بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

Bir Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı’nda İran Komünist-İşçi Partisi

Herkersi Eyleme Geçmeye ve Köle Sahiplerini Mülksüzleştirmeye Çağırıyor

 

Dünya sermaye canavarı ve onun krizinin tahakkümü altıdayken Uluslararası İşçi Bayramı yaklaşıyor. Bize daha az tüketmemiz, kemerlerimizi sıkmamız, fazla gürültü yapmamamız, ekonomiyi yeniden canlandırmaları için onlara bir fırsat daha vermemiz gerektiği söyleniyor. Krizin, yoksulluğun, kemer sıkmanın, işsizliğin ve hak yoksunluklarının hepsinin burjuvazi ve onun devletlerinden kaynaklandığını belirtmeyi unutuyorlar. Bize piyasada ve borsada yeni düzenlemeler vaatediyorlar ve buna karşılık olarak bizden faiz oranının yükselmesi ve üretimin yeniden başlaması için bankaların ve uluslararası köle sahibi devlerin kayıplarını ödememiz isteniyor. Bize sömürücüler ve onların kurumları ve devletleri olmadan, onların hırsızlıkları ve lüks harcamaları olmaksızın, onların savaşları ve çatışmaları olmaksızın yok olacağımız söyleniyor! Bunu farkında olmadan ve utanmadan söylüyorlar. Bütün bunları kabul etmezsek ve kendisine karşı konuşursak, bizim üzerimize gönderecekleri göz yaşartıcı bomba, elektrikli şok copları, polis, tutukevleri, mahkemeler, camiler, kiliseler, parlamentolar, politikacılar ve profesyonel yalancılar yığını var. Bu yığın bizim omuzlarımız üzerinde inşa ediliyor ve bunların masrafları açlığı, bulaşıcı hastalıkları, cehaleti, uyuşturucu bağımlılığını, fahişeliği ve çevrenin yıkımını dünya genelinde ortadan kaldırmak için gerekenden fazladır.

 

Siyasal iktidar onların ellerinde olduğu ve dünya için kararları onlar verdiği sürece, durum değişmeyecektir. Eğer savaşlarında ve rekabetlerinde bütün dünyayı yangın yerine çevirirlerse, en iyi senaryoda, bu krizden bizim üzerimize görülmemiş ölçekte bir yoksulluk ve kemer sıkmayı dayatarak çıkacaklardır. Bizim protestolarımızdan korkarak bazı reformlara razı olabilirler ancak ücretli kölelik cehennemi ve sermaye iktidarı, kar, piyasa, kriz ve bir kez daha kriz devam edecektir. Bir Mayıs günü, uluslararası saflarımızla bu ikileme karşı koyma günüdür. Bu karşı koyuş en başta siyasal olmalıdır.  Köle sahiplerinin siyasal mülksüzleştirilmesi için eyleme geçmeli ve kendi kaderimizi ellerimize almalıyız. İş saatlerinin azaltılmasından, işsizlik sigortasına, sağlık yardımından, onurlu insanca bir yaşam ücretinden örgütlenme ve grev özgürlüğüne ve siyasal özgürlüklere kadar bütün geleneksel Bir Mayıs talepleri bizim için yaşamsaldır. Ancak, 2009 Bir Mayıs’ı, daha temeldeki sorunlar üzerinedir. Kapitalist iktidar, ücretli kölelik ve devletleriyle bir güç gösterisi üzerinedir. Kapitalizm gitmelidir. Sosyalizm, dünya sorunlarına tek gerçek yanıttır. Bu şimdi birçokları tarafından tekrarlanmaktadır. Ancak sosyalizme doğru ilk adım, burjuvazinin siyasal mülksüzleştirilmesi, siyasal iktidarın fethi ve toplumun kontrolünün kölelikte veya sömürüde hiçbir çıkarı olmayan işçilere ve insanlara bırakılmasındadır. Bu Uluslararası Bir Mayıs Günü’nün ana konusunun bütün işçileri ve yoksun insanları toplumun kaderini belirlemeye hazırlamak, onları şimdiki durumdan sorumlu olan burjuvazinin ve bütün hırsızların, şarlatanların ve demogogların siyasal mülksüzleştirilmesi mücadelesine hazırlamak olmasının nedeni budur.

 

İran’da, sermayenin İslami rejimi bütünsel bir şiddetli ekonomik, siyasal ve sosyal kriz içerisindedir. Halkın çıkarlarında herhangi bir ciddi ve daimi bir iyileştirmenin nesnel bir önkoşulu vardır: İktidardaki burjuvaziyi devirmek ve sosyalist bir cumhuriyet kurmak. Bir Mayıs, İslam Cumhuriyeti’nden usanmış işçiler ve bütün insanlar için milyoner mollalar rejimine nefretlerini bildirmek ve kadın düşmanı, mutluluk karşıtı, özgürlük karşıtı İslam devletini devrimek için kararlılıklarını ve iradelerini göstermek için bir fırsattır. İşçi sınıfına ve özgürlükçü insanlara önderlik eden Komünist-İşçi Partisi, İran’da ve yurtdışında Uluslararası İşçi Bayramı’na özgürlük ve eşitlik kampının (gönenç, mutluluk ve sosyalizm kampı) daimi kazanımları için bir güne ve İslam Cumhuriyeti’nin sürekli büyüyen teşhiri ve izolasyonu ve onun işçilerin ve halkın devrimci gücüyle devrilmesinin koşullarının hazırlanması için bir güne dönüştürmeye çalışacaktır.

 

Yaşasın Bir Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı

Yaşasın Dünya İşçileriyle Dayanışma

Kahrolsun Kapitalizm Kahrolsun İslam Cumhuriyeti

Yaşasın Özgürlük, Eşitlik, İşçi Yönetimi

 

İran Komünist-İşçi Partisi

2 Nisan 2009


بازگشت به صفحه اول