بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

فيلم هاى مربوط به ٢٥، ٢٦ مرداد ١٦، ١٧ آگوست

فیلم های17 اوت 26 مرداد از تظاهرات در کریم خان زند و میدان ونک و... ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧

فیلم 26 مرداد: اعتراف، شکنجه دیگر اثر ندارد و ...!

*فیلم دیگری از تظاهرات دیروز: اعتراف، شکنجه دیگر اثر ندارد و شعارهاى تند ديگر

فيلم هاى مربوط به ١٥ مرداد ٦ آگوست ٢٠٠٩ تهران

پایین کشیدن تابلوی پایگاه بسیج در روز اول تظاهرات در 23 خرداد تهران

30 خرداد تهران خيابان اوستا نزديك جمهوري

جوانان در حال مبارزه با نیروهای سرکوبگر

فیلم جدید از برخورد نیروهای ضد شورش با تظاهرکنندگان

http://www.youtube.com/watch?v=IRu9P5ho__k

فيلم : تظاهرات شبانه در ميدان ونک اعتراضات

فیلم حرفهاى تكاندهنده يك زن از ايران!

فیلم؛ میدان ونک دیشب: مرگ بر دیکتاتور!

http://www.youtube.com/watch?v=IiLXyze6ccw

فيلم هاى مربوط به ١٥ مرداد ٦ آگوست ٢٠٠٩ کرمانشاه

http://www.youtube.com/watch?v=5HmUBH4j59s

http://www.youtube.com/watch?v=IRu9P5ho__k

http://www.youtube.com/watch?v=9JdSVITcgJI

http://www.youtube.com/watch?v=tUxefs7U11M

فيلم هاى  مربوط به ١٢ و ١٤ مرداد روز تنفيذ و تحليف احمدى نژاد

http://www.youtube.com/watch?v=4Ki8r2dpxr8

http://www.youtube.com/watch?v=V7nU2BprHAY

http://www.youtube.com/watch?v=ztxxGKGfU7s

http://www.youtube.com/watch?v=u8bQQdub28k

http://www.youtube.com/watch?v=JOcnjpwkw0g

watch-v=d6CRG2uy1sk

watch-v=rLZzdBApKMU

watch-v=D4IiiXiA2VE

watch-v=XDwj0GZ0_IQ

watch-v=NLW3T3Nie3E

watch-v=-tPpRg4cXws

watch-v=f70o_6gmBSU

آرشیو فیلمهای چهلمین روز قتل ندا، پنجشنبه هشتم مرداد (سی ام ژوئیه) یاد ندا و همه جانباختگان

*فیلم؛ اصفهان!

* فیلم: دیکتاتور دیکتاتور این آخرین پیام است!

یلم؛ تظاهرات:بنام دین و مذهب، 30 سال فقط جنایت!

*صحبتهای مادر و برادر سهراب، فیلم!

*فیلم عباس آباد تهران!

*فيلم:ولی عصر - ندای ما نمرده ، عدالت که مرده!

*فیلم راهپیمایی 8 مرداد در رشت. چهلم ندا

ر دادن شعار در مترو پس از بازگشت از بهشت زهرا

*فیلم؛ تظاهرات تهران: مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی!

یلم:خیابان‌های مرکزی تهران و بهشت زهرا!

يلم : بهشت زهرا امروز، مرگ بر ديکتاتور!

*فیلم حضور نیروهای انتظامی در اطراف مصلای تهران!


بازگشت به صفحه اول