بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

هشت مارس، روز جهانی زن، در شهرهای کردستان گرامی داشته شد

 

 

سنندج

بنا به گزارشی که به کمیته کردستان حزب رسیده است روز شنبه 17 اسفند به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، جمعي از مردم آزاديخواه و مدافعین حقوق برابر زن و مرد در شهر سنندج، یک حرکت آکسیونی باشکوه را در خیابان فردوسی تقاطع ناصر خسرو برگزار کردند. بیش از صد نفر از شرکت کنندگان در این حرکت، با در دست داشتن پلاکاردهاي سرخ و شعارهایی تحت عنوان "آزادی برابری"، "آپارتاید جنسی لغو باید گردد"، گرامی باد 8 مارس روزجهانی زن"، با استقبال فراوان مردمی که این حرکت را همراهی می کردند، مواجه شدند و فصای پرشوری در میان ایجاد شد. شرکت فعالانه جوانان دختر و پسر در این حرکت و پخش قطعنامه روز جهانی زن بسیار چشمگیر با شکوه بود.

 

سقز

روز یکشنبه 18 اسفند فعالین و مدافعین حقوق زن در شهر سقز با پخش تراکت و قطعنامه در بسته های شیرینی روز جهانی زن را گرامی داشتند.سرکوبگران رژیم تلاش کردند تا مانع هر گونه تجمعی برای گرامیداشت این روز شوند

اما مدافعین حقوق زن علیرغم ممانعت نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، تراکت، قطعنامه هشت مارس و شیرینی در محلات مختلف شهر، منجمله در تعدادی از مدارس، بیمارستانها و سالنهای ورزشی پخش کردند. سپس خانواده ها در دسته های چند نفری به خارج شهر رفتند و در کنار هم گرامیداشت 8 مارس را ادامه دادند.

 

در سقز همچنین تعداد قابل توجهی شعار "زنده باد کمونیست کارگری"، " زنده باد 8 مارس"، توسط  فعالین و طرفداران کانال جدید در محلات مختلف شهر از جمله سنگبران، تپه مالان، آزادی، سعدی، شهناز و کریم آباد، بر دیوارهای این محلات نوشته شد.

 

 

بوکان

روز یکشنبه 18 اسفند  مدافعین حقوق زن در بوکان اقدام به پخش تراکت کردند و علیرغم حضور نیروهای انتظامی و سرکوبگر حکومت، هزار نسخه تراکت ویژه هشت مارس را از بلوار کردستان تا چهار راه شهرداری، پاساژ سرچشمه امید و بیمارستان قدیم  در میان مردم پخش کردند. همزمان با پخش تراکت فعالین این روز را به مردم تبریک می گفتند. چندین بار ماموران اطلاعاتی تلاش کردند تا مانع این حرکت شوند اما با سد و مانع مردم روبرو شدند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری به تمامی دست اندرکاران برگزاری 8 مارس در سنندج، سقز و بوکان که در خیابانها و نقاط مختلف شهر به اشکال مختلف 8 مارس را گرامی داشتند، صمیمانه درود می فرستد و دست تک تک این عزیزان را بگرمی می فشارد. برگزارس مراسم 8 مارس و صدور قطعنامه راديکال، بار دیگر نشان داد که فعالین دفاع از حقوق زن در جنبش سوسياليستي به حرکت خود ادامه ميدهند. مردم سنندج، سقز و بوکان، يک بار ديگر نشان دادند در مقابل قلدری اين حکومت ضد زن و نیروهای سرکوبگر آن کوتاه نخواهند آمد. زنده باد 8 مارس روز جهانی زن.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

8 مارس 2009 ، 18 اسفند 1387


بازگشت به صفحه اول