هدف اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي بعنوان رژيم آپارتايد جنسي و در دفاع از محکومين به اعدام و سنگسار در ايران صورت گرفت.

فنلاند- تامپره- روز شنبه ۷ مارس فعالین حزب کمونیست کارگری اقدام به برپایی چادر و میز اطلاع رسانی در مرکز شهر تامپره  کردند. در اطراف چادر عکسهایی از جنایات رژیم اسلامی علیه زنان در ایران به نمایش گذاشته شده بود. مردم دسته دسته برای بازدید عکسها و همچنین دریافت اطلاعیه و نوشته هایی که به این مناسبت به زبانهای انگلیسی، فنلاندی و فارسی در دسترس بود، مراجعه می کردند و فعالین حزب در مورد وضعیت زنان و اعتراض و مبارزه جنبش برابری طلبانه زنان در ایران علیه حکومت اسلامی، با بازدیدکنندگان به گفتگو می پرداختند.همچنین اطلاعیه های حزب و سازمان علیه تبعیض به مناسبت هشت مارس و همچنین نشریات علیه تبعیض در میان مردم توزیع شد. این برنامه از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۶ ادامه داشت۔

آلمان- برلین- روز ۷ مارس در برلین نیز از سوی فعالین حزب میز اطلاع رسانی بھمراه یک نمایشگاه عکس خیابانی از وضعیت و مبارزه زنان در ایران در یکی از میادین شھر دایر گردید۔ مردم با مراجعھ بھ این غرفھ٬ اطلاعیھ ھای مربوط بھ روز جھانی زن بھ چھار زبان فارسی٬ انگلیسی٬ آلمانی و ترکی را دریافت می کردند و نفرت و انزجار خود از رژیم ضد زن جمھوری اسلامی را ابراز می داشتند۔ گفتگو با مردم و افشاگری از جمھوری اسلامی بھ مدت ۳ ساعت ادامھ داشت۔   

روز ۸ مارس نیز علیرغم باران و سرمای شدید یک راھپیمایی بمناسبت ۸ مارس در برلین صورت گرفت۔ در این راھپیمایی کھ از ساعت از ساعت ٢ تا ۵ بعد از ظهر برگزار شد فرزانھ درخشان٬ کادر حزب کمونیست کارگری ایران٬امکان یافت کھ اطلاعیھ مشترک حزب و سازمان علیھ تبعیض را از پشت میکروفون قرائت کند۔ حاضرین با تشویق و کف زدنھای متعدد پیام این اطلاعیھ یعنی محکومیت جمھوری اسلامی بھ دلیل زن ستیزی را مورد تایید قرار دادند۔

فرانسه- لیون- روز شنبه ۷ مارس از ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر فعالین حزب کمو نیست کارگری ایران واحد فرانسه اقدام به برپایی گردهمایی و میز اطلاع رسانی در میدان مرکزی شهر لیون کردند.

در اطراف میز پلا کادرها و شعارهایی در ارتباط با به بی‌ حقو قی زن بطور کلی‌ و تبعض و آپارتا ید جنسی‌ درایران دیده می شد۔ مردم زیادی از این میز اطلاع رسانی دیدن کردند و پشتیبانی خود از زنان و مردم ایران را با امضای طومار اعتراضی در محکومیت جمھوری اسلامی ابراز می داشتند۔ اطلا عیھ روز جھانی زن بھ زبان فرانسوی بھ تعداد زیادی در میان حاضرین پخش شد۔ در ضمن برای ادامه پیشبرد مبارزه علیه جمھوری اسلامی مبلغی کمک مالی نیز جمع آوری شد۔ چند نفر از کمونیستھای فرانسوی در این برنامھ مشارکت داستند۔  در این ھمایش کیس فرزاد کمانگر نیز مورد توجھ قرار گرفت و مردم رھگذر پتیشن آزادی فوری فرزاد کمانگر را امضا می کردند۔ قرار است کھ بمنظور نجات جان فرزاد کمانگر این امضا ھای جمع آوری شده بھ سازمان عفو بین الملل در فرانسھ ارسال شود۔ در این برنامھ

