بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

 13 آبان قدمی به سوی رادیکالیزه تر شدن جنبش انقلابی ایران

از: سعید صالحی نیا

Salehinia@aol.com

31 اکتبر 2009

 

مقدمه:

چند روز دیگر به 13 آبان مانده، زمین دارد زیر پای رژیم اسلامی می لرزد. جناح حاکم مشغول خط و نشان کشیدن و مانورهای شهری است. در ملاء عام دارند نمایش دستگیری "جوانان سبز پوش" را بازی می کنند. می خواهند به مردم بفهمانند که می گیرند و می بندند. پاسدارهاشان در مصاحبه هاشان مدام اعلام می کنند که "خطر هنور رفع نشده" منظورشان اینست که خطر سرنگونی طلبی رژیم را حس می کنند و به هم هشدار می دهند.

جناح توسری خورده هم در حال توصیه به مردم است. دارد از زبان موسوی به مردم یاد آوری می کند که قرار است برای حفظ نظام اسلامی حول امام راحلش "متحد شوند"!

در بیرون این خیمه شب بازی رقت آور هم در اعماق اجتماع چیزی در حال تب و تاب است و بی صبری می کند.

توطئه ای را مردم دارند طرح ریزی می کنند. همان توطئه ای که برتولت برشت اسمش را گذاشت "توطئه شکستن زنجیرها"!

این روزها بار دیگر انقلاب مردم ایران صدا و سیمای خودش را دارد. کانال جدیدی ها دوباره سرحال تر از همیشه در صحنه اند و به شغلشان که رادیکالیزه کردن شعارهای مردم و فرخوان به انقلاب است با تلاشی خسته ناپذیر ادامه می دهند.

کارگران لوله سازی خوزستان هم اینروزها قدمی بزرگ برداشتند و با پیوند زدن جنبش مطالباتی خود و پا گذاشتن به شهر اهواز اولین "مانور کارگرها برای سرنگونی رژیم" را تمرین کردند.

زمین لرزه بزرگتری در حال شکل گیری است. صحنه دارد آماده می شود تا انقلاب مردم ایران قدمی به سوی رادیکالیزم و سرنگونی طلبی و رادیکالیزم بردارد.

 

وضعیت متزلزل و حل نشدنی رژیم در بالا و ماجرای دعوای اتمی اش با حکومتهای غربی

 این روزها رژیم دوباره زیر فشار حکومتهای غربی است تا قطعنامه  1737

را امضا کند که بموجب آن غنی سازی اورانیوم فعلا متوقف شود تا مذاکرات بجائی برسد. پیشنهاد اخیر حکومتهای غربی در وین مبنی بر انتقال اورانیوم غنی شده در ایران به روسیه و تحویل اورانیوم قابل استفاده در نیروگاه اتمی تهران هنوز روی میز است و رژیم اسلامی ظاهرا با ناز و اطوار معمولی تبلیغاتی در حال پذیرش "مشروط" این پیشنهاد است.

حکومتهای غربی بعد از عروج انقلاب مردم ایران وقت را مغتنم شمرده اند تا از ضعف رژیم در مقابل مردم ایران حد اکثر استفاده را ببرند و خواستهای خود را پیش ببرند.

موج اعدامهای اخیر در ایران اگر در میان مراجع حقوق بشری سر و صدائی کرد، در میان حکومتیان غربی "مسئله چیز دیگری است". همیشه هم همین بوده. حکومت اسلامی را اینها لازم دارند و برای رام کردنش الان بهترین فرصت است که تلاشهاشان را دو چندان کنند.

حکومت احمدی نژاد و اراذل سپاهی اطرافش هم با شارلاتانیزم سنتی شان، هم به غرب پارس می کنند و هم در خفا به کرنش مشغولند. چیزی که از چشم رقبایشان درون و حاشیه حکومت پنهان نمانده.

اعلامیه شماره 14 موسوی هم به همین اشاره دارد. موسوی باند احمدی نژاد را به عقب نشینی در مقابل غرب متهم می کند! و از مردم می خواهد که از او برای بازپس گرفتن حکومت و باز گرداندن آن به "خط امام راحل" پشتیبانی کنند تا "عزت اسلامی" به جامعه برگردد!

باند توسری خورده موسوی کروبی اینروزها حرف زیادی برای گفتن ندارند. "متحد متزلزلشان" پشت رهبر نماز وحدت خوانده و پشم و پیلی راهروان خط امامی در مقابل حرکت انقلابی مردم به زمین ریخته است.

