بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

آرشيو فيلم هاى مربوط به تجاوز در زندانهاى رژيم اسلامى

فیلم؛ ابراهيم شريفى از شکنجه و تجاوز جنسی میگوید
شکنجه و تجاوز در زندان: مریم صبری
گزارش جديدى از شکنجه و تجاوز در زندان: مریم صبری
سخنان اردشیر یک قربانی دیگر تجاوز جنسی
فيلمى از يکى از قربانيان تجاوز در زندان های!
صحبتهای مینو زن زندانی درباره آزار جنسى و جنایات در زندانها
آزار جنسی زندانيان
*مصاحبه با كتايون آذرى يكى دیگر از از زندانيان سياسى كه در زندان رژیم اسلامی به او تجاوز جنسى شده است
گزارش تجاوز در شکنجه گاه کهریزک
مصاحبه آذر آل كنعان
گزارش تجاوز در زندان اوین: مارینا نعمت
گزارش تجاوز جنسی: مصاحبه مهناز اجوداني
وضعیت جوانی که در زندان به او تجاوز شده
مصاحبه هايى در مورد تجاوز جنسى در زندانها

بازگشت به صفحه اول