بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

رئوس کلی گزارشی مختصر از فعالیتهای سياسى و اجتماعی

فدراسیون سراسری پناهنگان ایرانی و خطوط کلی فعالیت دور آتی

 

این گزارش توسط عبدالله اسدی نوشته شده است و بخشهای از آن در دو کنفرانس شهری واحدهای فدراسیون در استکهلم و گوتنبرگ در سوئد به طور کتبی در اختیار اعضاء و شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفت. از آنجایی که در این ایام به دلایل متعدد امکان برگزاری کنفرانس سراسری فدراسیون را نیافتیم انتشار علنی چنین سندی را که خطوط کلی جهت و سیاست فدراسیون را توضیح می دهد ضروری دانستیم.

گزارش زير قطعا كليه فعاليتهاي فدراسيون را بیان نمی کند. اين گزارش تنها یک تصوير کلی است از موقعيت سياسي و اجتماعي اين سازمان در این دوره  و  مسير و جهتی است که حداقل در دوسال گذشته طی کرده است. بنابراين اگر در اين گزارش به تک تک اقدامات فدراسيون اشاره نمی شود بيشتر به همین دليل است.

مقدمه
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی جز محدود سازمانهایی است که توانسته است ضمن شرکت فعال در جامعه و دخالت در تغییرات اجتماعی و اشاعه یک فرهنگ مدرن بین ایرانیان در غرب به یکی از نیروهای پیشرو و جدی در دفاع از حقوق انسانی تبدیل شود. اگر از این زاویه به فدراسیون نگاه نشود و آنرا محدود به کار پناهندگی کنیم نمی توانیم نقش و اعتبار و سنت کار فدراسیون را به خوبی توضیح دهیم.

فدراسيون يك سازمان چند بعدى است كه در عرصه هاى مهم اجتماعی در جامعه تاثیر گذار و در مبارزه براى دفاع از ارزشهاى انسانى پیشقدم بوده و بدون تخفیف از ارزشهای انسانی دفاع کرده است. یکی از نقطه قوتهای فدراسیون این است که به نیاز روزمره اجتماعی و ظرف مبارزه  پناهجویان تبدیل شده است. فدراسیون پاسخ زنانی است که از طریق ازدواج وارد جامعه غرب میشوند و در ادامه زندگی خود با مشکلات متعددی مواجه میگردند. پاسخ کسانی است که متقاضی پناهندگی هستند و کمترین آشنایی با قوانین و پیچیدگی پرسشهای گیج کننده ادارات امور پناهندگی ندارند. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی پاسخ  کسانی است که میخواهند در مورد بستگانشان و نحوه درخواست پناهندگی  آنها و دهها مشکلات دیگر سئوال کنند و پاسخ درست بگیرند. مراجعه به پلیس و اداره مهاجرت و دخالت روزمره در سرنوشت پناهجویان اخراجی و بازداشتی  و دخالت در پرونده های فردی آنها و مراجعه به وکیل و پزشک و دخیل کردن آنها در امر ممانعت از اخراج پناهجویان و بررسی دقیقتر پرونده آنها، به یک عرصه دائمی فعالیت فدراسیون تبدیل شده است. کمپینهای وسیع در دفاع از حقوق پناهندگی و سازماندهی  تحصنها و جلسات پی در پی با مقامات اداری و دولتی و مکاتبات کتبی و شفاهی با ادارات زیربط به منظور طرح خواسته ها و ایجاد بهبود در زندگی پناهجویان ترکیب دیگری از فعالیت فدراسیون میباشد.

جنبه مهمتر که فدراسیون را به سازمانی معتبر و قابل اعتماد در میان مردم  تبدیل کرده است این است که به همه مراجعه کنندگان مستقل از ملیت، جنسیت، مذهب و گرایش سیاسی بدون هیچ چشم داشتی کمک می کند و به تقاضای کمک و راهنمائی آنها پاسخ مثبت می دهد. راهنمائی پناهجویان و آشنا کردن آنها با قوانین پناهندگی و نحوه زندگی در جامعه جدید، مبارزه در مقابل نسبیت فرهنگی، دفاع از انتگراسیون و همپیوستگی و حقوق شهروندی و مبارزه علیه مناسبات تبعیض آمیز هر کدام عرصه های دیگری از فعالیت اجتماعی فدراسیون در کشورهای غربی است. مبارزه علیه راسیسم و خارجی ستیزی، مبارزه علیه مدارس مذهبی، قتلهای ناموسی، مبارزه علیه حجاب اجباری بویژه برای دختران زیر سن قانونی به عنوان دفاع از حقوق کودکان و دفاع از یک فرهنگ مدرن و سکولار بخش دیگری از فعالیت فدراسیون است.

