بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

I anledning af 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag

opforderer Irans Arbejderkommunistiske parti alle til

demonstrere mod nutidens slave-ejere.

 

 

Arbejdernes Internationale Kampdag nærmer sig i en tid hvor verden hærges af kaptialens og krisens spøgelse. Vi får besked på at forbruge mindre, at spænde livremmen ind, forholde os i ro for at give dem mulighed for at genoplive økonomien. Hvad kapitalisterne, deres politikere og ideologer “glemmer” at fortælle, er at krise, fattigdom, nød, arbejdsløshed og frarøven af rettigheder alle er konsekvenser af bourgeoisiet og dets stater. De lover løsninger i form af nye markeder og børsregulationer. Til gengæld forlanger de at vi skal kompensere bankernes og de internationale slaveejere for deres tab så renten stabiliseres og produktionen genoprettes. Vi ville være fortabt, siger de, uden udbytterne og deres institutioner og stater, uden deres tyveri og udsvævelser, uden deres krige og konflikter! Dette påstår de helt uden skam. Og hvis vi ikke køber deres løgne eller tager til genmæle, vil de svare med deres arsenal af tåregas, taserpistoler, politistyrker, fængsler, domstole, moskéer, kirker, parlamenter, politikere og professionelle løgnere. Dette arsenal har de opbygget bag vores ryg. Alene udgifterne til at skabe og opretholde dette arsenal er mere end rigeligt til at skabe sult, sygdom, anafebetisme, narkomani, prostitution og den verdensomspændende ødelæggelse af miljøet.

 

Så længe den politiske magt er i hænderne på disse 'bosser' og de træffer alle beslutninger i verden vil situationen være uforandret, mere eller mindre. Hiv de ikke brænder hele verden ned i deres krige og konkurrencer, vil de , i det mindste, komme gennem krisen ved at skaffe os hidtil uset elendighed. De vil muligvis indføre visse reformer som et svar på vore protester, men hele helvedet af lønslaveri, kapitalistiske love, profit, marked, krise og ja, netop krise, vil bestå.

 

Majdagen er dagen hvor vi svarer igen på dette dilemma med vor internationale styrke. Denne konfrontation må først og fremmest være politisk. Vi må står frem og rette vort sigte mod den politiske udnyttelse af tidens slaveejere og tage vor skæbne i egen hånd. Alle de traditionelle krav på majdagen, lige fra nedsættelsen af arbejdstiden til arbejdsløshedsforsikring, sundhedsvæsen, en anstændig løn, strejke- og organisationsfrihed og politisk frihed er altafgørende for os. Imidlertid er majdagen 2009 af endnu mere fundamental betydning. Den drejer sig om kampen mod selve det kapitalistiske system, det vil sige systemet med lønslaveri og den kapitalistiske stat. Kapitalismen må væk. Socialismen er den eneste løsning på verdens problemer. Dette anerkendes i tiltagende grad af mange. Det første skridt hen imod socialismen er imidlertid afskaffelsen af bourgeoisiet, det vil sige at gribe den politiske magt og samfundkontrol for for folket og arbejderne, som ikke ønsker udbyttersystemets overlevelse. Det er derfor Arbejdernes Internationale Kampdags første prioritet er at forberede alle arbejdere og undertrykte folk på at overtage kontrollen med samfundet, det vil sige forberede dem på kampen for afskaffelsen af bourgeoisiet og alle dets tyve, charlataner og demagoger som er ansvarlige for den nuværende situation.

 

I Iran gennemgår det islamiske regime en omfattende, alvorlig økonomisk, politisk og social krise. Enhver virkelig forbedring af folkets livsvilkår har en håndgribelig forudsætning: Afskaffelsen af bourgeoisiets magt og skabelsen af en socialistisk republik. Majdagen er en mulighed for arbejderne og folket, som er trætte af den islamiske kapitalisme, til at vise deres had til milliardær-mullah'erne og vise deres vilje til at afskaffe den islamiske regerings kvindeforagt og glædesløse ufrihed. Det Irans Arbejderkommunistiske parti som leder arbejderklassen og frie mennesker vil søge at gøre Arbejdernes Internationale Kampdag, i Iran som overalt, til den dag for yderligere fremskridt i kampen for frihed og lighed (kampen for velfærd, lykke og socialisme) og til en dag for afsløring og isolation af Den Islamiske Republik samt forberede dens fald gennem arbejderens og fokets revolutionære kamp.

 

Længe leve Majdagen!

Længe leve arbejdernes internationale solidaritet!

Ned med kapitalismen!

Ned med den Islamiske Republik i Iran!

Længe leve frihed, lighed og arbejdermagt.

 

Irans Arbejderkommunistiske parti

2. april, 2009


بازگشت به صفحه اول