بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

مردم تهران با شعار نه موسوی نه احمدی زنده باد آزادی و برابری

به استقبال ١٣ آبان رفتند

 

 

ساعت پنج و نیم غروب امروز ١١ آبانماه عده ای از مردم در محله آیت اله کاشانی دست به تظاهرات زدند و به مدت یک ساعت در خیابانهای اطراف راهپیمائی کردند و شعار دادند. تظاهرات ابتدا بصورت پراکنده شروع شد اما در طول راه عده بیشتری از مردمی که شبهای قبل از پنجره شعار میدادند از خانه ها بیرون آمدند و به تظاهرات پیوستند و زمانی که وارد بزرگراه ستاری شدند به یک تظاهرات پرشور تبدیل شد. تظاهرات کنندگان ساعت حدود شش و نیم به اکباتان تا سه راه منتهی به بلوک یک فاز دو رسیدند و برای دقایقی بزرگراه را در کنترل خود گرفتند.

 

تظاهرات کنندگان شعار میدادند "نه موسوی نه احمدی آزادی و برابری"،  "مرگ بر دیکتاتور"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "خون ندا در رگ ماست". ماموران سرکوب رژیم به مردم حمله کردند و زد و خوردی میان آنها و مردم درگرفت. بنا به گزارش رسیده زد و خورد شدید نبود و ماموران بیشتر کتک خوردند. با یورش ماموران سرکوب تظاهرات به شعارنویسی روی دیوارها و سپس محوطه گردی ختم شد.

 

جوانان و مردم آزادیخواه محلات آیت اله کاشانی و اکباتان با شعارهای رادیکال و آزادیخواهانه به پیشواز ١٣ آبان رفتند و این در شرایطی است که این روزها سران رژیم و فرماندهان جنایتکار مدام مشغول تهدید مردم هستند. لازم به توضیح است که امروز دانشجویان دانشگاههای صنعتی و تهران و کاشان و خواجه نصیر نیز دست به اعتراض زدند. این اعتراضات فضای ملتهب و انقلابی ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی را به هر ناباوری نشان میدهد.

 

حزب کمونیست کارگری به تظاهرات کنندگان امروز درود میفرستد و کارگران، دانشجویان، جوانان و زنان و همه مردم آزادیخواه را به برپائی اجتماعات هرچه عظیم تر در روز ١٣ آبان فرامیخواند.

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ نوامبر ٢٠٠٩، ١١ آبان ١٣٨٨


بازگشت به صفحه اول