متاسفانه در سالهای اخیر بدلیل فشار بیش از حد دولت و اداره مهاجرت بر زندگی پناهجویان عرصه های دیگر فعالیت اجتماعی فدراسیون عملا افت کرد و عمدتا به فعالیت در دفاع از حقوق پناهندگی تبدیل گردید. این عرصه از فعالیت عمدتا از اوایل سال 2006 به اصلیترین عرصه فعالیت  فدراسیون در سوئد تبدیل شد. هیچکدام از واحدهای فدراسیون از این وضع مستثنا  نبوده اند. با توجه به ذکر نکات فوق، فدراسیون در میان پناهجویان و ایرانیان مقیم غرب بعنوان نهادی خوشنام و مدافع حقوق بدون قید و شرط انسان محبوب و شناخته شده است. در نزد وزارت امور مهاجرین  وزارتخانه های غربی نیز فدراسیون بعنوان یک جریان تاثير گذار در روند تصميمات دولتها در خصوص پناهجويان و مهاجرين و کمک به رشد و ارتقا و توقع  آنها در دفاع از حقوق پایه ای خود نهادی شناخته شده  است.

فدراسيون و تحولات اجتماعى مربوط به دفاع از حق پناهندگى

فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در سالهای اخیر افق و اميد پناهجويان را به يک مبارزه گسترده اجتماعى گره زده  و با سازماندهى کمپينها تحصنها و اعترضات مختلف زمينه را براى يک تغيير مثبت در زندگى اجتماعى هزاران پناهجو هموار کرده است. فدراسيون در ادامه فعاليت هاى خود توانسته است بارها سکوت و انفعال و انزواى خبرى مطبوعات و رسانه هاى گروهى را پيرامون وضعيت رقتبار پناهجويان بشکند و توجه  جامعه را به ضرورت تغيير شرايط زندگی غيرانسانى آنها جلب کند.

فدراسیون و پناهجویان افغان

در سالهای اخیر، فدراسیون بطور گسترده ای بویژه در سوئد به مرکز رجوع پناهجویان افغان نیز تبدیل شده است. مراجعه پناهجویان افغان سبب شد تا در بسیاری از موارد در زمینه دفاع از حقوق پناهندگی، کمپینها و فعالیتهای مشترکی را در دستور بگذاریم و با توان و نیروی بیشتری در مقابل تعرض دولت سوئد به حقوق پناهجویان مقابله کنیم. در طول سه سال اخیر فعالیت فدراسیون برای متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان با تمام قدرت ادامه یافته است. سیاست انسانی ناظر بر فعالیت فدراسیون مستقل از ملیت، مذهب، جنسیت و گرایش سیاسی به یک خصلت و سنت فراگیر و فرا ملیتی در میان پناهجویان نیز تبدیل شده است و روحیه مبارزه جمعی و همبستگی و هم سرنوشتی را در میان آنها تقویت کرده است. برای نمونه در ماه ژوئن 2008 توانستیم 11 پناهجوی بازداشتی افغان را در بازداشتگاه اداره مهاجرت درسوئد آزاد کنیم. این اقدام درست در حالی صورت گرفت که هیچ پناهجوی افغان در امان نبود و به محض بازداشت به افغانستان اخراج می شد.

