بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

پيام اعتراضى انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب به مقامات جمهورى اسلامى ايران

 

ژنو، ٧ مه ٢٠٠٩

 

موضوع: پيام اعتراضى BWI

 

طبق اطلاعات رسيده، تجمع و مراسم روز جهانى كارگر در تهران، كه توسط تشكلات مستقل كارگرى ايرانى در پارك لاله در اول مه ٢٠٠٩ برگزار شده بود، بطور خشونت آميز توسط نيروهاى انتظامى مورد تهاجم قرار گرفت، بسيارى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بيش از ١٥٠ نفر بازداشت شدند.  پليس بيرحمانه به شركت كنندگان، از جمله زنان و كودكان، در اين مراسم با باتوم، گاز اشك آور و غيره حمله كرده وصدها نفر از مردم را با زور از پارك بيرون مكنند. ديگر تجمعات اول مه، از جمله در شهر سنندج، نيز مورد تهاجم نيروهاى امنيتى قرار ميگرند و شركت كنندگان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند.


پنج روز پس از حمله پليس به مرسم اول مه، در حدود ١٣٠ زن و مرد كماكان در بازداشته هستند. آنها در شرايط غير قابل قبولى در بند ٢٠٤ زندان اوين در تهران محبوس ميباشند.

انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب (BWI) اين حملات به حقوق كارگران مبنى بر متشكل شدن و برگزارى مراسمهاى اول مه را محكوم ميكند. ما خوهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط تمامى دستگيرشدگان اول ماه مه هستيم. ما همچنين از دولت ميخواهيم كه حقوق كارگرى از جله تشكليابى، تجمع و اعتصاب را محترم داشته، به آزار و اذيت فعالين كارگرى خاتمه بخشيده، تمامى كارگران زندانى را آزاد نموده و نسبت به فعاليتهاى تشكلات مستقل كارگران مداخله ننمايد.

 

آنيتا نورمارك

دبيركل، انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب

BWI Geneva
Switzerland

 

رونوشت به:

To: info@leader.ir ; dr-ahmadinejad@president.ir ; info@judiciary.ir ; iran@un.int ; ijpr@iranjudiciary.org ; info@dadiran.ir ; office@justice.ir ; matbuat@mfa.gov.ir ; info@police.ir ; mission.iran@ties.itu.int

Cc: info@workers-iran.org

 

ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

بازگشت به صفحه اول