بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

انترناسيونال ٣٢٢

محمدرضا پویا

صفحه بازتاب هفته

"دوران خوش" جناح بازی به پایان رسیده است

 

حسن یوسفی اشکوری یکی از چهره های شاخص جناح اصلاح طلب حکومتی، در نامه ای سرگشاده ضمن توضیح اوضاع سیاسی کنونی کشور، فرماندهان سپاه پاسداران را به مصالحه با جناح سبز شده حکومت دعوت نموده و هشدار میدهد که ادامه روند کنونی به انقلاب مردم و سرنگونی رژیم اسلامی منجر خواهد شد.

 

اشکوری میگوید فرماندهان سپاه موفق به سرکوب مردم نشده و اعتراضات خیابانی رادیکالتر شده است: "همین که پس از پنج ماه نه تنها جنبش اعتراضی خاموش نشده بلکه از یک سو گسترش یافته و از سوی دیگر رادیکال تر گشته است، خود دلیل کافی و قانع کننده ای بر عدم موفقیت شما است".(سرداران درنگ کنید. حسن یوسفی اشکوری. روز آنلاین دوشنبه ١٨ آبان). اشکوری اذعان دارد که دستور کار سیاسی جامعه را اکنون مردم تعیین میکنند و از همین رو شعارها و اعتراضات جاری رادیکالتر شده است. ادامه این اوضاع "کابوس" سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را برای اشکوری تداعی میکند و لذا از دوستان دیروزش در سپاه پاسداران میخواهد که تا "دیر" نشده بخشی از صندلی های حکومت را به اصلاح طلبان دولتی تحویل دهند تا به خیال خودش سبزهای جنبش ملی اسلامی بتوانند با وعده اصلاحات مردم را از سرنگونی جمهوری اسلامی منصرف کنند! وی میگوید:" برای تبیین این دیدگاه به اجمال می توان گفت که اگر جنبش اصلاح طلبی در جامعة نیازمند تغییر و اصلاح به مطالبات و خواسته های منطقی و طبیعی خود نرسد، در فرایند انقلاب قرار می گیرد و با فراز و فرودهایی، سرانجام دیر یا زود با فروپاشی نظام حاکم به خواسته هایش می رسد". اشکوری متذکر میشود که باید بین جنبش سبز ملی اسلامی و مردم رادیکال شده، تفاوت گذاشت و تاکید میکند که دسته اول برانداز نیستند بلکه خیر و صلاح این نظام را میخواهند:" شما بهتر از هرکسی می دانید که کسانی چون خاتمی و موسوی و کروبی و دوستانشان نه تنها برانداز و دشمن نیستند بلکه حتی با اصل نظام و قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه هم مخالفت ندارند. اگر مخالفتی هست، که هست، به برخی رفتارهای خلاف قانون و خلاف مصالح ملی و حتی خلاف مصالح خود نظام است"(همان منبع).

 

جنگ قدرت در بالای حکومت به نقطه غیر قابل بازگشتی رسیده است. رژیم اسلامی دیگر نمی تواند به دوران "خوش" جناح بازی بازگردد. دوره حکومت ائتلاف جناحها در جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. اوضاع بجایی رفته که دیگر نمیتوان سید و شیخ خندان را در کنار ولی فقیه و سپاه پاسداران نگه داشت. سئوالی که بلافاصله مطرح میشود این است که حتی در صورت امکان پیشبرد این پروژه، جمهوری اسلامی چه سودی از ان خواهد برد؟ چرا ولی فقیه به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت رضایت دهد؟ جناح اصلاح طلب حکومت خیر خود را به حکومت رسانده است. آنها قرار بود "ضربه گیر" رژیم اسلامی در مقابل تهاجم مردم شوند. زمانیکه مردم از دوم خرداد و کل پروژه اصلاح طلبی حکومت عبور کردند و به تقابل مستقیم  بر علیه جمهوری اسلامی برخاستند، اصلاح طلبان دیگر خاصیت خود را از دست داده بودند. عقربه ساعت تحولات سیاسی جامعه را نمیتوان به عقب باز گرداند. نفس گسترش اعتراضات مردم در همین چند ماه گذشته، حکایت از این دارد که اعتراضات مردم را نمی توان در اصلاح طلبی اسلامی به بند کشید. پیشروی مردم و تغییر توارن قوا در جامعه اثرات خود را بر همه نیروهای درگیر گذاشته است. همین چند روز پیش در یکی از سایتهای "جنبش سبز"  به موسوی تذکر دادند که  این جامعه به دوره خمینی باز نمی گردد. عاقلترهای جنبش سبز که متوجه اوضاع و روند تحولات سیاسی شده اند، شرکای خود را دیگر در جناح راست پرو غرب خارج از حکومت جستجو میکنند. در مملکتی که مردمش با مرگ بر خامنه ای از خواب بیدار میشوند  ، دیگر نمی توان حکومتش را با اصلاح یا سرکوب سر پا نگه داشت. دیگر نیازی نیست به حرکات رسمی و علنی حکومتیان چشم دوخت تا متوجه شویم در اعماق جامعه چه میگذرد، امروز جامعه  خود عمیقا بحرکت در آمده است و بی پرده حرف میزند. در درون خیزشی که به نابودی رژیم اسلامی کمر بسته است، بساط اصلاح طلبی اسلامی نمیتوان  پهن کرد. اشکوری با "تصورات " اسلامی به اوضاع مینگرد. میخواهد با "ریش سفیدی" بین دو جناح میانجیگری کند. صورت مسئله برای ایشان نزدیکی دو جناح برای به اصطلاح "تخفیف بحران" است، اما برای مردم سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی در دستور کار است.  ولی فقیه و سپاه پاسداران جهت تقابل با این اوضاع، راه دیگری  جز سرکوب ندارند. حتی جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه و با موسوی و مابقی سبزها، خود حلقه ای از روند سیاسی سرنگونی رژیم است و نه شروع یک دوره جدید در حکومت اسلامی. حکومت اسلامی رفتنی است.*


بازگشت به صفحه اول