فدراسیون همیشه یک الگوی خوب برای ایجاد همدلی و فعالیت مشترک در میان پناهجویان بوده است. یکی از نقطه قوتهای فدراسیون در سوئد پس از اجرای قانون موقت 15 نوامبر 2005 این بود که اجازه ندادیم دوره سیاه پناهجویان مخفی در سالهای قبل از آن تکرار گردد. در این زمینه پناهجویان را به مبارزه فردی و جمعی دعوت کردیم و گفتیم علیرغم هر نوع تهدید از جانب پلیس و اداره مهاجرت باید ایستادگی کنند و از حقوق پایه ای خود دفاع نمایند. درمیان پناهجویان وسیعا تبلیغ کردیم و به آنها رهنمودهای مشخص دادیم و با این اقدام توانستیم در بدترین شرایط ارتباط پناهجویانی که به درخواست آنها پاسخ منفی داده شده بود با ادارات امور پناهندگی زنده نگاه داریم. توانستیم کاری کنیم که هیچ پناهجوی ایرانی تن به رفتن به سفارت جمهوری اسلامی برای دریافت پاسپورت و بازگشت قانونی به کشور ندهند و در قامتی بسیار حق طلبانه مبارزه  خود را برای حق زندگی در سوئد جلو ببرند. به علاوه در بسیاری از موارد، پرداخت هزینه هایی که از پناهجویان قطع کرده بودند با تلاش پیگیرانه فدراسیون از سر گرفته شد.

 

با جرئت میتوان گفت که پناهجویان ایرانی و افغان بدون فدراسیون در تنگناهایی به مراتب سختتر قرار میگرفتند و چه بسا اکثر آنهایی که به درخواست پناهندگیشان پاسخ منفی داده بودند اکنون در شرایطی مشابه دوران قبل از سال 2005 قرار داشتند. همانطور که قبلا اشاره شد در این گزارش به هیچوجه به آمار و ارقام آکسیونها، تحصنها و کمپینهای مختلف و تعداد مراجعه پناهجویان و راهنمایی آنها پرداخته نمیشود و اگر این گزارش بر اساس آمار و ارقام تعداد ملاقاتها و راهنمایی پناهجویان و پاسخ به تلفنهای بیشمار و دخالت فردی در پرونده آنها، تعداد تظاهراتها و سازماندهی تحصنها، نوشتن نامه و تماس روزمره با اداره مهاجرت و آماده کردن پناهجویان برای رفتن به دادگاه  و غیره تنظیم میشد به دهها صفحه افزایش پیدا می کرد.

 

دفتر ثابت و مشاوره حضوری

 

یک نقطه قوت دیگر فدراسیون این است که چهره های شناخته شده و محبوب و با تجربه ای در میان جامعه دارد؛ علاوه بر فعالیتهای آکسیونی، فعالین فدراسیون مشاورین و حامیان  واقعی پناهجویان در همه جای جهان هستند. کافی است کسی با یک دوربین فیلمبرداری فعالین فدراسیون را زیر نظر بگیرد و یا 24 ساعت در دفتر مرکزی این سازمان گزارش تهیه کند تا متوجه موج گسترده مراجعه کنندگان در اشکال حضوری، تلفنی و یا از طریق مکاتبات نامه ای در جریان فعالیت با پناهجویان قرار گیرد  تا از نزدیک با کارانسانگرایانه این سازمان آشنا شود.

نقطه ضعفها و اولویتهای دور آتی

فدراسیون نقطه ضعفها و کمبود های فراوانی هم دارد این کمبودها را خود پناهجویان و علاقمندان و دوستداران فدراسیون باید جبران کنند. ما مدتهاست که از کمبود تیمهایی  که فدراسیون را در میان تشکلها و سازمانهای طرفدار حقوق بشر در کشورهای غربی نمایندگی کند رنج میبریم و این یک نقطه ضعف اساسی فدراسیون ماست. فعالیت در فدراسیون هم تلخ است و هم شیرین. شیرین است وقتی که در زندگی انسانهای گرفتار تغییر مثبت ایجاد می کنید و به آنها دورنمای روشن زندگی می دهید و آرزوهای شیرین انسانی آنها را برآورده می کنید. تلخ است زمانی که با قوانین سخت پناهندگی روبرو می شوید و علیرغم کوششهای ما به پناهجویان پاسخ منفی می دهند، حق زندگی انسانی آنها را به قوانین گره می زنند، هزینه زندگی را از آنان می گیرند، کارت شناسای اش را باتل می کنند و امید و آرزوهایش را از وی میگیرند. بسیاری از فعالین فدراسیون به همین دلیل از دچار افسردگی میشوند و راندمان کارشان بشدت کاهش می یابد و ادامه کاریشان با مشکل مواجه می شود. این کمبود در مورد کار با رسانه های گروهی هم همینطور است. واحدهای فدراسیون باید بر این نقطه ضعف انگشت گذاشته و  آن را به حداقل برسانند.

