بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اطلاعيه شماره ٧

 

٨ نفر ديگر از دستگير شدگان زن اول مه آزاد شدند

دستگير شدگان اول مه بايد فورا از زندان آزاد شوند

 

بنا به گزارشات روز گذشته ١٤ ارديبهشت ٨ نفر از دستگير شدگان زن اول مه به اسامي مريم نصيري. زهرا قنبري- كبري زمضانعلي- مهسا گودرزي- زهرا فراهاني- شيوا دادگر- ندا اسدي و ميترا جهاني از زندان آزاد شدند. بنا به گزارش مريم نصيري شيوا دادگر و مهسا گودرزي بدليل ضرب و شتم و فشارهاي جسمي اي كه بر آنها وارد شده بود٬ در زمان بازداشت در بهداري بستري بودند. همانطور كه قبلا گزارش كرديم ٨٣ نفر از دستگير شدگان اول مه در پارك لاله تهران زن بودند كه در روز بعد از ساختمان وزرا  به بند زنان اوين انتقال داده شدند.

 

خانواده هاي دستگير شدگان اعلام كرده اند كه تا زمان آزادي عزيزانشان به تجمعات هر روزه خود ادامه خواهند داد. آنها طي چند روز اخير در مقابل دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي تجمع داشتند. كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي از همه انسانهاي آزاديخواه ميخواهد كه وسيعا به تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان بپيوندند و همراه با آنها خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگير شدگان از زندان شوند.

 

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر

١٥ ارديبهشت٨٨- ٥ مه ٢٠٠٩

iran_political_prisoner@yahoo.com

shahla_daneshfar@yahoo.com

00447779898968


بازگشت به صفحه اول