بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

حکومت اسلامی قصد دارد شیرکو معارفی را اعدام کند

با تمام توان علیه این آدم کشی اعتراض کنید

 

بنا به اخبار منتشر شده حکومت اسلامی قصد دارد بعد از اعدام احسان فتاحیان، شیرکو معارفی را نیز اعدام کند. از روز جمعه شیرکو را به سلول انفرادی منتقل کرده اند. بنا به اظهارات وکیل او، هر لحظه امکان دارد که شیرکو را اعدام کنند. جمهوری اسلامی در تلاش است با ميلیتاریزه کردن شهرهای کردستان و با حمله به مردم آزادیخواه و انقلابی در سراسر ایران و با براه انداختن  اعدامهای اخیراز سقوط حتمی خود جلوگیری کند. در مقابل این جنایات و وحشیگری حکومت در حال سقوط اسلامی باید با تمام توان ایستاد و اعتراض کرد. تقلاهای این از گور برخاسته ها امروز دیگر از سر استیصال و درماندگی است.

 

براه انداختن اعدامهای اخیر در کردستان نشان از وحشت و هراس حکومت جنایتکار اسلامی از انقلابی است که جریان دارد. وقت آن است که مردم مبارز شهرهای کردستان با صفی متحد و قدرتمند در مقابل این توحش به میدان آمده و  همراه با مردم انقلابی سراسر کشور که ماههاست خواب را از چشمان این جانیان گرفته اند این هیولای آدم کش و زخمی را سر جای خود بنشانند.

 

مردم مبارز و آزادیخواه

مطمئن باشید که ما مردم، ما کارگران، زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه در کردستان و در سراسر کشور می توانیم و باید جلو قتل و کشتارعزیزانمان را توسط رژیم اسلامی بگیریم. از هر توان و امکانی که برایتان مقدور است استفاده کنید. متحدانه و یکپارچه به خیابانها بیایید و به این وحشیگری اعتراض کنید. این جانیان  زخم خورده نباید جرئت کنند کسی را اعدام کنند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

22 آبان 88 13 نوامبر 2009


بازگشت به صفحه اول