صدور اطلاعیه ها

 

در مورد صدور اطلاعیه ها و تهیه گزارش از فعالیتهای فدراسیون همیشه با مشکل روبرو بوده ایم و این یک مشکل اساسی فدراسیون ماست. این نقطه ضعف باعث میشود که نتوانیم گزارش کلیه  فعالیتها و اخبار پناهندگی روز را به خوبی منعکس کنیم. باید از این نظر هم توجه بیشتری داشته باشیم و این مشکل را نیز به حداقل برسانیم . برای رفع این مشکل هر پناهجو در هر گوشه ای از جهان می تواند به فعال فدراسیون در محل تبدیل شود، با فدراسیون ارتباط بگیرد و خود را برای پیشبرد امور آماده کند و سازمان دهد. 

 

ترجمه

 

 ترجمه نامه ها در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای فدراسیون در دفاع از حقوق پناهجویان  نیست. ما با این حجم  از ترجمه چه در اشکال نامه های فردی در دفاع از پرونده  پناهجویان و چه ترجمه اطلاعیه ها و نامه به مقامات دولتی و اداری کمبودهای زیادی داشته ایم. باید سعی کنیم افراد بیشتری را در امر ترجمه درگیر کنیم. هر کس به هرزبانی تسلط دارد می تواند با فدراسیون تماس بگیرد و در این عرصه کمک کند.

 

امور مالی

 

امور مالی یکی از عرصه های مهم کار فدراسیون است  و ما بدون یک سازمان مالی قوی نمیتوانیم  عرصه های مختلف فعالیت خود را بپوشانیم. در این مورد باید تیم جمع آوری کمک مالی داشته باشیم و برای جمع آوری کمک مالی، به افراد مراجعه کنیم و در مراسمها و جشنها و گردهمایهای مختلف به هر مناسبتی صندوق بچرخانیم و در عین حال بتوانیم به طور منظم حق عضویتها را جمع آوری کنیم. پناهجویی که عضو فدراسیون می شود و  به وی چندین ساعت مشاور داده می شود و او را در گرفتن حقش یاری میدهد، پرداخت سالی 30 یورو  حق عضویت وی را در امر این مبارزه  جدی تر خواهد کرد.

 

عضوگیری

 

علیرغم میزان نفوذ و اعتباری که فدراسیون در میان مردم دارد و تمام وقت در رفع مشکلات پناهجویان و بستگان آنها درگیر میباشد اما هیچوقت عضوگیری وسیع به امری همیشگی و مشغله دائمی ما تبدیل نشده است و حق عضویتها هم جمع آوری  نمی شوند. در حالی که این زمینه در جایی مثل سوئد وجود دارد که هم در میان پناهجویان و هم در میان خانواده های آنها و افراد علاقمند به فعالیتهای فدراسیون در سطح بسیار بالایی عضوگیری کنیم.

 

آرشیو

 

فدراسیون باید دارای یک آرشیو منظم باشد و بتواند تمام فیلمها، عکسها، اطلاعیه ها و نامه ها و همه برنامه های خود را دسته بندی و آرشیو نماید.

 

تیم تبلیغات

 

ما باید در میان جامعه و درهرشهر و کشوری تیم تبلیغی داشته باشیم و این تیم باید بتواند به هر مناسیتی در مکانهای مختلف شهر حضور یابد، تبلیغ کند، اطلاعیه پخش نماید و پول جمع کند بطوری که در هر زمینه ای حضور فدراسیون را تأمین و تضمین نماید.

سبك كار رهبرى

 جارى کردن سبک کار درست، عکس العمل فورى و به موقع و از دست ندادن فرصتها براى  مقابله با سياستهاى ضد پناهندگى دولتها، رهبرى در دسترس و اجتماعى، يک کليد مهم پيشروى ما در دور آتى است. در این رابطه باید علاوه بر مسئولین قبلی مسئولین دیگری را نیز به جامعه و جنبش پناهندگی معرفی نماییم.

******


بازگشت به صفحه اول