بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

جمعی از مردم سنندج دست به تظاهرات زدند

حکم اعدام فرزندانمان را لغو کنید

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 

بنا به خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است، امروز پنجشنبه ٢١ آبانماه در ساعت پنج بعدازظهر تعدادی از زنان و جوانان سنندج با در دست داشتن پلاکاردها و نوشته هایی از خیابان آزادی به طرف انقلاب تظاهرات کردند. در این تظاهرات که در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان صورت گرفت، تظاهرات کنندگان پلاکاردهائی با این شعارها در دست داشتند: "حکم اعدام فرزندانمان را لغو کنید" و " زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و شعار میدادند "کرمانشاه اتحاد اتحاد". تظاهرات کنندگان پس از طی مسافتی از خیابان فردوسی و چهار راه خیابان نمکی، مورد یورش نیروی انتظامی و مزدوران وزارت اطلاعات قرار گرفتند و تعدادی از آنها دستگیر شدند. در این تظاهرات ابتدا حدود ٥٠ نفر شرکت داشتند و بتدریج مردم در طول راه به آنها پیوستند.

 

با حمله ماموران به جمعیت، مردم نیز متقابل به طرف آنها حمله ور شدند و آنها را هو کردند. از تعداد دستگیرشدگان خبر دقیقی نرسیده است اما خبرنگار حزب خود شاهد دستگیری حداقل سه نفر از تظاهرات کنندگان بوده است.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری به تظاهرات کنندگان امروز در سنندج درود میفرستد و همه مردم سنندج را فرامیخواند که برای آزادی دستگیرشدگان دست به اعتراض بزنند و خانواده دستگیرشدگان را تنها نگذارند. کلیه زندانیان سیاسی فورا و بی قید و شرط باید آزاد شوند و مجازات اعدام و احکام اعدام کلیه زندانیان فورا لغو شود. این دو خواست فوری انقلاب مردم ایران است.

 

 

آزادی، برابری، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢١ آبانماه ١٣٨٨، ١٢ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول