بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

مصاحبه ايسکرا با منصور فرزاد در مورد زندانيان سياسي

ايسکرا 492

ايسکرا: حکومت اسلامي از بدو سر کار آمدنش تا به امروز با زندان, شکنجه, تجاوز, خانه خرابي مردم و اعدام بر سر کار مانده است. تهديد به اعدام زندانيان سياسي را در اين دوره چگونه توضيح ميدهيد؟

منصور فرزاد: جمهوري اسلامي ، حکومتي مستبد و فوق العاده خشن است که از هنگام بدست گرفتن قدرت، به سرکوب مبارزات مردم ، خواسته ها ومطالبات مردم اقدام کرده است .سرکوب خواسته هاي جوانان، زنان ، کارگران و ديگراقشار اجتماعي جز ماهيت رژيم اسلامي است و درتمام دوران حکومت اين رژيم ادامه داشته است . دليل آن تناقض ماهوي اين حکومت با خواسته هاي مردم دراين قرن است . جمهوري اسلامي هيچگاه نتوانسته بشيوه اسلامي برمردم حکومت کند و همواره با بحران مواجه بوده است . اين رژيم عمدتا به دليل ماهيت اسلامي و تلاش براي اسلامي کردن جامعه مداوما در تقابل با مردم قرار گرفته و اين منشا کليه بحرانهاي رژيم از بدو تاسيس آن تا به امروز بوده است . اگر سرکوب مبارزات آزاديخواهانه مردم در دو دهه اول براي حفظ و تثبيت رژيم بود اما دردهه اخير بطور واقعي مسائل بنيادي تر حکومت يعني عبور از بحران و حفظ رژيم بطور کاملا برجسته اي در مقابلش قرار گرفته است . شکل گيري جناح دو خرداد و بعد از آن جريان موسوي/ کروبي همچنانکه خود آنها علنا اعلام کرده اند، ريشه در اين بحران دارد.تنفر وسيع و ميليوني مردم از حکومت اسلامي ، مبارزات هر روزه و و به تبع آن عميق شدن بحران حکومتي و اختلاف جناحها، رژيم حاکم را در شرايط بسيار سختي قرار داده است . بعد وسيع مبارزات مردم در ١٣ آبان درتهران و چند شهرديگربا توجه به آمادگي و تمرکزنيروهاي انتظامي ، سر دادن شعار سرنگوني جمهوري اسلامي ،قاتل ناميدن ولايت فقيه، آتش زدن بنرعکس خامنه اي بارديگر عمق تنفر و خواست ميليوني مردم براي رهاشدن از اين حکومت ددمنش و وحشي را نشان داد. حاکم کردن فضاي نظامي، اقدام به ترور، ايجاد فضاي ترس و وحشت ، شکنجه و اعدام اقداماتي است که بزعم مقامات رژيم ميتواند در اين شرايط مردم را بعقب نشيني وادار نمايد.

ايسکرا: بنا به اخباري که در اوايل مهرماه منتشر شد, تعدادي از زندانيان سياسي در زندان سنندج با خطر اعدام مواجه هستند. در مورد اين افراد، اسامي و محکوميتهايشان چه اخبار و اطلاعاتي داريد؟

منصور فرزاد: تعداد زيادي در زندان سنندج با خطر اعدام مواجه هستند که به اسامي آنها اشاره خواهم کرد. اما آخرين خبر مربوط به احسان فتاحيان است که طبق آخرين اطلاعيه " کميته بين المللي عليه اعدام" بتاريخ ١٩ آبان احسان را به بند قرنطينه براي اجراي حكم اعدام انتقال داده اند و بر طبق اين اطلاعيه تيم اعدام وارد سنندج شده است و کليه ارتباطات تلفني زندان با خارج را قطع کرده اند. احسان فتاحيان ۲۷ ساله‌، متولد شهر کرمانشاه و ساکن سنندج، حدود ١٠ ماه پيش در کامياران دستگير و پس از تحمل ۳ ماه انفرادي در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات سنندج و تحت شکنجه‌هاي روحي و جسمي، به‌ زندان مرکزي اين شهر منتقل گرديد. احسان‌ به‌ محاربه‌ از طريق اقدام مسلحانه‌ عليه‌ امنيت ملي کشور متهم‌ شده است.

هم اکنون ۱۴ تن از فعالان سياسي و اجتماعي در کردستان به‌ اعدام و زندان طولاني مدت محکوم شده اند که‌ اسامي آنان به‌ اين قرار است: رمضان احمد، فرهاد چالش، شيرکو معارفي، رستم ارکيا، فرزاد کمانگر، علي حيدريان، فرهاد وکيلي، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهي، ارسلان اوليايي، حبيب الله‌ لطيفي، فصيح ياسمني، زينب جلاليان،احسان فتاحيان.

