بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تراکت شماره یک 

حجاب ها را برگیرید

 

زنان مبارز و آزادیخواه

 

در راهپیمائی ها و تظاهرات ها و در این فضای اعتراضی که جامعه را فراگرفته است، حجاب را کنار بگذارید و دیوار جداسازی و آپارتاید جنسی را در هم شکنید. حجاب سلول انفرادی و مهمترین نشانه جداسازی جنسی و بیحقوقی کامل شما است. وقت آن است که عملا برابری زن و مرد و رهائی از سی سال تحقیر و توهین به زنان را اعلام کنید.  

 

 

حکومت ضد زن باید برود

 

حزب کمونیست کارگری ایران

26 خرداد 1388، 16 ژوئن 2009


بازگشت به صفحه اول