بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اعتراضات گسترده به حكم اعدام احسان فتاحيان

اعتصاب غذا در چندين زندان ٬ اعتراض نهاد بين المللي و مهم اومانيستها به اين حكم و اعتراضات در ايران و در سراسر جهان گسترده تر ميشود.

به اين جنبش اعتراضي بپيونديد. نبايد بگذاريم احسان را اعدام كنند.

زندانيان سياسي در زندان مركزي سنندج دست به اعتصاب غذاي نامحدود زدند.
اعتراض زندانيان سياسي در اروميه٬ مهاباد و رجايي شهر و اوين به حكم اعدام احسان فتاحيان

امروز دومین روز اعتصاب غذای روناک صفازاده و فاطمه گفتاری٬ زندانيان سياسي در سنندج است

نامه اعتراضي جامعه بين المللي اومانيستها به حكم اعدام احسان ٬

نامه اعتراضي جامعه بين المللي حقوق بشرو در خواست از حكومت آلمان براي اعتراض فوري

امروز سومین روز اعتصاب احسان و دومین روز اعتصاب سایر فعالین زندان سنندج است.

اسامي زندانيان اعتصاب کننده درزندان مركزي سنندج به شرح زیر است :

1. احسان فتاحیان

2. حبیب لطیفی

3. عدنان حسن پور

4. انور حسین پناهی

5. ارسلان اولیایی

6. جبرئیل خسروی

7. فردین مرادی

8. سعید سنگر

9. سیوان رحیمی

10. جهانبخش احمدی

11. سیروان محمودی

12. هوشیار احمدی

13. بهمن سعیدی

14. جهاندار محمدی

15. طه احمدی

16. لطف الله لطف الله پور

17. ولی رستمی

18. رحمت اورامی نژاد

و ..

مادر حبیب لطیفی به جمع اعتصاب کنندگان پیوست.

مادر فعال سياسي حبيب لطيفي ٬ صغري لطيفي به جمع اعتصاب كنندگان پيوست. اكنون در زندان سنندج٬ اروميه ٬ قروه مهاباد٬ و تعدادي در رجايي شهر و اوين به اين حكم اعتراض كرده و دست به اعتصاب غذا زده اند. خواست همه اين زندانيان لغو فوري حكم اعدام احسان است.

جنبش اعتراضي به حكم اعدام احسان فتاحيان گسترش مي يابد٬ خبر اين حكم در بسياري از سايتها و برخي از رسانه هاي بين المللي منعكس شده و سازمانهاي مدافع حقوق انساني و از جمله سازمان جردانو برونو در آلمان٬ جامعه بين المللي حقوق بشر٬ سازمان بين المللي اومانيستها و دهها نهاد عليه اعدام به اين حكم اعتراض كرده اند.

كميته بين المللي عليه اعدام

۱۰ نوامبر


بازگشت به صفحه اول