بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

قطع تماس های تلفنی دستگیرشدگان اول ماه مه تهران

بنابر گفته خانواده های دستگیر شدگان، تماس تلفنی دستگیر شدگان با خانواده هایشان از روزچهارشنبه شانزدهم اردیبهشت قطع شده است. البته اجازه تماس تلفنی قبلا تنها به دستگیرشدگان زن داده شده بود. هم چنین درآخرین اقدام خانواده های دستگیر شدگان در روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت به منظور پیگیری وضعیت عزیزانشان با نوشتن نامه ای خطاب به رئیس مجلس، به مجلس شورای اسلامی مراجع نمودند که گفته شد مجلس تا روز نوزدهم اردیبهشت تعطیل است. سپس خانواده ها به دفتر رئیس قوه قضائیه مراجعه کردند که دبیرخانه دفتر رئیس قوه قضائیه از پذیرفتن نامه اعتراضی خانواده ها خودداری کرد. در نهایت خانواده ها به مرکزنظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه مراجعه کرده و با نوشتن نامه ای خواستار آن شدند که هر چه سریع تر وضعیت عزیزانشان روشن شده و به وضع نامناسب بازداشت شدگان رسیدگی شود. هم چنین بازداشت شدگان اعضای تعاونی مصرف انجمن صنفی فلزکار مکانیک که طی برگزاری مراسم جداگانه ای در محل تعاونی انجمن مربوطه دستگیر شده بودند توانستند با خانواده های شان ملاقات کنند. اجتماع خانواده های دستگیر شدگان روز جهانی کارگردر مقابل دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم، روز شنبه از سر گرفته خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

17 اردیبهشت 88

بازگشت به صفحه اول