بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

خواست فوری مردم:

دستگیری و محاکمه خامنه ای و احمدی نژاد به جرم جنایت علیه مردم!

 

جمهوری اسلامی یک حکومت معلق و در حال سقوط است. این رژیم هیچ زمان به اندازه امروز ضعیف و درمانده و درهم کوفته نبوده است. و این اولین دستاورد جنبش انقلابی باشکوه مردم در یکماهه اخیر است. جنبشی که تا همین جا توجه و حمایت افکار عمومی مردم دنیا و آزادیخواهان در سراسر جهان را برانگیخته است. این جنبش انقلابی تا به زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی از پا نخواهد نشست.

 

رژیم اسلامی اکنون بوسیله خامنه ای و دولت پا در هوای احمدی نژاد نمایندگی میشود. این دولت از نظر مردم ایران، از نظر مردم جهان و بسیاری از دولتها و نهادهای بین المللی، و حتی از نظر نیمی از خود حکومت، کمترین اعتبار، قانونیت و مشروعیتی ندارد. خواست فوری مردم ایران دستگیری و محاکمه خامنه ای و احمدی نژاد بعنوان مسئولین و آمرین مستقیم جنایات یکماهه اخیر و مظهر سی سال غارت و جنایت جمهوری اسلامی است. خامنه ای و احمدی نژاد باید بجرم جنایت علیه مردم ایران دستگیر و محاکمه شوند.       

 

این هدف فوری مردم و جنبش انسانی و آزادیخواهانه ای است که برای به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی آغاز شده است.

 

 

حزب کمونیست کارگری ایران

7 تیر 1388، 8 ژوئیه 2009