بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تلفن و آدرس تماس برای کمک مالی:

 

تلفن کمک مالی از ایران:

عبدل گلپریان  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠

 

تلفن کمک مالی از اروپا:

٠٠١٣٤٧٢٧٤٨٣٣٠

سیامک بهاری: ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١

حسن صالحی: ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢

 


کانادا و آمریکا:

فاتح بهرامی:   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧

مصطفی صابر: ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦

 

شماره حساب سوئد:

Sweden

Post Giro: 639 60 60-3

account holder:  IKK

 برای کمک مالی به کانال جدید در سوئد همچنین میتوانید با  فواد روشن با شماره تلفن ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ تماس بگیرید، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتیک هرمقدار که مایل باشید از حساب شما برداشته شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 


شماره حساب آلمان:

Germany

Rosa Mai

Konto. Nr.:   583657502

Bankleitzahl: 37010050

Post Bank

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شماره حساب کانادا:

Canada

ICRC

Scotiabank

4900 Dixie Rd, Mississauga

L4W 2R1

Account #: 84392 00269 13

---------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره حساب انگلیس ویژه کمک از انگلیس و از هر کشور دیگر:

England

Account nr.  45477981

sort code:    60-24-23

account holder: WPI

branch:  Wood Green

Bank:   NatWest

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81

BIC: NWBK GB 2L

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره حساب هلند:

Bank: RABOBANK

Darande hesab: FVIVN

Shomare hesab: 15 13 50 248

Adres: EINDHOVEN

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شماره حساب آمریکا:

Banner Bank

Masoud Azarnoush

Account # 3603224619

Routing # 323371076

 

Banner Bank  Address

435 Martin st.

Blaine, WA 98230

phone 1-360-332-7700