بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢٠

محمد شكوهي

صفحه بازتاب هفته

زندانيان سياسي و معضل جمهوري اسلامي

 

اواخر خرداد ماه امسال جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه رژیم اعلام کرد که بیش از ٢٥٠٠ نفر در جریان اعتراضات و تظاهراتهای مردم بر علیه رژیم فقط درطی سه روز؛ یعنی از ٢٢ تا ٢٥ خرداد دستگیر شده اند. اتهام اکثر دستگیرشدگان "اقدام علیه امنیت ملی" و "تخریب اموال عمومی" می باشد. بلافاصله قوه قضائیه، دادستانی تهران به دستورشورای امنیت ملی حکومت دادگاههای "ویژه" برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان تشکیل داده و اعلام کردند که محاکمات دستگیرشدگان بزودی آغاز خواهد شد.

 

در حالیکه تظاهراتها و اعتراضات گسترده مردم بر علیه حکومت ادامه داشت و روزبروز بر تعداد دستگیرشدگان اضافه میشد، اخبار جنایات کهریزک رو شد. ابعاد جنایات و تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه کهریزک و اعتراضات گسترده داخلی به حکومت، رژیم را ناچار کرد که دستور تعطيل شكنجه گاه كهريزك را صادر كند و دستگیر شدگان زندانی در کهریزک را به زندان اوین منتقل نمایند.

 

 سران و مقامات ریز و درشت رژیم در طول این مدت چند ماهه نهایت تلاششان را به کار گرفته اند تا قضیه دستگیرشدگان به فراموشی سپرده شود.علیزغم تقلاهای رژیم  مبارزه مردم برای آزادی دستگیرشدگان و اطلاع پیدا کردن از محل زندانهای مخفی و بدست آوردن اخبار و گزارش وضعیت دستگیرشدگان، تبدیل به یک امر مهم مبارزه مردم بر علیه حکومت شده است. خانواده های دستگیرشدگان مدت چندین ماه است که به اعتراضات و مبارزه شان برای آزادی دستگیر شدگان ادامه می دهند.

 

درواکنش به اعتراضات خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات چند ماهه اخیر، مقامات ریز و درشت حکومتی بی شرمانه  ادعا می کنند که از ٢٥٠٠ نفر، ١٥٠٠ نفر آزاد شده، دادگاه ٥٠٠ نفر در حال تکمیل پرونده بوده، ٥٠٠ نفر دیگر جرمشان "اقدام بر علیه امنیت ملی" می باشد که پروندهایشان در دادگاه انقلاب در حال بررسی می باشد.

 

واقعيت اينست كه جمهوري اسلامي در موقعيتي نيست كه اهداف پليد و شوم و جنايتكارانه اش را عليه دستگير شدگان عملي نمايد، و در عين حال آزاد كردن زندانيان را هم يك شكست براي خود ميداند. تجمعات هرروزه خانواده ها و اعتراضات گسترده اي كه براي آزادي زندانيان در گوشه و كنار جهان در جريان است نيز به يك فشار بر حكومت تبديل شده است. اين پرونده هايي كه براي زندانيان ساخته اند، خود به باري بر دوش حكومت تبديل شده است.

 

مبارزه برای آزادی بی قید و شرط همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی یک جزء ثابت و مهم مبارزه مردم بر علیه جمهوری اسلامی  می باشد. بدون شک قدرت اعتراض و مبارزه مردم، همانطوریکه در چند ماهه گذشته نشان داد، این توان و قدرت را دارد که سیاست کثیف دستگیری و شکنجه و محاكمات رژیم را به عقب بزند. در اعتراضات جاری و بویژه در آستانه ١٣ آبان جا دارد که  خواست آزادی همه دستگیرشدگان با صدای بلند ورساتر از همیشه در اعتراضات پیش رویمان برجسته شده وتبدیل به خواست مردم در جریان اعتراضات جاری بشود. نباید اجازه داد جانیان اسلامی اين وضعيت را بيش از اين كش دهند. اينها منتظرند كه آبها از آسياب بيفتند تا بتوانند سياستهاي پليد خويش را عملي نمايند. شعار "زنداني سياسي آزاد بايد گردد" يك شعار اصلي تظاهراتهاي اخير است و جامعه اين ظرفيت را دارد كه اين بار تظاهراتهاي ميليوني با همين شعار را به جريان اندازد و در زندانها را بگشايد. *


بازگشت به صفحه اول