بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

زندانيان سياسي در چندين زندان ايران٬  

به اعتصاب غذاي خود ادامه ميدهند.

 

كميته بين المللي عليه اعدام٬  نگراني عميق خود را در مورد سلامت جسمي اين زندانيان اعلام ميكند!

 

فراموش نكنيم كه دهها زنداني سياسي در زندانهاي سنندج٬ مهاباد٬ قروه ٬ اروميه٬ اوين و رجايي شهر در اعتصاب غذا هستند. اين زندانيان اسير در سياهچالهاي جمهوري اسلامي كه خود از سوي جلادان حكومت اسلامي  تهديد به مرگ بوده  و تعدادي محكوم به اعدام هستند٬ در اعتراض به اعدام فعالين سياسي و اعدام احسان فتاحيان دست به اعتصاب غذا  زده و شش روز است كه در اعتصاب  غذا هستند. در اين مورد بايد در سطح بين المللي خبررساني كرد و توجه ها را به اين موضوع مهم جلب كرد.

اعدام احسان فتاحيان و انتقال شيركو معارفي به سلول انفرادي ٬ و همچنين تهديد حبيب لطيفي دانشجوي زنداني و محكوم به مرگ در زندان سنندج٬ به انتقال به سلول انفرادي ٬  نگراني وسيعي را در بين خانواده هاي فعالين سياسي در بند دامن زده است.

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميكند به اين اعدامهاي وحشيانه اعتراض كنند و در ايران و دردنيا به موجي از اعتراض و مبارزه براي نجات جان اين زندانيان دامن بزنند. ما صميمانه  از اعتصاب غذا كنندگان در زندانهاي جمهوري اسلامي ميخواهيم  كه براي جلوگيري از فاجعه دردناك ديگر و تحليل نيروي جسمي و روحي خود٬ اعتصاب غذا را پايان دهند. براي همه ما مسلم است كه اسراي حكومت اسلامي٬ معدود امكان اعتراضي كه در اختيار دارند٬ اعتصاب غذا در زندانهاست. اما اين تصميم ميتواند باعث تحليل رفتن نيروي شما عزيزان در بند شده و حكومت جانيان را به هدف خود يعني قتل شما نزديك كند.  

 

صداي اعتراض شما را بسياري در دنيا شنيدند و ما و دهها سازمان و نهاد مخالف اعدام و نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي  تلاش ميكنند كه خواستهاي شما را در دنيا منعكس كرده و براي نجات جان همه شما تلاش ميكنيم. در شرايطي كه حكومت اسلامي در نهايت استيصال و زبوني است و ميليونها نفر در خيابانها فرياد مرگ بر حكومت سر داده اند٬ بايد تلاش كنيم٬ كه از طريق اعتراضات ميليوني و ميتينگها و تظاهراتها و فشارهاي بين المللي حكومت را وادار به عقب نشيني كنيم.  

اسامي برخي از اعتصاب كنندگان :   

حبیب لطیفی  

عدنان حسن پور 

جبرییل خسروی 

فردین مرادی  

ولی رستمی    

هوشیار احمدی  

جهاندار محمدی 

جهانبخش احمدی 

لطف الله لطف الله پور  

ارسلان اولیایی  

انور حسین پناهی   

روناک صفازاده  

فاطمه گفتاری  

فرزاد کمانگر   

علی حیدیریان   

فرهاد وکیلی   

متین ارجان   

و ...........
 

 

كميته بين المللي عليه اعدام

 

۱۴ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413  


بازگشت به صفحه اول