بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

سخنرانيهاي مينا احدي در دوماه آتي

  

۲۲ اكتبر شهر وايمار – آلمان  : به دعوت سازمانهاي مدافع حقوق انساني در شهر وايمار مينا احدي در مورد جنبش اعتراضي مردم در ايران و نقش زنان در اين جنبش سخنراني خواهد كرد.

 

Datum: 22. Oktober 2009
Ort: ACC Weimar

Beginn: 20:00 Uhr

 

۲۴اكتبر فرانكفورت – آلمان  به دعوت حزب كمونيست كارگري ايران - آلمان٬ روز شنبه ۲۴ اكتبرساعت ۶ بعد از ظهر٬ اصغر كريمي ٬ محمد آسنگران و مينا احدي در دانشگاه فرانكفورت درمورد اوضاع کنونی و آینده ایران سخنراني خواهند كرد.

 

۳۰ اكتبرشهر  آخن – آلمان : سخنراني در ميتينگ اعتراضي عليه اعدام در شهر آخن به دعوت ايران سليدارتي آخن . اين برنامه  مورد حمايت چندين سازمان آلماني و ايراني در اعتراض به موج اعدامها در ايران قرار گرفته و انتظار ميرود يك برنامه بزرگ در اعلام انزجار به اعدامها در ايران باشد.

 

۱ نوامبر مونيخ – آلمان : سخنراني در شهر مونيخ آلمان در مراسم آزاد انديشان شهر مونيخ . در اين برنامه به رالف كونيگ ٬ طراح آتيست و همچنين به يوخن ديك كارگردان آلماني جوايزي اهدا خواهد شد و گونتر ياوخ مجري معروف تلويزيون آلمان نيز در اين برنامه ٬ جايزه خواهد گرفت.

مينا احدي در اين مراسم در باره فعاليتهاي خود در كميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار و در نهاد اكس مسلم و كلا فعاليتهاي گسترده در دفاع از حقوق انساني وضرورت دفاع از مبارزات مردم ايران عليه جمهوري اسلامي و براي سرنگوني اين حكومت٬  سخنراني ميكند.

 

۴ نوامبر سخنراني در ارلانگن -آلمان

روز ۴ نوامبر مينا احدي در شهر ارلانگن آلمان٬ در مورد اوضاع سياسي ايران و همچنين موقعيت زنان در اسلام سخنراني ميكند. در اين جلسه مينا احدي در مورد مبارزات ميليونها نفر در ايران عليه حكومت اسلامي ايران٬ خواستهاي مردم و جنبش وسيع سكولاريستي و انسانگرايانه در ايران حرف ميزند و به بررسي انگيزه هاي وعلل اين حركت ميليوني و راههاي به پيروزي رساندن آن ميپردازد همچنين احدي در مورد نقش زنان در اسلام و ضد زن بودن حكومت اسلامي ايران نيز صحبت خواهد كرد .

روز چهارشنبه ۴ نوامبر ساعت شش بعد از ظهر

.

آدرس محل جلسه

 

V.i.S.d.P.: Theo Ebert, Schobertweg 41, 91056 Erlangen

 

۶ نوامبر سخنراني در شهر ليون فرانسه

به دعوت حزب كمونيست كارگري ايران واحد فرانسه و چند سازمان فرانسوي٬ مينا احدي در اين شهر در مورد جنبش اعتراضي مردم در ايران سخنراني ميكند.

۱۱ نوامبر سخنراني در زوريخ – سويس به دعوت سازمانهاي سويسي مينا احدي  در مورد فعاليتهاي اكس مسلم و موقعيت زنان در اسلام در يك نشست در زوريخ سخنراني ميكند. 

۱۷ نوامبر سخنراني در شهر ترير- آلمان به دعوت سازمان تره ده فام٬ بزرگترين سازمان مدافع حقوق زن در آلمان٬  مينا احدي در شهر ترير سخنراني خواهد كرد.

 

۲۱ نوامبر سخنراني در ميتينگ و  مراسمي كه به دعوت نه به شريعه در لندن برگزار ميشود. سخنرانان متعددي از جمله  تسليمه نسرين٬  نازنين افشين جم ٬ هانا استيسون ٬ يوهان هاري  ومريم نمازي و تعداد زيادي شخصيت سرشناس سخنراني ميكنند٬ مينا احدي

 نيز يكي از سخنرانان اين برنامه است.

Venue: North Carriage Drive, in-between

Stanhope Place Gate and Albion Gate, Hyde Park, London (Closest underground: Marble Arch)
 

۳ دسامبر در شهر توبينگن - آلمان به دعوت سازمان تره ده فام و مركز برابري زنان در اين شهر كتاب مينا احدي با عنوان من از مذهب رويگردانم  معرفي ميشود و همچنين  بخش ديگري از اين برنامه به سخنراني مينا احدي در مورد اوضاع سياسي ايران اختصاص دارد.

Donnerstag, 03.12.2009 um 20:00 Uhr, Cafe Hirsch – Begegnungsstätte für Ältere

 

نهاد اكس مسلم – آلمان

۲۰ اكتبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول