بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

I forbindelse med 1. Mai arbeidernes internasjonale kampdag oppfordrer Irans Arbeiderkommunistiske parti alle til kamp mot nåtidens slaveeiere!

 

Arbeidernes Internasjonale Kampdag nærmer seg i en tid hvor verden herjes av kapitalens og krisens spøkelse. Vi får beskjed om å forbruke mindre, at spenne leverammen inn, forholde oss i ro til å gi makthaverne mulighet for å gjenoppbygge økonomien. Både kapitalistene, deres politikere og ideologer “glemmer” å forttelle at krise, fattigdom, nød, arbeidsløshet og mangel på rettigheder alle er konsekvenser av kapitalismen og dets stater. De lover løsninger i form av nye markeder og børsreguleringer. Til gjengjeld forlanger de at vi skal kompensere bankenes og de internasjonale slaveeiere for deres tap, så renten stabiliseres og produksjonen gjenopprettes! Vi ville være fortapt, sier de, uten utbytene og deres institusjoner og stater, uten deres tyveri og utsvevelser, uten deres krig og konflikter! Dette påstår de helt uten skam. Og hvis vi ikke aksepterer deres løgner eller protesterer mot dem, vil de svare med deres arsenal av tåregass, våpen, politistyrker, fengsler, domstoler, moskeer, kirker, parlamenter, politikere og profesjonelle løgnere. Dette arsenal har de oppbygget bak vår rygg. bare utgiftene til å skape og opprettholde dette arsenalet er mer enn nok til å avskaffe sult, sykdom, analfabetisme, narkomani, prostitusjon og den verdensomspennende ødeleggelse av miljøet.

 

Så lenge de har politisk makt og de avgjør alle beslutninger i verden vil situasjonen være uforandret. Hiv de ikke brenner hele verden ned i deres krig og konkurranser, vil de i det minste, komme gjennom krisen ved å skaffe oss enda mere elendighet. De vil muligens innføre visse reformer som et svar på våre protester, men hele helvetet av lønnslaveri, kapitalistiske lover, profitt, marked, krise og ja, nettopp krise, vil bestå.

 

1.mai er dagen hvor vi svarer igjen på dette dilemma med vår internasjonale styrke. Denne konfrontasjon må først og fremst være politisk. Vi må stå frem og rette vår sikt mot den politiske utnyttelsen av tidens slaveeiere og takle vår skjebne i egne hender. Alle de tradisjonelle krav på maidagen, fra nedsettelsen av arbeidstiden til arbeidsløshetsforsikring, helse, miljø, sikkerhet, en anstendig lønn, streike- og organisasjonsfrihet og politisk frihet er alt avgjørende for oss. Imidlertid er maidagen 2009 av enda mere fundamental betydning. Den dreier seg om kampen mot det kapitalistiske systemet, det vil si systemet med lønnslaveri og den kapitalistiske stat. Kapitalismen må vekk. Sosialismen er den eneste løsning på verdens problemer. Dette anerkjennes i tiltakende grad av mange. Det første skritt mot sosialismen er imidlertid avskaffelsen av bourgeoisiet, det vil si at folket og arbeiderne, som ikke ønsker utbyttersystemets overlevelse griper den politiske makt og samfunnskontrollen. Det er derfor Arbeidernes Internasjonale Kampdags første prioritet er at forberede alle arbeidere og undertrykte folk på å overta kontrollen over samfunnet, det vil si forberede dem på kampen for avskaffelsen av kapitalismen og alle dets tyver, sjarlataner og demagoger som er ansvarlige for den nåværende situasjonen.

 

I Iran gjennomgår det islamske regimet en omfattende, alvorlig økonomisk, politisk og sosial krise. Enhver virkelig forbedring av folkets livsvilkår er umulig uten avskaffelsen av det islamske kapitalistiske regimet og skapelsen av en sosialistisk republikk. Maidagen er en mulighet for arbeiderne og folket, som er lei av den islamske kapitalismen, til å vise deres avsky til ”milliarder -mullah'ene” og vise deres vilje til å avskaffe det kvinnefiendtlige, antifrihets og gledeløse islamske regimet.

Det Iranske Arbeiderkommunistiske parti i fronten av arbeiderklassen og frihetselskende mennesker vil forsøke å gjøre Arbeidernes Internasjonale Kampdag, i Iran som overalt, til den dag for fremskritt i kampen for frihet og likhet, kampen for velferd, lykke og sosialisme, og til en dag for avsløring og isolasjon av Den Islamske Republikken, samt forbrede dens fall gjennom arbeidernes og folkets revolusjonære kamp.

 

Lenge leve 1.mai!

Lenge leve arbeidernes internasjonale solidaritet!

Ned med kapitalismen!

Ned med den Islamske Republikken i Iran!

Lenge leve frihet, likhet og arbeidermakt.

 

Irans Arbeiderkommunistiske parti

april, 2009


بازگشت به صفحه اول