بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اطلاعیه

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی حکم اعدام احسان فتاحیان را به شعبه اجرای احکام واداره زندانهای استان کردستان ابلاغ کرده است. طبق دستور دادگاه انقلاب بامداد روز چهارشنبه 20 آبانماه، میخواهند احسان در محل زندان سنندج به دار آویخته شود.

تلاش وکیل ، خانواده وبستگان این زندانی سیاسی برای نجات جانش تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

براساس گزارشاتی که تاکنود دریافت گردیده است،ابلاغ اجرای حکم اعدام احسان، نگرانی شدیدی را در میان مردم شهرهای سنندج وکامیاران ایجاد کرده است تلاش نهادهای مدافع حقوق بشر برای حمایت از جان احسان فتاحیان درجریان است.

خانواده احسان و دوستان وبستگان این شهروند کامیارانی میخواهند در مقابل زندان سنندج  دربامداد روزچهارشنبه وهنگام اجرای حکم تجمع واعتراض کنند. این روزها را باید به اعتراض جمعی برای لغو اعدام احسان تبدیل کنیم.

فرصت زیادی باقی نیست ، ماشین اعدام وجنایت به سرعت زمان را ازدست همه ما می رباید، باید با تمام وجود تلاش جمعی را برای منع اعدام احسان به انجام برسانیم

اعتراض مردم درسراسر دنیا ، بویژه درشهرهای کردستان میتواند مانع اجرای حکم احسان شود.  همت جمعی کارسازاست. تجربه های قبلی برای نجات جان محکومان به اعدام درشهرهای کردستان نشان میدهد که هرگاه اعتراض اجتماعی  به میان آمده است مسولین دولتی وقضایی دربرابر اراده عمومی عقب نشسته اند، شرکت متحدانه دراین اعتراض میتواند مانع مرگ احسان فتاحیان شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اجرای اعدام احسان فتاحیان ازمردم

شریف وآزادیخواه ، نهادهای مدنی ومدافع حقوق بشر، عفوبین الملل وهمه احزاب وسازمانهای سیاسی ورسانه های جمعی  میخواهد که به اعتراض علیه اجرای حکم اعدام احسان بپیوندند.

 

آزاد زمانی - انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

17 آبانماه 1388


بازگشت به صفحه اول