استرالیا- سیدنی- روز شنبھ ۷ مارس راھپیمایی روز جھانی زن از ساعت ۱۱ صبح از محل سالن شهرداری تان هال سیدنی آغاز شد و با راهپیمایی بسمت پارک هاید ادامه پیدا کرد۔ درجریان این راھپیمایی زنان شعار سر می دادند: " ما چه می خواهیم، حقوق خودمان، ما چه موقع می خواهیم، همین حالا" !

 

فعالین واحد استرالیای حزب کمونیست کارگری ایران در این تظاھرات حضور داشتند و علیھ جمھوری اسلامی دست بھ افشاگری زدند۔  فعالین حزب با توزیع اطلاعیھ ۸ مارس٬ بحث و گفتگو با مردم و جمع آوری امضا در محکومیت رژیم اسلامی٬ مردم را از وضعیت زنان ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز جمھوری اسلامی  و ھمچنین مبارزه  آنھا علیھ رژیم مطلع می کردند۔ از سوی دیگر فعالین حزب تصویر کبری رحمانپور را بدست داشتند کھ بر روی آن نوشتھ شده بود: " کبرا باید ازاد شود، کبرا باید زندگی کند و اعدام را در ایران متوقف کنید "!

 

آلمان- برمن-  روز ۷ مارس گرامیداشت ۸ مارس در شھر برمن برگزار گردید. بھ این مناسبت از ساعت ۲ تا ۶ بعد از ظهر نمایشگاه عکسی در باره وضعیت زنان ایران و زن آزاری جمھوری اسلامی برگزار شد. از ساعت ۶ نیز یک جلسھ سخنرانی برگزار گردید کھ سحنران آن مهر نوش موسوی بود و بھ  بررسی مکان جنبش برابری طلبی در تحولات سیاسی ایران پرداخت۔

 

سوئد- بوروس- بمناسبت ۸ مارس روز جھانی زن فعالین حزب در یکی از میادین شھر با برپایی نمایشگاه عکس خیابانی و نصب شعارھایی و باندرولھایی در ارتباط با روز جھانی این روز را گرامی داشتند و با اھالی شھر در باره وضعیت زنان ایران و مبارزه آنھا علیھ رژیم زن ستیز جمھوری اسلامی بھ گفتگو پرداختند و اعلامیھ ھای ۸ مارس را در میان مردم پخش کردند۔

 

آمریکا- دالاس- روز یکشنبه هشتم مارس بھ دعوت واحد حزب کمونیست کارگری ایران و سازمان علیھ تبعیض در دالاس مراسمی بھ منایسبت روز جھانی زن در Russell creek park برگزار شد۔ در این مراسم حدود ۸۰ نفر شرکت داشتند۔ شراره میرزایی از طرف سازمان علیه تبعیض در مورد روز زن و بکار بردن و عملی کردن شعار آزاد ی و برابری زن و مرد در خانواده سخنانی ایراد کرد.  ستار نوری زاده کادر حزب در مورد روز زن و تاریخچھ آن و اھمیت مبارزه علیه آپارتاید جنسی جمھوری اسلامی سخنرانی کرد و از حاضرین خواست برای بزیر کشیدن رژیم ضد زن جمھوری اسلامی بھ صف حزب بپوندند۔ آنگاه چند تن از  شرکت کنندگان نظرات خودشان را بیان کردند و مراسم با صرف نهارو رقص و موریک ادامه پیدا کرد. دراین مراسم مبلغ ۳۵۵ دلا رکمک مالی برای ادامھ کار کانال جدید جمع آوری شد.

 

گزارش تظاھرات با شکوه ۸ مارس در لندن کھ بر علیھ قوانین شریعھ صورت گرفت در اطلاعیھ دیگری بھ آگاھی خواھید رسید.

 

علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

مارس ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول