بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

Med anledning av 1 maj, arbetarnas internationella dag uppmanar Irans Arbetarkommunistiska Parti alla att stega fram till avskaffning av löneslaveri!

Arbetarnas internationella dag närmar sig en tid där världen håller på att slukas av det kapitalistiska monstret och dess kris. Vi får höra: "konsumera mindre, skärp säkerhetsbältena, väsnas inte så mycket, ge dem möjlighet att blåsa nytt liv i ekonomin". Vad kapitalisterna och deras politiker och ideologer "glömmer att nämna" är att kris, fattigdom, åtstramningar, arbetslöshet, och att vara utan rättigheter är alla skapelser på bourgeoisien och dess stater. De lovar nya marknader och reglerande av börsen. I gengäld ber de oss att kompensera bankernas och internationella slavägarnas förluster så att räntorna skulle öka igen och produktionen skulle återupptas. De påstår att vi skulle vara förintade utan exploatörerna och deras institutioner och stater, utan deras stölder och extravagantes, utan krig och konflikter! Faktiskt hävdar de detta helt skamlöst. Om vi inte köper dessa lögner och om vi talar emot dem kommer de kommer att möta oss med deras arsenal av tårgas, vapen, polis, fängelser, domstolar, moskéer, kyrkor, parlament, politiker och professionella lögnare. Denna arsenal har skapats på vår bekostnad. Kostnaden för att bygga och upprätthålla denna arsenal är mer än tillräckligt för att utrota svält, sjukdomar, analfabetism, drogmissbruk, prostitution, och förstörelsen av miljön i världen.

Så länge som den politiska makten styrs av kapitalister och deras politiker och de beslutar för hela världen kommer situationen aldrig att förändras. Om de inte skulle bränna ner hela världen i sina krig och konflikter, kommer de i bästa fall att ta sig igenom krisen genom att införa en aldrig tidigare skådat elände på oss. De kan vika sig för vissa reformer pga. deras rädsla för våra protester, men helvetet som är en följd av löneslaveri och kapitalism, profiterande marknad, kriser och än en gång kriser kommer att fortgå.

Första maj är dagen för att möta detta dilemma med våra internationella protester. Denna konfrontation måste vara en politisk konfrontation. Vi måste först och främst rikta våra protester mot politisk maktfråntagning av slavägare och ta vårt öde i våra egna händer. Alla de traditionella kraven på första maj, från minskning av arbetstider till arbetslöshetsförsäkring, tillhandahållande av hälso-och sjukvård, en anständig lön, frihet att organisera och strejka och politisk frihet är alla avgörande för oss. Men första maj 2009 handlar om mer grundläggande frågor. Det handlar om en uppgörelse med kapitalismen själv, det vill säga med systemet för löneslaveri och dess stat. Kapitalismen måste få ett slut. Socialismen är det enda rätta svaret på världens problem. Det är nu accepterat av många. Det första steget mot socialism är dock den politiska expropriation för bourgeoisien dvs. erövra den politiska makten och att de anställda och de människor som inte har något intresse i exploateringens överlevnad tar kontroll över samhället. Därför är den grundläggande frågan på arbetarnas dag att förbereder alla arbetare och fattiga människor att bestämma det politiska ödet i samhället, det vill säga att förbereda dem för den kamp för politisk expropriation av den borgerliga klassen och alla tjuvar, charlataner och demagoger som är ansvariga för den nuvarande situationen.

 

I Iran genomgår den islamiska kapitalistiska regimen en allsidig, allvarlig ekonomisk, politisk och social kris. Varje seriös, varaktig förbättring av livsvillkoren för människor har en objektiv förutsättning: att få ner den styrande bourgeoisien och att upprätta en socialistisk republik. Första maj är en möjlighet för de anställda och alla de människor som är trötta på den islamiska kapitalistiska regimen att deklarera sitt hat mot miljardär mullornas regim och visa sin beslutsamhet att störta den kvinnofientliga, anti-glädje och frihetsberövande Islamiska staten. Irans Arbetarkommunistiska Parti i spetsen av arbetarklassen och frihetstänkande människor, kommer att försöka vända arbetarnas internationella dag, i Iran och utomlands, till en dag för allt fler framgångar i kampen om frihet och jämlikhet (kampen om välfärd, lycka och socialism) och att en dag för ökad exponering och isolering av den islamiska regimen i Iran och att förbereda dess undergång genom arbetarna och människors revolutionära kraft.

 

Länge leve första maj!
Länge leve solidaritet av arbetare i världen!
Ner med kapitalismen!
Ner med den islamiska regimen Iran!
Länge leve frihet, jämlikhet, arbetarstyre!

Irans Arbetarkommunistiska Parti
2 april 2009


بازگشت به صفحه اول