بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

PROCLAMATIE VAN DE COMMUNISTISCHE ARBEIDSERPARTIJ IRAN

T.B.V. 1 MEI, DE INTERNATIONALE DAG VAN DE ARBEID. LAAT ONS GEZAMENLIJK DEMONSTREREN TEGEN UITBUITING EN LOONSLAVERIJ!

 

De internationale dag van de arbeid nadert. De crisis van de kapitalistische macht breidt zich plotseling uit. Terwijl de kapitalisten en hun staten, de arbeiders/sters en de brede bevolking,  ellende, armoede, werkloosheid en rechteloosheid toebedelen, verlangen zij van hen gematigdheid en rustig gedrag.

Zij verbloemen het uitbuitende en oorlogszuchtige karakter van het politieke systeem en beloven de bevolking de doorvoering van veranderingen om de markteconomie opnieuw winstgevend te maken.

Ze praten op de wereldbevolking in, dat zonder de uitbuiting en winstgeoriŽnteerde markteconomie, de beschaving en het gemeenschapsleven in zullen storten. In het geval van een volksopstand, mobiliseren ze hun strijdkrachten en zetten zij het, uit onze moeite en kosten ontstane arsenaal, gevangenis, justitie, parlement, kerk en moskee, tegen ons in. De uitgaven voor zulke zaken zijn veelvuldig toereikend om de honger, de gezondheidsproblematiek, het analfabetisme, de prostitutie, de verslaving en de vernietiging van het milieu in de hele wereld weg te nemen.

Zolang de kapitalisten aan de macht zijn en over de politiek beslissen, zal er voor de wereldbevolking niets essentieels veranderen. Om hun crisis af te wenden voeren zij ofwel een oorlog of verminderen ze de lonen en korten op de sociale uitgaven. Uit angst voor revolutie en om de macht van het kapitaal en de winst veilig te stellen, voeren ze veranderingen door. Het resultaat is niets anders als het voortbestaan van de crisis. Op 1 mei van dit jaar willen we dit probleem aan de kaak stellen en er wereldwijd voor zorgen, ons lot tegen de macht van het kapitaal, in eigen hand te nemen. De daaruit voortkomende vorderingen, zoals de arbeidstijdverkorting, betere veiligheidsmaatregelen op de werkplek, medische verzorging, sociale zekerheid en loonsverhoging toereikend voor een menswaardig leven, organisatie- en demonstratierecht en vooral politieke vrijheid zijn belangrijk en noodzakelijk.  

Bij deze 1 mei gaat het om iets grondwettelijkers, namelijk om de vernietiging van de kapitalistische staten en machtssystemen en de loonslavernij. Het vervangen van het kapitalisme door het socialisme is de enige oplossing voor de wereld wijde reŽle probleem.

Om de arbeidersklasse de politieke macht over te laten menen, moeten er voorwaarden geschapen worden.

Het kapitalistische islamitische regiem in Iran bevind zich in een diep en allesomvattend hopeloze economische, politieke en maatschappelijke crisis.  Een voor de bevolking duurzame verbetering van hun positie, is afhankelijk van de ineenstorting van de kapitalistische macht en het ontstaan van een socialistische republiek.

De 1 mei van dit jaar stelt aan de arbeidersklasse en de brede bevolking van Iran voor, het vrijheids- vrouwen en vreugdevijandige regiem van de Mullah-milliardairs omver te werpen.

De communistische arbeiderspartij Iran staat in de voorste linie in de strijd tegen het islamitische regiem en streeft ernaar de protestbeweging op 1 mei, zowel in binnen- als buitenland aan te sporen tot politieke isolering en ineenstorting van het regiem.

Lang leve 1 mei, de internationale dag van de arbeid.

Omhoog met de internationale solidariteit.

Omlaag met het kapitalisme.

Omlaag met de islamitische republiek.

Lang leven de vrijheid, gelijkheid en arbeidersstaat.

 

COMMUNISTISCHE ARBEIDERSPARTIJ IRAN  April 2009


بازگشت به صفحه اول