بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

اطلاعیه

تظاهرات درسنندج ودرگیری نیروهای امنیتی وانتظامی با مردم

شهروندان معترض شهر سنندج  با حمل پلاکارد و تراکتهایی علیه اعدام  و زندانی سیاسی آزاد باید گردد درمیدان آزادی وخیابان فردوسی تظاهرات کردند.

تظاهرات دراعتراض به اعدام احسان فتاحیان امروزعصر پنچشنبه 21 آبانماه درخیابان فردوسی ومیدان آزادی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد! کشتن زندانیان جنایت جنایت! زندانی سیاسی آزاد باید گردد شروع شد. صدها نفر ازمردم به تظاهرات کنندگان پیوستند. نیروهای انتظامی وامنیتی که ازچند روزقبل درحال آماده باش وگشت زنی درسطح شهر مشغولند اما با این وجود نتوانستند مانع تظاهرات مردم معترض شهر سنندج شوند.

نیروهای انتظامی وامنیتی که از ازدحام مردم درسه راه نمکی وخیابان فردوسی به هراس افتاده بودند با نیروهای امنیتی وگارد ویژه ازهرسو به تظاهرات کننده گان حمله کردند و به مقابله با تظاهرات کننده گان پرداختند. درجریان این تظاهرات تعدادی از شهروندان توسط نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان و گارد ضد شورش نیروی انتظامی دستگیرشدند.

جوانان به همدیگرمژده اعتراضات درروزهای آینده را می دادند. فضای شهر سنندج متشنج است. نیروهای امنیتی دربرخی از خیابانها ومعابرعمومی به  بازرسی و بازداشت مردم مشغولند. مردم از طریق موبایل پیام این تجمع را به همدیگر اطلاع می دهند روحیه اعتراضی مردم نیروهای امنیتی و انتظامی را به هم ریخته است.

لازم به توضیح است احسان فتاحیان زندانی سیاسی  پس از یک دوره طولانی شکنجه شدن وحبس دیروز بیستم آبانماه درزندان مرکزی سنندج توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

 

آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

21 آبانماه 1388


بازگشت به صفحه اول