 

آلترناتیوهای ضد انقلابی رژیم

جمهوری اسلامی خط امامی اینروزها تبدیل شده به "آلترناتیو" حکومت احمدی نژاد و خامنه ای! اینرا جریانات ملی مذهبی بیرون و داخل حکومت دارند به مردم پیشنهاد می کنند! دستگاههای تبلیغاتی این جریانات درون و بیرون ایران با بی شرمی وصف ناپذیری دارند تکرار می کنند که جمهوری اسلامی دورانش تمام شده و این حکومت احمدی نژاد خامنه ای دیگر جمهوری اسلامی نیست!

ترجمه به فارسی این ادعاهای پوچ اینست که لابد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی معنی ندارد چون جمهوری اسلامی خودش سرنگون شده!

بعدش هم شعار "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم" را می دهند!

اینها شانسی برای پیشبرد حرفشان ندارند. هر فدر بر این تبل بکوبند بیشتر خودشان را رسوا می کنند.

 

راست سیاسی البته بیشتر روی اسبی دیگر شرط بندی کرده و اسمش را گذاشته "جمهوری ایرانی"!

جریان ناسیونالیست سازمانده "موج سبز" که محل تلاقی راست بیرون و درون کشور است، با پیش روی جنیش انقلابی و سرنگونی طلب از حفظ رژیم اسلامی منصرف شده و این سنگر "جمهوری ایرانی" را بعنوان سنگر خود انتخاب کرده است.

اینها فرض را بر این می گذارند که رژیم اسلامی حکومت "ایرانی" نیست و اینها قرار است نوع ایرانی حکومت را بجایش بگذارند!

آدمهائی مثل داریوش همایون که عمری بپای حکومت نوکر صفت شاه سینه می زدند حالا قرار است در ایران به همراه سایر همرنگان سبزشان "حکومت ایرانی" تشکیل بدهند!

ما در حزب کمونیست کارگری همیشه گفته بودیم که جنبش سرنگون طلب در ایران به مرور زمان تحت تاثیر قطب بندی طبقاتی قرار خواهد گرفت و طبقات میانه بورژوازی آلترناتیو خود را به میان خواهند کشید.

اعلام شعار "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" بیان رسمی سیاسی آلترناتیو راست رژیم اسلامی است.

ما کمونیستهای کارگری ضمن مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برای پیشبرد واقعی این مبارزه باید به افشای این پرچم دروغین بورژازی برای متوقف کردن حرکت انقلابی همت گماریم.

پرچم "جمهوری ایرانی" پرچم آلترناتیو راست رژیم اسلامی است.

 

کمپ سرخ و انقلابی ،شعار جمهوری انسانی و جنبش "یقه آبی ها"

کمونیزم کارگری این کمپ را نمایندگی می کند. با پیشروی جنبش سرنگونی طلب رژیم اسلامی ، دو افق و دو آلترناتیو در مقابل جامعه قرار می گیرد. یکی آلترناتیو راست که خواهان حفظ مناسبات سرمایه داری است و دیگری آلترناتیو سرخ و سوسیالیستی که در تداوم مطالباتش برای نفی کامل آنچه جامعه را به بدبختی و فلاکت کشیده پی گیر است.

کمپ سرخ و سوسیالیستی در حال حاضر حزب سازمانده اش را در مقابل جامعه قرار داده. شبکه وسیع تلویزیونی حزب کمونیست کارگری و کمپینهای خارج کشوری ما در حال قعالیت هستند تا آلترناتیو سیاسی کمونیزم کارگری را در تجربه روزمره مردم به آنها بشناسانند و طبقه کارگر را بعنوان طبقه گورکن سرمایه داری و مناسبات عفب افتاده اش به جلو بکشند و سازمان دهند.

ما بارها گفته ایم که پیروزی واقعی انقلاب مردم، استقرار واقعی جامعه آزاد و برابر و انسانی در جامعه سرمایه داری ناممکن است. توضبح داده ایم که جامعه مبتنی بر ستم سرمایه داری نمی تواند آزاد باشد. جامعه نابرابر نمی تواند آزاد باشد.

