بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

آرشيو برنامه هاى ١٠ دقيقه حميد تقوايى از ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٩

 
سنگسار و توحش قصاص اسلامی
منشور موسوی،استراتژی حفظ نظام در پوششی تازه
تداوم انقلاب و استیصال حکومت
کارگران فرانسه علیه جمهوری اسلامی
دستاوردهای اعتصاب عمومی در کردستان
اعدامها و موج جدید انقلاب
پیام اول مه چه بود؟
روز کارگر، روز انقلاب
پاپ، خمینی، و تجاوز مقدس به کودکان
قرقیزستان، ایران، و ضربه نهائی
روزی برای پیشرویهای بیشتر
روند انقلاب و شاخص ها
تمدن، ملی و مذهبی نیست، انسانی است
سال ۸۹: پیام حکومتیها و پیام مردم  متن كتبى
سال نو مبارک باد
رژیم در آتش خشم مردم
چهارشنبه سوری یک روز کوبنده دیگر علیه رژیم
سلطه مذهب، اولین مانع آزادی زن
علیه حجاب: زنان ترکیه راه نشان میدهند
هشت مارس، چهارشنبه سوری دو روز تعرض علیه رزیم ضد زندگی  متن كتبى
بیراهه رفراندوم و راه عملی انقلاب   متن كتبى
جمهوری اسلامی رکورددار چپاول و استثمار و بیکارسازی   متن كتبى
بیست و دو بهمن و اسب ترویای حفظ نظام
بیست و دو بهمن و کمدی روزهای آخر
روز ضربه نهائی فرامیرسد
تعرض به مراکز رژیم در خارج   متن كتبى
اعدام ، طنابی بر گردن رژیم
سرنگونی رژیم تنها راه حل انسانی معضل هسته ای
دفاع از حکومت تحت لوای خشونت گریزی
تهاجم به نیروهای سرکوبگر حق مردم است    متن كتبى
مشکل لاعلاج خروج از بحران
جمهوری اسلامی فرو می پاشد
مقاوله نامه های جناحی در برابر خواستهای مردم
ما مارکسیستها این اتهام را میپذیریم
عبور مردم از اپوزیسیون حافظ نظام متن كتبى
انقلاب در فاز تعرض
مرگ منتظری و اپوزیسیون حافظ نظام
بن بست جناحها و سرنگونی محتوم رژیم

قهرمان سال در برابر دیکتاتور سال: جدال بر سر انسانیت!

جدال بر سر انسانیت
شانزده آذر، روز کوبنده دیگری علیه رژیم جهل و جنایت
مرگ بر این حکومت ضد زن
انقلاب علیه خشونت    متن كتبى 

دست خونین مذهب   متن كتبى

خط فقر، خط جنایت، خط انقلاب

یا با رژیم، یا با مردم

قتلهای زنجیره ای زنان زندانی

ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما

اعدام احسان، جنایتی از سر استیصال

ریتم پرضرب انقلاب

یونایتد پرس دانشجویان رهبران واقعی قیام
سرنگونی یعنی درهم شکستن ماشین دولتی
پیام ۱۳ آبان نه قانون اساسی، نه سازش سیاسی
انقلاب قدرت میگیرد
اسلامی، ایرانی، و یا انسانی؟
آتش هنوز خاموش نشده
سی اکتبر روز اعتراض جهانی علیه اعدام در ایران
تفکیک جنسیتها، توهین به شخصیتها
یقه آبی ها بمیدان میآیند
سیزده آبان با شعار جمهوری اسلامی نمیخواهیم   متن كتبى
آزادی، برابری، هویت انسانی
اعدام در ایران، جنایت به توان صد
نقد عمیق مذهب، اولین معیار آزادیخواهی

ما یک رنسانس به تاریخ جهان بدهکار هستیم   فايل صوتى

جنبش آزادی زن، یک رکن انقلاب علیه جمهوری اسلامی   فايل صوتى

دعوای جناحها و جنگ مردم    فايل صوتى

انقلاب ۲۰۰۹ و درماندگی تندروها    فايل صوتى  
پروژه هسته ای و راه حل مردم   فايل صوتى
آزادی مشروط آزادی نیست   فايل صوتى
دو بحران و یک راه حل
ندا را فراموش نکنیم

راه پیشروی چیست؟

جمهوری اسلامی باید برود
انقلاب انسانی برای یک حکومت انسانی
جمهوری اسلامی باید در جهان طرد و منزوی شود
جمهوری اسلامی آماج تعرض گسترده مردم
مرگ بر دیکتاتور شعار مردم علیه سلطه مذهب
برنامه ۱۰ دقیقه ۲۰ سپتامبر: چه غزه، چه ایران، بسه کشتن انسان
ویدئوی جدید! ١٠ دقیقه با حمید تقوایی انقلاب ادامه دارد

بازگشت به صفحه اول