بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اول مه ٨٨  

گامی مهم در پیشروی جنبش انقلابی مردم در ایران

 

اول مه امسال در ایران از نظر ابعاد آن، تعداد شهرهائی که اول مه برگزار شد، جمعیتی که در مراسم ها و میتینگهای اول مه شرکت کرد، از نظر مضمون رادیکال  و طرح مطالبات انسانی طبقه کارگر برای کل جامعه، و از نظر روحیه حاکم بر اجتماعات و عزم و اراده و اتحاد رهبران و سازماندهندگان آن یک نقطه عطف  در جنبش کارگری،  یک پیشروی بزرگ در مبارزه مردم ایران و  بروز شورانگیز حضور قدرتمند طبقه کارگر در پیشاپیش صف اعتراضات و مبارزات توده مردم بود. 

 

هزاران نفر زن و مرد و پیر و جوان در تهران، سنندج، قصر شیرین، کرمانشاه، بندرعباس، اراک، کامیاران و سقز در مراسم های اول مه شرکت کردند، راهپیمائی کردند، میتینگ سازمان دادند، پلاکارد حمل کردند، شعار دادند و قطعنامه خواندند و در مراکز شهرها و پارکهای شهرهای دیگر از جمله رشت و تبریز و اصفهان و اهواز حضور یافتند، اگرچه بدلیل فشار پلیسی امکان برگزاری مراسم نیافتند. چنین دامنه ای از برگزاری روز جهانی کارگر در سی سال گذشته و پس از اول مه سال ٥٨ بیسابقه بوده است. این یک پیشروی مهم در جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است.

 

قطعنامه اول مه دستاورد ارزشمند دیگر اول مه امسال بود. این قطعنامه حاصل همکاری و اتحاد وسیعی بود که در میان فعالین و تشکل های کارگری و مراکز مختلف کارگری شکل گرفت. ده تشکل کارگری و ده مرکز کارگری در تهران و سنندج و همچنین پنج مرکز کارگری در کرمانشاه که قطعنامه مشابهی به تصویب رساندند یعنی جمعا ٢٥ تشکل و مرکز کارگری، متحد شدند و خواست های مهمی را بصورت یک قطعنامه قبل از اول مه در اختیار جنبش کارگری و مردم گذاشتند و مردم را به گرد آمدن حول آن فراخواندند. این اتحاد یک ضرورت سیاسی بود و بر متن پیشروی جنبش اعتراضی عملی شد و بر گسترش روحیه اعتراضی تاثیر قاطع خود را باقی خواهد گذاشت. ١٥ بند این قطعنامه نیز هرکدام بیانگر یک معضل مهم اجتماعی در ایران است که با پشتوانه  تبلیغات پیگیر کانال جدید و  آکسیون های قدرتمند اول مه در شهرهای مختلف کشور، به یک قطعنامه ویژه و تاریخی تبدیل شد. افزایش دستمزدها برای یک زندگی انسانی، امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی برای کسانی که بیکار شده اند و جوانان جویای کار، برابری زن و مرد، آزادی بیان و اعتصاب و تشکل، پایان دادن به تعقیب فعالین کارگری، آزادی فرزاد کمانگر، دفاع از مهاجرین افغانی و دفاع از زندگی کودکان و حق تامین آنها صرفنظر از وضعیت خانوادگی و جنسیت آنها، دفاع از حقوق بازنشستگان و معلمان و دفاع از مبارزه عادلانه سایر بخش های جامعه اینها بخشهائی از این قطعنامه اند که دهها میلیون انسان محروم و ستمدیده و معترض را نمایندگی میکند.

 

رژیم از ترس گسترش این تجمعات حکومت نظامی اعلام نشده ای را در اکثر شهرها سازمان داد و هرچند با این کار مانع گسترش ابعاد این مراسم ها شد، اما قادر به جلوگیری از آنها نشد، و علیرغم دستگیری تعدادی از فعالین و شرکت کنندگان در این تجمعات از جمله در سنندج، قصر شیرین و بندرعباس و یورش وحشیانه به تجمع کارگران در پارک لاله تهران، هزاران نفر در این مراسم ها گرد آمدند و اول مه را گرامی داشتند. رژیم از ترس گسترش این اجتماعات و مشخصا در تهران درست در شروع مراسم و در حالیکه مردم دسته دسته از نقاط مختلف تهران بطرف این مراسم در حرکت بودند، با گاز اشک آور و باتوم و مشت و لگد یورش برد و بیش از ١٧٠نفر از سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در این مراسم را دستگیر و روانه زندان کرد. رژیم حتی جنایتکارانه و صبح این روز دلارا را به دار کشید تا پیام تهدید و ارعاب خود را به مردمی که قصد برگزاری و شرکت در مراسم های اول مه را داشتند برساند اما این جنایت نیز مانع حضور پرشور مردم در این اجتماعات نشد. بویژه حضور تعداد کثیری از زنان مبارز و آزادیخواه در اجتماعات اول مه کاملا چشمگیر بود. روحیه بالای زندانیان اول مه که به خانواده های خود پیام میفرستند که از قبول هرنوع وثیقه ای خودداری کنند و تجمعات پرشور و مصممانه و هرروزه خانواده ها بیانگر روحیه حاکم بر اول مه امسال و مردمی است که دیگر حاضر به تحمل این شرایط خفت بار نیستند.

 

اول مه امسال یک تعرض سیاسی جدید  و قدرتمند صف کارگر و آزادیخواهی به جمهوری اسلامی و جهنمی است که به جامعه تحمیل کرده است. یک نقطه عطف تازه در مبارزه برای رهائی از این وضعیت، و شروع دور تازه ای از رویاروئی کارگران و مردم حق طلب با حکومت اسلامی است.

 

حزب کمونیست کارگری از یک ماه قبل از اول مه به استقبال روز جهانی کارگر رفت، از طریق کانال جدید با تمام قوا توده مردم را به تظاهرات سراسری و اعتراض علیه هر نوع بیحقوقی و تبعیض و نابرابری  فراخواند، اول مه را به اعماق جامعه برد، و تریبون خود را در اختیار تعداد کثیری از مردم گذاشت که درمورد اول مه صحبت کنند و به فراخوان های پرشور بپردازند. حزب افتخار میکند که در شکل گیری   حرکت اول مه و پیشروی مبارزه کارگران و مردم علیه جمهوری اسلامی نقش ارزنده ای ایفا کرده است. 

 

 حزب کمونیست کارگری صمیمانه دست تک تک سازمان دهندگان و فعالین این اجتماعات و تک تک شرکت کنندگان در این مراسم ها را میفشارد، بر عزم و ارده و شجاعت آنها و خانواده های مبارزشان درود میفرستد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تک تک این عزیزان است. آنها مردم استثمارشده و فقیر و محروم و حق طلب جامعه را نمایندگی کردند و شایسته حمایت گرم و پرشور ما در داخل و خارج کشورند.

 

زنده باد اول مه

زنده باد عزم و اراده و شور اول مه

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٦ مه ٢٠٠٩، ١٦ اردیبهشت ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول