بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

۱۳ آبان روز "جمهوری اسلامی نمی خواهیم"

 

 

سیزده آبان روز دانش آموز نزدیک است. امروزه در ایران هر مناسبت و تجمعی به عرصه مبارزه و اعتراض به حکومت دیکتاتوری اسلامی تبدیل می شود. روز ۱۳ آبان امسال بر خلاف سال های قبل که مناسبتی حکومتی و با شعارهای ضد آمریکایی همراه بود، بهانه ایست برای اعتراض علیه جمهوری اسلامی. روزیست تا اعتراضات را به سوی جمهوری جنایتکاران و حکومت قاتلان جوانان و نوجوانان و دانش آموزان متمرکز کنیم. باید از این فرصت استفاده کرد و به خیابان ها آمد.

 

مردم "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" نمی خواهند، مردم  "جمهوری اسلامی نوعی دیگر" نمی خواهند، اسلام دگر اندیش نمی خواهند، "دوران امام" و قانون اساسی اسلامی نمی خواهند. مردم و جوانان آزادی و برابری می خواهند، رفاه و امنیت و احترام به انسان و انسانیت می خواهند. جوانان می خواهند مثل هر جوان دیگری در دنیا از شر قوانین اسلامی و مذهبی خلاص شوند و هیچ مرجعی بر زندگی شخصیشان نظارت نکند.

 

روز ۱۳ آبان روز "مرگ بر دیکتاتور" و روز "جمهوری اسلامی نمی خواهیم" است. دانشجویان و دانش آموزان به همراه خیل عظیم مردم در این روز می آیند تا اعلام کنند دشمن اصلی و عامل همه مصیبت هاشان جمهوری اسلامی ست و آمده اند تا بساط حکومت دزدان و قاتلان اسلامی را جارو کنند و برای همیشه به زباله دان تاریخ پرتاب کنند.

 

سازمان جوانان کمونیست همه دانشجویان، دانش آموزان و جوانان و مردم شریف و آزادیخواه را فرا می خواند تا در روز ۱۳ آبان یکپارچه و متحد علیه جمهوری اسلامی به میدان بیایند و اعلام کنند انقلاب شان تا سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری یک حکومت انسانی با قدرت ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

سازمان جوانان کمونیست

۵ آبان ۸۸، ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹


بازگشت به صفحه اول