ايسکرا: با توجه به نکاتي که اشاره کرديد چه اقدامات عاجل و کارسازي مي تواند در نجات جان محکومين به اعدام موثر باشد و کلا چگونه مي توان اين ساطور سلاخي را از دست رژيمي که سه دهه است با اعدام سرپا مانده است گرفت؟

منصور فرزاد: هم اکنون اعتراضات وسيع و گسترده اي درايران و در سطح بين المللي در جريان است که بايد اين کمپين پيوست و آنرا تقويت کرد. در زندان مرکزي سنندج تعداد زيادي در اعتراض به اين حکم دست به اعتصاب غذا زده اند که اسامي آنها عبارت است از : احسان فتاحيان . حبيب لطيفي . عدنان حسن پور . انور حسين پناهي . ارسلان اوليايي . جبرئيل خسروي . فردين مرادي. سعيد سنگر . سيوان رحيمي . جهانبخش احمدي . سيروان محمودي . هوشيار احمدي . بهمن سعيدي . جهاندار محمدي . طه احمدي . لطف الله لطف الله پور . ولي رستمي . رحمت اورامي نژاد و ..
تا کنون بسياري از نهادهاي اومانيست، سازمانها و انجمنهاي مخالف اعدام،طرفداران حقوق بشر، سايتهاي سياسي -خبري به اين کمپين اعتراضي پيوسته اند. در آلمان کنفرانس انتقادي به اسلام يک بيانيه انتشار داده است که در آن از دولت آلمان خواسته است که فورابراي لغو اين حکم اقداماتي در دستور قرار دهد. مينا احدي از طرف كميته بين المللي عليه اعدام و يکي از فعالين اصلي کمپين مبارزه براي لغو اعدام احسان فتاحيان با ارسال نامه به دهها نهاد مدافع حقوق انساني و همچنين با تماس با نمايندگان پارلمان اروپا و شوراي حقوق بشر سازمان ملل از آنها خواست فورا اقدام كنند.
بر طبق اسناد و اطلاعيه هاي "کميته بين المللي عليه اعدام"سازمان بين المللي اومانيستها ونهادهاي متعدد مدافع حقوق انساني در جريان اين حكم قرار گرفته و مجموعه اقداماتي براي نجات احسان در دنيا در جريان است. جنبش اعتراضي به حكم اعدام احسان فتاحيان گسترش بيشتري يافته است، خبر اين حكم در بسياري از سايتها و برخي از رسانه هاي بين المللي منعكس شده و سازمانهاي مدافع حقوق انساني و از جمله سازمان جردانو برونو در آلمان، جامعه بين المللي حقوق بشر، سازمان بين المللي اومانيستها و دهها نهاد عليه اعدام به اين حكم اعتراض كرده اند. مادر فعالين سياسي حبيب لطيفي، صغري لطيفي نيز به جمع اعتصاب كنندگان پيوسته اند. اكنون در زندان سنندج، اروميه ، قروه مهاباد، و تعدادي در رجايي شهر و اوين به اين حكم اعتراض كرده و دست به اعتصاب غذا زده اند. خواست همه اين زندانيان لغو فوري حكم اعدام احسان است. در فيس بوك و تويتر، متن نامه اعتراضي به اين حكم از طرف تعداد زيادي امضا ميشود و خبر در سايتهاي متعدد خبري و اينترنتي به زبانهاي فارسي و كردي و انگليسي و آلماني و .. وسيعا توزيع شده است.
جمهوري اسلامي در شرايط بسيار دشواري گرفتار است. بايد اعتراضات کنوني بر عليه اعدام و شکنجه را تقويت کرد و بطور دسته جمعي به ميدان آمد و با خواست زنداني سياسي فورا و بي قيد و شرط آزاد بايد گردد، به کمک زندانيان و بويژه زندانياني که خطر اعدام آنها را تهديد ميکند شتافت. علاوه بر فعاليتهاي جاري تا کنوني ، ميبايست در جهت سازمان دادن جنبش عظيم في الحال موجود عليه اعدام در ايران حرکت کرد. در شهرهاي مختلف ميتوان تشکلهاي عليه اعدام را ايجاد کرد که هر کدام با توجه به امکانات و فضاي سياسي اقدامات ويژه اي را ميتوانند در دستور بگذارند. خانواده هاي زندانيان محکوم به اعدام را نبايد تنها گذاشت و همگام با آنهادست به تجمعات اعتراضي زد . هر يک مورد محکوم به اعدام را بايد به شيوه هاي مختلف به چهره اي آشنا براي مردم جهان تبديل کرد.بايد در و ديوار خيابانها را با شعارهاي عليه اعدام و با خواست لغو مجازات اعدام پر کرد. اطلاعيه هاي کميته بين المللي عليه اعدام را ميتوان تکثير و در محلات و محلهاي کار پخش کرد. به اشکال و از راههاي مختلف و با تمام قوا ميتوان اين صف را تقويت کرد و ابزار سرکوب را از دست جنايتکاران اسلامي گرفت.

* * *


بازگشت به صفحه اول