بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

مراسم هشت مارس پنجشنبه ٥ مارس در تهران

روز پنجشنبه ٥ اسفند در شهریاران جوان، تالار اندیشه واقع در خيابان نجات الهي مراسمي از سوي ان جي او هاي، کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران، انجمن گلهاي زندگي و تلاش برای جهان شایسته، مادران صلح وجمعیت دفاع برگزار شد. حدود هفتاد نفر درمراسم شرکت داشتند. جمعيت عمدتا از جوانان بودند. ايتدا بيانه هاي مراسم بين حضار پخش شد. در آغاز برنامه تعدادي از کودکان کانون سرودي در رابطه با حقوق کودکان خواندند. بعد از خوش آمدگويي و اعلام برنامه شعري در رابطه با حقوق زن خوانده شد. سپس تاريخچه هشت مارس گفته شد. بعد از آن خانم محمدي از مسئولين انجمن در مورد هشت مارس و بيحقوقي زنان و ختنه دختران سخنراني کرد. بعد از آن کليپي که توسط انجمن و از فعاليتهاي آن بود بهمراه عکس و ترانه پخش شد. . ترانه جالبي بود و از دنيايي بهتر سخن ميگفت. بعد از آن خانم شراره رضايي در مورد هشت مارس و نظام سرمايه داري سخنراني کرد. بعد از آن قطعه شعري در مورد مشکلات زنان خوانده شد. سپس پسر جواني به نام احسني در مورد جنبش کارگري و هشت مارس سخن گفت. او از مشکلات و بيحقوي کارگران، دانشجويان و زنان صحبت کرد. صحبتها يش بسيار پر شور بود. بعد از آن انشاي دختري از کانون خوانده شد که در مورد دختر کوچک افغاني بود که بخاطر نداشتن شناسنامه ايراني اجازه شرکت در مدرسه را نداشته و مادرش به او ديگر همسالانش در منزل درس ميداده است. بعد از آن سرودي ديگر از طرف کودکان خوانده شد. بعد کليپي عکس از فعاليتهاي کانون پخش شد. سپس پديرايي و استراحت بود. بعد از استراحت خانم اسکندري در مورد حقوق کودکان و زنان صحبت کرد و نسبت به سازمان يونيسف انتقاداتي کرد. بعد از خانم اسکندري پخش پرسش و پاسخ بود . ضمنا چند نفري از کانون دفاع از زنان به آنجا آمده بودند تا در مورد سه نفر از اعضایشان که در چند روز پیش دست گیر شده بودند صحبت کنند.

در سالن نوشته ها و بنر هايي در مورد هشت مارس بود که همان اول مسئولين سالن وارده شده و نگذاشتند بماند و برداشته شد.

.گزارش رسيده به کانال جديد

بازگشت به صفحه اول