بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢٢

كيوان جاويد

صفحه بازتاب هفته

ندا بر بام جهان

 

دانشگاه بریتانیایی آکسفورد در بيانيه ای اعلام کرد: "اين دانشگاه توانسته است يک بورس تحصيلی در رشته کارشناسی فلسفه به نام ندا آقا سلطان داير کند". کمتر انقلاب در جریانی این چنین سریع چهره و نماد جهانی خود را باز یافته است. شاید در تاریخ مبارزات مردم بی سابقه باشد که صحنه قتل یک مخالف سیاسی اینگونه به تصویر کشیده شود.  ندای جوان، دانشجوی ٢٧ ساله در رشته فلسفه همراه با صد ها هزار نفر در ٣٠ خرداد ٨٨ فریاد آزادی سر داد و در خون خود در غلطید. تصویر این جنایت عظیم فورا انعکاس جهانی یافت و دنیا را در بهت و انده فرو برد.

 

 اقدام مثبت دانشگاه آکسفورد اولین اقدام جهانی در همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه حکومت اسلامی نیست و بی شک آخرین آن نیز نخواهد بود. طی چند ماه گذشته و در واقع از اولین روز به خون کشیدن اعتراضات مردم، چهره های هنری و سیاسی و مردم عادی از چهار گوشه جهان  با  مبارزات مردم اعلام همبستگی کرده اند و خصوصا یاد جانباختگان انقلاب جاری ایران را گرامی داشته اند.

 

یک مشخصه مهم جهان امروز، متاسفانه ، قتل و کشتار و شکنجه  است. قتل های قومی و ملی و مذهبی. قتل و کشتار دست جمعی و نسل کشی. در تمام این رویدادهای خوفناک، بیننده عموما نظاره گر خاموش است. آدم فکر می کند کاری برای پایان دادن به این سناریو های سیاه و ضد انسانی از دستش بر نمی آید. دنیای تروریسم و "ضد تروریسم".  تروریسمی که قربانیانش عادی ترین مردم اند و ضد تروریسمی که به بهانه مبارزه با تروریسم اسلامی حقوق مدنی مردم در غرب را هدف قرار داده  و بازپس می گیرد. "ضد تروریسمی"  که به دنبال کشف طالبان میانه رو می گردد تا  آنها را شریک حکومت کنونی در افغانستان کنند.

 

تصویر تا چندی پیش در اذهان عمومی در خارج ایران این بود که جمهوری اسلامی  (پای اصلی تروریسم جنبش اسلامی در جهان)  نماینده مردم ایران است. این تصویر که ساخته و پرداخته مدیای رسمی در غرب و خود حکومت اسلامی بود با اعتراضات میلیونی مردم علیه حکومت اسلامی دود شد و به هوا رفت و مردم جهان مشاهده کردند که در ایران یک جنبش عظیم علیه حکومت و قوانین اسلامی به میدان آمده است. وقتی مردم جهان با این رویداد روبرو شدند به خود آمدند و عمیقا درک کردند که جنبش اعتراضی در ایران، انقلاب علیه کثیف ترین حکومت ضد بشری در جهان است. راز همبستگی چشمگیر بین المللی با مبارزات مردم در اینجا نهفته است.

 

انقلاب ایران محصور در کشور نیست. هر فریاد اعتراض مردم در ایران، هر تظاهرات و هر تجمع و هر اعتصاب سریعا بازتاب جهانی پیدا می کند. رژیم اسلامی که نه فقط در منگنه مبارزات مردم در داخل ایران در حال له شدن است، بلکه در سطح جهانی نیز تعرض علیه این حکومت قاتل و ضدبشری روز به روز ابعاد گسترده تر و مهم تری پیدا می کند. این تعرض آزادی خواهی به حکومت اسلامی در سطح جهان باید در پیشروی خود، دول غربی را نیز وادار کند که حکومت اسلامی را مورد تحریم سیاسی قرار دهند، مانع  ورود قاتل های حکومت در مجامع بین المللی شوند و حکم بازداشت جنایتکاران شناخته شده از جمله عامرین کشتارهای اخیر را  به اجرا بگذارند. سفارت حکومت اسلامی در انگلیس برای دایر کردن این بورسیه به دانشگاه آکسفورد اعتراض کرده است. در جواب باید از طرف ما آزادیخواهان سیل نامه های تشویق آمیز به دانشگاه آکسفورد سرازیر شود.*


بازگشت به صفحه اول