بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

احسان جرقه جنگ انقلابی در کردستان

فرشاد حسینی

 

اعدام احسان نشانگر اوج عجز و زبونی رژیم تا دندان مسلح سرکوب و جنایت است. جمهوری اسلامی دارد دست و پا میزند. از همه ژیز وحشت دارد. از دیوارهای کلفت زندان شان وحشت دارد. از سلول های انفرادی وحشت دارد. دیگر زندان و شکنجه نیز برایشان امنیت نمی آورد. از غل و زنجیر اسیران در بندشان نیز هراس دارد. باور نداشتند بتوانند احسان را حتی برای حکم اولیه ۱۰ سالی که بریدند در  زندان نگهدارند . سرکوب وزندان و شکنجه را برای ارعاب جامعه به غلیان آمده گسترده کردند اما خود دچار کابوس و ارعاب شدند.  این نمایش استیصال رژیمی است که با یک انقلاب زیر و روکننده ریشه ای روبروست. پاسخی است به کابوس انقلابی که خواب راحت را از چشمانشان ربوده است. پاسخ به انقلابی است که تمام ارزش ها و سنت های ارتجاعی و پوسیده  کل نظام اسلامی را هدف قرار داده است. پاسخی به حرکت انقلابی ۱۳ آبان است.

اگر دیوارهای کلفت زندان آنها را در امان نمیدارد طنابهای دار و اجساد اعدامیان هم نه تنها آرامشی برایشان ایجاد نمیکند که خود شعله های اتش رزم و مبارزه انقلابی علیه کل این نطام را در سراسر جامعه گسترده تر میسازد.

اعدام احسان، اعلام جنگ رسمی و علنی و گسترده رژیم درمانده اسلامی با مردم کردستان است. رژیم اسلامی با اعدام احسان،  مردم کردستان را به جنگ مستقیم و رودررو با خود فراخواند. جنگی که در بطن جنبش رو به رشد انقلابی حاضر، جنگ آخر رژیم اسلامی با مردم کردستان خواهد بود. 

اعدام احسان، پرونده قضایی احسان را نمیبندد. برعکس پرونده کل جنایات سی ساله جمهوری اسلامی علیه مردم  و بطور مشخص علیه مردم کردستان را باز میکند. اکنون احسان میتواند بهانه ای باشد تا جرقه نبرد انقلابی برای ۳۰ سال سرکوب و تبعیض و بی حقوقی در کردستان زده شود. میتواند و باید بهانه ای شود که حاکمیت جنایتکارانه رژیم اسلامی را در کردستان به زیر ضرب گرفته شود. پاسخ این جنایت رژیم اسلامی باید خلعیت قدرت رژیم اسلامی از کردستان باشد. باید از همین اولین روز اعدام احسان، نبرد انقلابی برای بزیر کشاندن رژیم اسلامی را از سر گرفت. باید با پرچم آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی در تمام کردستان به این نبرد انقلابی پیوست.


بازگشت به صفحه اول