بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

خانواده های دستگیرشدگان اول مه و مردم

درمقابل دادگاه انقلاب در تهران دست به اعتراض زدند

دستگیرشدگان اول مه باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

 

 

طبق گزارشی که به حزب رسیده است صبح امروز یکشنبه حدود ١٥٠ نفر از اعضای خانواده های دستگیرشدگان اول مه و مردم معترض درمقابل دادگاه انقلاب در تهران دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط عزیزان خود شدند.

 

به آنها گفته شد که برای آزادی دستگیرشدگان وثیقه لازم است و معترضین گفتند وثیقه نداریم. آنها باید بی قید و شرط آزاد شوند.

 

بدنبال این تجمع دهها نفر از آنها در حوالی دادگاه مشغول بحث با مردم درمورد تجمع اعتراضی خود و ضرورت مبارزه گسترده برای آزادی دستگیرشدگان اول مه شدند.

 

حزب کمونیست کارگری از همه کارگران و مردم تهران و سراسر کشور میخواهد برای آزادی دستگیرشدگان اول مه و کلیه زندانیان سیاسی به هرشکل که میتوانند دست به اعتراض بزنند. در همه تجمعاتی که برای آزادی دستگیرشدگان در تهران و سنندج برگزار میشود شرکت کنند و خانواده دستگیرشدگان را تنها نگذارند. برگزاری مراسم اول مه حق بی چون و چرای همه ما است. اگر کسی باید محاکمه شود این سران جنایتکار حکومتند که به جرم کشتن دلارا و یورش سبعانه به تجمعات اول مه باید مورد محاکمه قرار گیرند.

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٣ مه ٢٠٠٩، ١٣ اردیبهشت ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول