بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

احسان را از ما گرفتند براي نجات ديگر عزيزان در بندمان متحدانه به ميدان بياييم!

 

آزاديخواهان و مخالفين اعدام !

خانواده محترم احسان فتاحيان !

 

من در چند روز گذشته, در تمام لحظات دردناك, قبل از اعدام احسان و در همه ثانيه هايي كه شما در مقابل در زندان سنندج, و در لحظات سرگرداني شما در ادارات و دادگستري و ... همراه شما بوده و شب سياه چهارشنبه كه احسان را اعدام كردند, بهمراه شما اشك ريخته و خشم و نفرت عميقي از اين دستگاه جنايت و بيشرمي و سنگدلي همه وجودم را فراگرفت.

بايد به شما اطمينان دهم كه همراه ما هزاران و ميليونها نفر, در ايران و در دنيا اين لحظات تلخ را تجربه كرده و با شنيدن خبر اعدام احسان, بهمراه ما اشك ريختند. اين بخشي از نامه اي است كه لحظاتي قبل دريافت كرده ام و جهت اطلاع شما بازگو ميكنم:

اسم من محمد س. و از يك كشور عرب زبان و در آلمان دانشجوي حقوق هستم...من به محض شنيدن خبر احتمال اجراي حكم احسان يك گروه در دانشگاه درست كردم به اسم " جان احسان را نجات دهيم" و اكنون كه خبر اعدام او را شنيديم, ما در دانشگاه يك هفته مراسم گراميداشت او را برگزار ميكنيم و گروه ما اسمش اينست " احسان يك فرشته است" ... از اين نوع نامه ها اين روزها بسيار به دست ما رسيده است.

 

اعدام , قتل عمد توسط دولتها است و همه حكومتهاي ديكتاتور, از اين حربه براي ترساندن مردم و براي محكم كردن پايه هاي حكومت ضد مردمي خود استفاده ميكنند. جمهوري  اسلامي از اين نظر در دنيا رتبه اول دارد. اين حكومت از روز اول با قتل جوانان و زنان و مردان آزاده, حتي با قتل كودكان و زنان حامله و افراد مسن, به قدرت رسيد, و چه كسي بهتر از مردم كردستان ميداند كه اينها از همان اوايل به قدرت رسيدنشان چگونه دسته دسته جوانان را به جوخه اعدام سپردند وچه رفتاري  با خانواده اعداميها و چه ظرفيتي در جنايت و وقاحت دارند.

اما در مقابل اين حكومت جنايتكار, امروز بويژه يك جنبش انقلابي و بنيانكن به راه افتاده كه هدفش سرنگوني اين بساط خون و جنايت است. جنبشي انسانگرايانه و مدافع حقوق انسانها, جنبشي عليه اعدام و سنگسار و شكنجه و زندان . تقلاها و دست و پا زدنهاي حكومت اسلامي براي نجات خود, براي جلوگيري از ريزش اين بناي ويران و سرنگوني محتوم اين حكومت است.

احسان را با وحشيگري كامل از ما گرفتند. اما جنبش  اعتراضي جوانان , زنان و مردم معترض در ايران براي سرنگوني اين حكومت پيش خواهد رفت و اين بهترين راه گراميداشت احسان و احسانها است.

 بر عليه اين حكم جنايتكارانه, در دنيا و در ايران ميليونها نفر قلبشان به درد آمد و كميته بين المللي عليه اعدام و من, صدها پيام تسليت و همدردي دريافت كرده ايم كه از اين طريق همه اين پيامهاي  همدردي را تقديم شما خانواده محترم احسان و مردم كردستان ميكنم.

احسان فتاحيان به جرم اعتقاداتش كشته شد. او يك زنداني سياسي بود. قهرمانانه مقاومت كرد و حتي اجازه نداد چهارپايه را جلادان از زير پاي او بكشن. او در مورد لحظه مرگش خود تصميم گرفت و با اين حركت, نشان داد كه چه نفرت و خشم عميقي عليه جانيان دارد و چگونه مردم معترض و ميليونها نفر منزجر از اين حكومت را حتي در لحظات پاياني زندگيش نمايندگي ميكند.  

ما موظفيم, ضمن گراميداشت ياد احسان جوان, ديگر عزيزان در بند را نجات بدهيم. ما بايد در همه جا با صداي بلند بگوييم كه اعدام قتل عمد توسط دولتهاي جنايتكار است و بايد ممنوع شود. ما بايد با صداي بلند بگوييم كه حكومت اسلامي, حكومت مشتي جلاد و مفتخور و ميليادر هاي مكلا و معمم است كه فورا بايد  بساط اش را جمع كند و برود.

از همه مردم آزاديخواه در سنندج و در شهرهاي كردستان دعوت ميكنم كه در مراسمهاي گراميداشت احسان شركت كرده و در همه جا با برگزاري مراسم  يادبود و اعتراض به اعدام, ياد احسان را گرامي بدارند. براي جلوگيري از اعدامهاي بيشتر در زندانهاي كردستان و ايران, بايد موج بزرگي از اعتراض عليه اعدام احسان فتاحيان را در ايران و در دنيا به راه اندازيم.

 

گرامي باد ياد و خاطره احسان فتاحيان

سرنگون باد حكومت جنايتكار اسلامي

 

مينا احدي

۱۲ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413


بازگشت به صفحه اول