بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انجمن قلم جهانی اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد

 

انجمن قلم جهانی از شنیدن خبر اعدام زندانی سیاسی کرد احسان فتاحیان عمیقا متاثر است و  آن را به شدت محکوم و به آن اعتراض می کند. انجمن قلم جهانی تاثر عمیق خود را به خانواده احسان فتاحیان اعلام می دارد.

 

انجمن قلم جهانی از نویسندگان زندانی و تحت تعقیب حمایت می کند. هرگونه موضع گیری در مورد افراد دیگر را تنها به دلایل انسان دوستانه اتخاذ می کند.

 

از طرف انجمن قلم جهانی، اوژن شولگین

یازده نوامبر ٢٠٠۹

 

ترجمه و انتشار: بابک عماد


بازگشت به صفحه اول