بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اطلاعیه شماره ٤، اول مه

 

راهپیمائی مردم سنندج به مناسبت اول مه

با یورش سرکوبگران مواجه شد 

 

 

چند صد نفر از کارگران و مردم سنندج طبق برنامه اعلام شده در ساعت ٥ بعدازظهر در میدان امیریه تجمع کردند و در حالیکه پلاکاردهائی در دست داشتند و شعار میدادند به طرف میدان کوه نورد شروع به راهپیمائی کردند. سرکوبگران حکومت به تظاهرات کنندگان حمله کردند و بیش از ده نفر از آنان را دستگیر کردند.

 

عوامل لباس شخصی، در لحظه آغاز مراسم مبادرت به جمع آوری پارچه نوشته هایی که در دست تظاهرات کنندگان بود، کردند اما با مقاومت آنان روبرو شده و کارگران از تحویل دادن کاغذ نوشته های که در دست داشتند خودداری کردند و بطرف میدان کوه نورد به حرکت درآمدند. تظاهرات کنندگان شعار میدادند: زنده باد کارگر کارگر و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. روی مقواهائی که در دست تظاهرات کنندگان بود نیز نوشته شده بود: "رفاه، آموزش و پرورش برای همه"، "زنان، کارگران، دانشجویان، معلمین، اتحاد اتحاد"، "قرارداد موقت لغو باید گردد"، "فعالین زندانی آزاد باید گردند" و "کارگران جهان متحد شوید". پس از طی مسافت ٣٠٠ تا ٤٠٠ متر، نیروهای سرکوب رژیم از انتظامی و لباس شخصی به جمعیت یورش بردند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و بیش از ده نفر را دستگیر کردند. 

 

صبح امروز نیز پنج نفر از فعالین کارگری بازداشت شدند و پس از ساعاتی با  قید ضمانت آزاد شدند.

 

حزب کمونیست کارگری دستگیری فعالین کارگری را شدیدا محکوم میکند و مردم سنندج و سراسر کشور را به اعتراض به دستگیری کارگران و مبارزه برای آزادی فوری آنها فرامیخواند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

گرامی باید اول مه روز جهانی کارگر

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

١ مه ٢٠٠٩، ١١ اردیببهشت ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول