بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

تصحيح يك خبر از سوي خانواده احسان !

 

احسان را مخفيانه در كرمانشاه و بدون حضور ما دفن كردند!

 

بدنبال پخش خبر تحويل گرفتن پيكراحسان توسط خانواده وي  و دفن او در كرمانشاه٬ خبر موجود از سوي خانواده او تصحيح شد. احسان را مخفيانه به كرمانشاه برده و از ترس تجمع اعتراضي مردم او را٬ مخفيانه و بي سر و صدا در كرمانشاه به خاك سپردند.

 

نگاه كنيد وحشت حكومت اسلامي از نيروي خشم و اعتراض مردم را. .

خانواده فتاحيان ميگويند٬ فرزندشان٬ مخفيانه توسط مامورين حكومت اسلامي به كرمانشاه منتقل و در نقطه دور افتاده اي در باغ فردوس كرمانشاه به خاك سپرده شده و سپس به آنها خبر داده اند كه به اين محل بروند.

بدنبال اعدام احسان در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه٬ شهر سنندج و بسياري از شهرهاي كردستان٬ متشنج است. مردم از اين جنايت بيرحمانه حكومت اسلامي بشدت خشمگين هستند و انتظار ميرود مراسم گراميداشت احسان به يك مراسم اعتراض بزرگ عليه حكومت اسلامي و عليه اعدام تبديل شود. حكومت اسلامي از وحشت برخود ميلرزد و قدم به قدم با دروغ پراكني و جبوني كامل سعي دارد خود را از آتش خشم مردم مخفي كند. آخرين ترفند حكومت امروز همين بود كه پيكر احسان را بدون اطلاع خانواده اش به خاك سپرد و از خانواده او ميخواهد كه مراسم گراميداشت او را بي سر و صدا برگزار كنند. غافل از اينكه مردم معترض و منزجر از حكومت اسلامي ٬ در مراسمهاي احسان شركت كرده و انزجار خود از اين جنايت غير قابل تصور را متحدانه عليه حكومت اسلامي اعلام خواهند كرد.

كميته بين المللي عليه اعدام ضمن اعلام انزجار و خشم خود از اين رفتار سبعانه حكومت با خانواده داغدار احسان٬ اعلام ميكند كه همه اين ترفندها از وحشت حكومت جنايت اسلامي است. ما بايد متحدانه به ميدان بياييم و مراسم گراميداشت احسان را به مراسم اعتراض بزرگ عليه حكومت اعدام تبديل كنيم.

 

كميته بين المللي عليه اعدام

۱۲ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413


بازگشت به صفحه اول