بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

دعوت به جلسه سخنراني

 

ايران امروز٬ اميدهاي تازه ٬

 نااميدي هاي جديد براي زنان ؟٬ بررسي نتايج ناآراميها

 

آيا سرنگوني حكومت ضد انساني و ديكتاتور اسلامي نزديك است؟

 

 

مينا احدي در سال ۲۰۰۱ كميته بين المللي عليه سنگسار را بنيان نهاده ٬ او بهمراه وكلا و سازمانهاي مدافع حقوق انسان عليه سنگسار و عليه نقض وحشيانه حقوق انساني مبارزه ميكند. او ارتباطات زيادي با مردم در ايران دارد و ميداند كه نارضايتي مردم در ايران صرفا به دليل تقلب در انتخابات امسال نيست. مردم ايران سالهاست كه از حكومت اسلامي ناراضي هستند و بر عليه آن مبارزه ميكنند.

 

مينا احدي قبل از اين " اتخابات" هم هميشه ميگفت كه انسان اسم اين مضحكه  را نميتواند انتخابات نام نهد٬  چرا كه در اين كشور آزادي بيان وجود ندارد.  زنان حق كانديد شدن ندارند. كانديداها بايد مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرند و با اين نتيجه كه مردم بايد بين چهار مرد كه همگي درطول  سي سال گذشته در حكومت سهيم بوده٬ از اين حكومت دفاع كرده و در قدرت بودند٬  يكي را انتخاب كند.

 

از سي سال قبل در ايران حكومتي بر سر كار است كه با قتل ٬ اعدام سنگسار٬ سرپا مانده است .  سي سال است كه حكومت اسلامي  از يك آپارتايد جنسي دفاع ميكند ٬ زنان را تحقير ميكند و و حق دخالت در زندگي اجتماعي را از آنان سلب ميكند . از سوي ديگر اقتصاد  اين كشور دربن بست كامل است آمار بيكاري در آنجا بسيار بالا است ٬ بهمين دلايل ميليونها نفر بر عليه اين حكومت به خيابان رفته و اعتراض ميكنند.

 

 

براي مينا احدي  اين ايراني تبعيدي٬ اعتراضات در ايران  يك انقلاب و جنبش انقلابي عليه حكومت اسلامي است ٬ و نه صرفا اعتراض به تقلب انتحاباتي از سوي احمدي نژاد و حكومت اسلامي.


حكومتهاي غربي بايد جرات داشته باشند اين حكومت را محكوم كنند بجاي اين٬ همكاري با جمهوري اسلامي سازمان مي يابد.  حكومت اسلامي بجز در مورد موضوع سلاح هسته اي ٬ ابدا مورد اعتراض و نقد دولتهاي غربي قرار نميگيرد.  سازمان ملل تا كنون عليه سنگسار د رايران چيزي نگفته است. مينا احدي در نيويورك و در بروكسل ٬ در استراسبورگ بوده و با سياستمداران صحبت كرده است آنها در مجموع در مورد  نقض حقوق انساني در ايران شانه بالا انداخته  و يا با حكومت اسلامي همكاري ميكنند.


آيا حكومت ضد زن اسلامي روزهاي آخر عمرش فرا رسيده ٬ ما اروپاييها چه ميتوانيم بكنيم براي اينكه بالاخره يك  روش دمكراتيك در ايران برنده شود . اوضاع پناهندگاني كه از اين حكومت ضد انساني فرار ميكنند در آلمان چگونه است؟

در پاسخ به اين سوالات و سوالات ديگر مينا احدي در روز سه شنبه ۱۷ ماه نوامبر در شهر ترير آلمان در ساعت ۸ شب سخنراني ميكند

دعوت كنندگان

گروه كاري صلح و سازمان مدافع حقوق زن" تره ده فام "

گروه تريرZu diesen und anderen Fragen referiert Mina Ahadi am Dienstag den 17.
11 um 20 Uhr im kleinen Saal der Tufa in Trier.

Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Frieden und der TERRE DES
FEMMES Gruppe Trier.