بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران

 به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

برای خلع ید از برده داران به میدان بیایید!

 

 

روز جهانی کارگر در حالی فرا میرسد که هیولای سرمایه و بحرانش دنیا را به کام خود کشیده است. به ما میگویند کمتر مصرف کنید، کمربندها را سفت کنید، زیاد شلوغ نکنید، فرصت بدهید تا اقتصاد را راه بیندازیم. گویی بحران و فقر و فلاکت و بیکاری و بی حقوقی را کسی جز بورژوازی و دولت هایش به ما تحمیل کرده است. به ما قول وضع مقررات جدید در بازار و بورس را میدهند و در عوض از ما میخواهند تا ضرر و زیان بانکها و غول های برده داری جهانی را بپردازیم تا دوباره نرخ سود بالا برود و تولید از سر گرفته شود. به ما میگویند بدون استثمارگران و بدون موسسات و دولت های آنها، بدون دزدی ها و ریخت و پاش های آنها و بدون جنگ ها و جدال های آنها ما نابود خواهیم شد! آنها بدون هیچ شرم و حیایی همین را دارند میگویند. اگر قبول نکنیم و  صدایمان درآید زراد خانه ای از گاز اشک آور و باتوم و پلیس و زندان و دادگاه و مسجد و کلیسا و پارلمان و سیاستمداران و دروغگویان حرفه ای شان را سراغ ما میفرستند. زرادخانه ای که بر دوش ما ساخته اند و هزینه های آن به تنهایی برای چند بار ریشه کن کردن گرسنگی، بیماریهای واگیردار، بیسوادی، اعتیاد و فحشاء و جلوگیری از نابودی محیط زیست در جهان کافی است.

 

تا وقتی آنها قدرت سیاسی را دارند و برای جهان تصمیم میگیرند وضع کمابیش همینطور خواهد بود. اگر جهان را در جنگ ها و رقابت هایشان به آتش نکشند، در بهترین حالت، با تحمیل فقر و فلاکتی بی سابقه به ما بحران شان را از سر خواهند گذراند.  ممکن است از ترس اعتراض ما اینجا و آنجا به رفرم هایی تن دهند، اما جهنم بردگی مزدی و حاکمیت سرمایه و سود و بازار و بحران و بازهم بحران همچنان ادامه خواهد یافت. اول ماه مه روزی است تا در صفی جهانی به این معضل پاسخ دهیم و پاسخ در وهله اول سیاسی است. باید  برای خلع ید سیاسی از برده داران و بدست گرفتن سرنوشت خود به میدان بیاییم. همه خواست های سنتی در اول مه از کاهش ساعت کار تا بیمه بیکاری و تامین بهداشت و دستمزد شایسته زندگی انسانی تا آزادی تشکل و اعتصاب و آزادی های سیاسی همه برای ما حیاتی است، اما اول مه امسال بر سر مسائل بنیادی تری است. بر سر تعیین تکلیف با نفس حاکمیت سرمایه داری و بردگی مزدی و دولتهای آن بر جهان است. سرمایه داری باید برود. سوسیالیسم تنها پاسخ واقعی به معضلات جهان است. این را دیگر خیلی ها میگویند. اما اولین گام در سوسیالیسم خلع ید سیاسی از بورژوازی و بدست گرفتن قدرت سیاسی و اختیار جامعه توسط کارگران و مردمی است که نفعی در بردگی و استثمار ندارند. لذا مضمون اصلی روز جهانی کارگر امسال عبارت است از ایجاد آمادگی برای دخالت همه کارگران و مردم محروم در سرنوشت سیاسی جامعه و مبارزه برای خلع ید سیاسی از بورژوازی و همه دزدها و شارلاتانها و عوامفریبانی که وضع فعلی را بوجود آورده اند.

 

در ایران جایی که رژیم اسلامی سرمایه در یک بحران همه جانبه و مزمن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسر می برد، هرگونه بهبود جدی و پایدار به نفع مردم بطور عینی در گرو به زیر کشیدن رژیم حاکم بورژوازی و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی است. اول ماه مه (برابر با یازده اردیبهشت) فرصتی است تا کارگران و همه مردمی که از جمهوری اسلامی به جان آمده اند، بیزاری خود از رژیم آیت الله های میلیاردر و عزم و اراده خود برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی ضد زن، ضد شادی و ضد آزادی را به نمایش بگذارند. حزب کمونیست کارگری در پیشاپیش طبقه کارگر و مردم آزاده میکوشد تا روز جهانی کارگر را چه در ایران و چه در جهان به روزی برای پیشروی هرچه بیشتر صف آزادی و برابری، صف رفاه و شادی و سوسیالیسم، به روزی برای افشا و انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و فراهم کردن مقدمات سرنگونی آن به نیروی انقلابی کارگران و مردم تبدیل کند.

 

زنده باد اول مه روز جهانی کارگر

زنده باد همبستگی کارگران سراسر جهان

مرگ بر سرمایه داری، مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ آوریل ٢٠٠٩، ١٣ فروردین ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول