بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

فراخوان به همه سوسیالیست ها و کمونیست ها

رفقای عزیز

 

روزهائی که همه ما منتظر آن بودیم فرارسیده است. حزب کمونیست کارگری از همه شما که زمانی عضو حزب بوده اید، در کنار حزب بوده اید، عضو حزب و گروه دیگری بوده اید و یا عضو هیچ سازمانی نبوده اید، میخواهد که به حزب کمونیست کارگری بپیوندید. این حزب شما است، به  حزب خود بپیوندید.

 

رفقای عزیز

انقلاب به شما نیازمند است. مردم ایران به شما نیاز دارند. به حزب بپیوندید تا با هم و هرچه قدرتمندتر انقلابی را که در سراسر کشور شعله ور شده است، به پیروزی رسانیم. حزب با آغوش باز از همه شما عزیزان استقبال میکند.

 

حمید تقوائی

26 خرداد 1388، 16 ژوئن 2009


بازگشت به صفحه اول