بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

صفحه احسان فتاحيان

 

در كرمانشاه مراسم يادبود احسان است
حتي اجازه نداد٬ مزدوران چهارپايه را از زير پايش بكشند...
از سايت امانيستها در آلمان درباره احسان
درخواست مردم مبارز٬ آزاديخواه٬ برابرى طلب و مترقى ايران از ايرانيان آزاديخواه٬ دموکرات و چپ شهر کلن
انجمن قلم جهانی اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد
بیانیه جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان کرد در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان

تظاهرات درسنندج ودرگیری نیروهای امنیتی وانتظامی با مردم

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
تصحيح يك خبر از سوي خانواده احسان!
احسان را مخفيانه در كرمانشاه و بدون حضور ما دفن كردند!

جمعی از مردم سنندج دست به تظاهرات زدند
حکم اعدام فرزندانمان را لغو کنید
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

احسان را از ما گرفتند براي نجات ديگر عزيزان در بندمان متحدانه به ميدان بياييم!

مينا احدي
روزهاي جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ آبان, در همه جا به ياد احسان فتاحيان

گوتنبرگ شنبه ١٤ نوامبر ساعت ١۷
مکان: گوستو آدولف توری در مرکز شهر

عکس؛ مزار احسان فتاحیان
تصحيح يك خبر از سوي خانواده احسان!
احسان را مخفيانه در كرمانشاه و بدون حضور ما دفن كردند!
فردا در كرمانشاه مراسم يادبود احسان است

روزهاي جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ آبان, در همه جا به ياد احسان فتاحيان

گوتنبرگ شنبه ٢٣ نوامبر ساعت ١۷
مکان: گوستو آدولف توری در مرکز شهر

جمعی از مردم سنندج دست به تظاهرات زدند
حکم اعدام فرزندانمان را لغو کنید
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
انجمن قلم جهانی اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد
بیانیه جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان کرد در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان
مصاحبه با مينا احدى در مورد اعدام احسان فتاحيان

هيچ ابهامي وجود ندارد٬ جنايتكاران احسان را كشتند!

پاسخي به بي بي سي و ابهام پراكنان در مورد جنايت بيشرمانه جمهوري اسلامي ايران

احسان فتاحيان اعدام شد!
احسان فتاحيان به دست جنايتكاران اسلامي اعدام شد!

تجمع در مقابل زندان مركزي سنندج !مادر احسان تهديد به خودسوزي كرد.

مصاحبه با مينا احدى در مورد حکم اعدام احسان فتاحيان

آخرين اخبار از وضعيت احسان فتاحيان

احسان را به بند قرنطينه براي اجراي حكم اعدام بردند

تيم اعدام وارد زندان سنندج شد

اعلام حالت فوق العاده در سنندج٬ استقرار نيروهاي نظامي در اطراف زندان ٬ برخورد نيروهاي سركوبگر با مخالفين عليه اعدام

اعتراضات گسترده به حكم اعدام احسان فتاحيان

اعتراض سازمان جهانى اومانيستها به رژيم اسلامى

تنها يك روز فرصت داريم احسان را نجات دهيم!
اقدامات گسترده بين المللي براي نجات احسان فتاحيان

  اطلاعيه شماره يك، شماره دو,  پتيشن را امضا كنيد، متن انگليسى

برای نجات جان احسان فتاحیان تلاش کنیم
احسان فتاحيان در خطر اجراي حكم اعدام
به اين ددمنشي حكومت اسلامي اعتراض كنيد
یک زندانی سیاسی درآستانه چوبه دار قرار گرفت
احسان فتاحيان در اعتراض به خطر اجراي حكم اعدام در روز چهارشنبه٬ از امروز يكشنبه ۸ نوامبر دست به اعتصاب غذاي خشك زد

بازگشت به صفحه اول