بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

پیام حمید تقوائی به مردم: 

به این جانیان مهلت ندهید!

 

مردم آزاده! با بپایان رسیدن مضحکه انتخابات حقیقتی  که مدام حزب ما بر آن تاکید میکرد جلوی چشم همگان قرار گرفت: جمهوری اسلامی انتخابات بردار و اصلاحات بردار نیست، باید کل این حکومت را بزیر کشید. آنچه شاهد آنیم پس لرزه های انتخاباتی نیست، رعشه مرگ حکومت است! این بحران مرگ کل رژیم جمهوری اسلامی است که خود را به شکل  نزاع داخلی میان جناحها نشان میدهد! اجازه ندهید تا جانیان حاکم از این مهلکه جان سالم بدر ببرند!

مردم!  صفوف حکومت هیچ زمان چنین آشفته و بهم ریخته نبوده است. باند  خامنه ای احمدی نژاد کمر به قلع و قمع و حذف کامل دار و دسته های مخالف خود بسته است و تصور میکند با اتکا به نیروهای سرکوب گر و کل ماشین دولتی که در اختیار دارد میتواند هم این جراحی داخلی را بفرجام برساند و هم  در عین حال  جامعه را مرعوب ومنکوب کند و مبارزات شما مردم را  که فی الحال برای بزیر کشیدن کل این حکومت منحوس آغاز شده است به عقب براند. اما این خیال باطلی است. این دیگر مقطع سی خرداد شصت و تابستان شصت و هفت و هجده تیر هفتاد و هشت نیست! امروز حکومت اسلامی مستاصل تر و فاسدتر و پوسیده تر از آنست که بتواند در برابر موج اعتراضی که سراسر جامعه را فراگرفته مقاومت کند. نباید به این جانیان مهلت داد! 

مردم بجان آمده! روزهای تعیین تکلیف نهائی با ولی فقیه و حکومت منحوس اش  فرارسیده است! زیر پرچم   حزب خودتان  متحد شوید؛ به خیابان بیائید و با قدرت اتحاد خود، با فریاد حکومت اسلامی نمیخواهیم   کل این ماشین  جنایت و چپاول و دروغ و تقلب را در هم بشکنید. آینده از آن ما است!    

    

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

23 خرداد 1388، 13 ژوئیه 2009


بازگشت به صفحه اول