گفته ایم و تکرار خواهیم کرد که شعار آزادی به سازماندهی جامعه سوسیالیستی گره خورده است. امروزه این تجربه جهانی انسانی است. مردم در کشورهای غربی هم همین را شاهد بوده اند که زندگیشان و سرنوشتشان هر روز بیشتر از دستشان خارج می شود. دیگر مسئله آینده آنها نیست که در خطر است بلکه امروزشان هم دیگر تامین نیست و ریشه همه این وارونگی ها را همین تداوم نظام سرمایه و سودجوئی و حاکمین اقلیت تحدید می کند.

کمپ سرخ و انقلابی و حزب نماینده اش در جامعه ایران هر روز فرصت بیشتری می یابند. جنگ طبقاتی هر روز حادتر می شود. واقعیت زندگی هر روز حجم وسیعتری از طبقه کارگر را درگیر می کند. سیاسی شدن جنیش مطالباتی امری ناگزیر است.

حرکت اخیر کارگران لوله سازی خوزستان طلیعه همان چیزی است که حکومتیان اسمش را گذاشته بودند"جنیش یقه آبی ها" همانکه وقتی در سطح وسیع اجتماعی به میدان بیاید، دوران اعتصابهای سراسری و رادیکالیزه تر شدن شعارها فراخواهد رسید و چرخش جامعه برای سرنگونی رزیم اسلامی به سمت پائین کشیدن کلیت نظام سرمایه قابل تحصیل خواهد بود.

 

خلاصه کنیم:

13 آبان امسال، فقط روز مبارزه مردم با رژیم اسلامی تخواهد بود. این روز در عین حال قدمی به جلو برای به حاشیه کشاندن "آلترناتیوهای رزیم اسلامی" است!

طبیعی هر انقلاب اینست که با تداومش جنبشها وسعت بگیرند و رادیکالیزه و قطبی شوند. این قطبی شدن و رادیکالیزه شدن هم امری طبیعی است و هم وظیقه ای عملی برای ما کمونیستها. هر قدر راست سیاسی تلاش می کند که با "شعار اتحاد همه با هم" مرزبندیهای طبقاتی و سیاسی را مغشوش کند ما باید بر تلاشمان برای رادیکالیزه کردن و مرزبندی و افشای پروژه های انقلابی  بیفزائیم.

اتحاد را ما کمونیستهای کارگری، اتحاد جامعه حول شعارهای انقلابی کمونیستی و سوسیالیستی می خواهیم از آنرو که سوسیالیزم تنها راه برون رفت از وضعیت نابهنجار اجتماعی، سیاسی، افتصادی و فرهنگی است که انسانیت معاصر دچارش شده.

افشای مداوم شعارهای راست چه توع حکومتیش و چه نوع "آلترناتیوش" راه انقلاب را هموار خواهد ساخت.

13 آبان امسال طلیعه رویاروئی انقلابی مردم ایران در مقابل رژیم اسلامی و آلترناتیوهای راست خواهد بود.

گرامیش بداریم و سازمانش بدهیم!

 

سرنگون باد رژیم اسلامی

زنده باد جامعه آزاد و برابر و سوسیالیستی

زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران

 

 

 

منابع بیشتر:

 

۱۳ آبان روز "جمهوری اسلامی نمی خواهیم"(سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران)

http://rowzane.com/0000-2009/e-m10/27-sj.htm

 

فراخوان به تظاهرات برای ۱۳ آبان - ۴ نوامبر(تشکیلات حزب کمونیست کارگری ایران- خارج کشور)

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m10/26-kx.htm

 

اهمیت شناخت ماهیت و دینامیزم "جنیش سبز" در سازماندهی مبارزه طبقاتی (از: سعید صالحی نیا)

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m10/25-said.htm

 

كارگران لوله سازي خوزستان راه نشان ميدهند(شهلا دانشفر)

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m10/30-shahla.htm

 

١٣ آبان: هراسها و امیدها!(محسن ابراهیمی)

http://rowzane.com/0000-2009/e-m10/30-mohsen.htm

 

13 آبان و شعارها!(مصطفی صابر)

http://www.rowzane.com/0000-2009/e-m10/28-mostfa.htm

 

این دلال در ایران دنبال چیست ؟

http://www.shafaf.ir/fa/pages/print.php?cid=10809

 

بیانیه چهاردهم میرحسین موسوی از 13 آبان می گوید: در میان ما مردم رهبرانند

http://www.mowjcamp.com/article/id/59029


بازگشت به صفحه اول