بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

هرشب ستاره ای به زمين می کشند و باز اين آسمان غم زده غرق ستاره هاست!

 

های ، های، مادران سرزمينمان تنهايش نگذاريد، مادر احسان فتاحيان را که ديروز با طلوع خورشيد شمع جان دگرگوشه اش  احسان فتاحيان فعال سیاسی را رژيم خونخار

جمهوری اسلامی  خاموش کرد

مادران، مادران شهرمان با ديگر مادران در سراسر ايران روز شنبه ساعت ۵ بعد از ظهر در ميدان گوستاو آدولف توری طرد هم بیائيم و با روشن کردن شمع ياد احسان، ترانه، ندا، اميرحسين، و همه جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی بداريم

 

کميته مادران، حمايت کننده از خيزش مردم در ايران

١٠ نوامبر ٢٠٠٩


بازگشت به صفحه اول