بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

Iranske folkets ti umiddelbare krav


For å styrke ytterligere folkets revolusjonære bevegelse, sikre dets seier og gjøre lettere å styrte den islamske republikken Iran, erklærer Irans Arbeider kommunistiske parti følgende ti umiddelbare minimale krav:

 

1. Arestasjon og offentlig rettsak mot de ansvarlige for den siste tidens mord og forbrytelser og alle de forbrytelser som begått under de siste 30 årene.
2. Løslatelse av alle politiske fanger.
3. Avskaffelse av dødsstraff.
4. Avskaffelse av obligatorisk hijab og kjønnsapartheid.
5.
Eliminering av alle kvinnefientlige og diskriminerende lover mot kvinner samt etablering av en fullstendig likestilings lov mellom kvinner og men.
6. Fullstendig separasjon mellom religion og stat, rettvesene og undervisning samt fullstendig samvitighets- og religionsfrihet.
7. ubetinget yttringsfrihet, trykefrihet, tenkefrihet, organisasjonsfrihet, demonstrasjonsfrihet samt streikerett.
8.
Anerkjennelse av likhet for alle borgere uavhengig av religion, språk, etnisk eller nasjonalitet.
9. Offentlig rettsak mot Ayatollaer og regjeringstjenestemenn for misbruk av allmenhetens rikdom. De skall returnere allmenhetens stjølne rikedom.
10.hensiktsmessig og garantert velferd i samsvar med den mest avanserte standarden i verden for alle medborgere, umiddelbar økning av minimumlønnen till en million toman (ca. 7000 NOK).


Det er resolusjon av folkets bevegelse for frihet i Iran. De millioner av mennesker som har kommet ut på gatene og roper: ”Ned med den Islameske Republikken” stiller disse som sine minimale og umiddelbare krav.
Dette er minimumskravene som alle som hevder å være på siden av folkets protester bør stå for.  


Folket i Iran kommer til å fortsette sin kamp til det islamske regimet styrtes.


http://www.wpiran.org/


بازگشت به صفحه اول